يه سوال واسه كسايي كه واردن !

madoo

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2002
نوشته‌ها
10
لایک‌ها
4
سلام
من يه سوال در مورد تصوير تو html داشتم .
من يه تصوير دارم كه به طور مثال گذاشتمش back ground خوب من نوشتهمو رو اين تصوير كه مثلا
لباس يه آقاس publish ميكنم و وقتي نوشته زياد ميشه يا يه نوشته جديد مينويسم چون صفحه مياد پايين
دوباره همون عكسو زير عكس اولي ميندازه و ميدونيد كه جالب نميشه .
خوب من چه كار ميتونم بكنم كه همون بلوز آقا تا هرجا كه مينويسم همراهم باشه؟؟؟؟؟
راه حل خوب ديگه اي هم اگه داشت كمك كنين ؟
 

siavash79

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
16 آپریل 2003
نوشته‌ها
47
لایک‌ها
0
خب............توي Body tag از اين عبارت استفاده كن:
style="background-image:url('image_url here'); background-attachment:fixed;"
در اين حالت عكس پس زمينه ثابت ميشه....... اگه ميخواي عكس با بالا و پايين كردن صفحه تكون بخوره بجاي fixed بنويس: scroll
نتيجه نهايي بايد يه چيزي شبيه اين باشه:
<body style="background-image:url('image_url here'); background-attachment:fixed;">

فعلاً......
 

madoo

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2002
نوشته‌ها
10
لایک‌ها
4
خوب من از اين نوشته استفاده كردم ولي جواب نداد وقتي ميزنم عكس هم ناپديد ميشه فقط !
من قسمت خام صفحمو ميدم اگه ميتونيد درستش كنيد ببينيد چج.ري ميشه رديف كرد كه 2-3 تا نشه و فقط نوشته ها حركت كنه رو صفحه ؟؟؟؟

[code:1]

&#60;!DOCTYPE HTML PUBLIC &#34;-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN&#34;&#62;

&#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; CONTENT=&#34;text/html; charset=utf-8&#34;&#62;

&#60;html&#62;

&#60;head&#62;

&#60;title&#62; madoo &#60;/title&#62;

&#60;/head&#62;

&#60;body background='C&#58;Documents and SettingsMADOODesktopNew Foldermadboy2.jpg' &#62;

&#60;table border='1' height='100%' cellspacing=&#34;0&#34; cellpadding=&#34;3&#34; style=&#34;border-collapse&#58; collapse&#34; bordercolor=&#34;#111111&#34;&#62;

&#60;table&#62;

&#60;/table&#62;

&#60;div align=&#34;left&#34;&#62;

&nbsp;&#60;table border=&#34;1&#34; cellpadding=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; style=&#34;border-collapse&#58; collapse&#34; bordercolor=&#34;#111111&#34; width=&#34;928&#34; height=&#34;541&#34; id=&#34;AutoNumber1&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td width=&#34;295&#34; height=&#34;541&#34; rowspan=&#34;2&#34;&#62;&&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td width=&#34;427&#34; height=&#34;138&#34;&#62;&&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td width=&#34;199&#34; height=&#34;541&#34; rowspan=&#34;2&#34;&#62;&&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;td &nbsp;bgpropertis=&#34;fixed&#34; &nbsp; &nbsp;width=&#34;427&#34; height=&#34;399&#34; valign=&#34;top&#34; &#62;

&nbsp;&#60;Blogger&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;BlogDateHeader&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;p&#62;&#60;div class=&#34;date&#34;&#62;&#60;$BlogDateHeaderDate$&#62;&#60;/div&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/BlogDateHeader&#62;

&nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &#60;div class=&#34;posts&#34; &nbsp;dir='rtl' &#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;a name=&#34;&#60;$BlogItemNumber$&#62;&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;b class=&#34;byline&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;a class=&#34;byline&#34; href=&#34;&#60;$BlogItemArchiveFileName$&#62;#&#60;$BlogItemNumber$&#62;&#34;&#62;Posted

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;$BlogItemDateTime$&#62;&#60;/a&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; by &#60;$BlogItemAuthorNickname$&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;/b&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;/a&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;br&#62;&#60;$BlogItemBody$&#62;

&nbsp; &nbsp; &#60;/div&#62;

&nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp;&#60;BlogDateFooter&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;blockquote&#62;&#60;hr&#62;&#60;/blockquote&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/BlogDateFooter&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;h1&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;MADOO &#60;Br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62; ali &#60;/h1&#62;

&nbsp;&#60;/Blogger&#62;&nbsp;&#60;p&#62;

&nbsp;&#60;div align=&#34;center&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;a style=&#34;font-size&#58;14px;font-weight&#58;bold&#34; href=&#34;./&#34;&#62;Home&#60;/a&#62;

&nbsp;&#60;/div&#62;

&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp;&#60;/table&#62;

&#60;/div&#62;

&#60;/body&#62;

&#60;/html&#62;[/code:1]
 

madoo

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2002
نوشته‌ها
10
لایک‌ها
4
خوب اين مشكل هم تونستم حل كنم ! تو نوشتنش اشتباه ميكردم .
ولي اگه بخوام خصلت fixed رو فقط به يك table بدم چه كار بايد بكنم؟؟؟
 
بالا