منتخب بازارچه

چرا بعد از FN+F1 ویندوز بالا نمیاد؟

بالا