برگزیده های پرشین تولز

چند سوال. لطفا همه بيان جواب بدن

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام بر همگي
چند تا سوال داشتم. هر كي مي تونه دريغ نكنه كه ثواب داره.(همه در پرشين بلاگ)
1. اين كه مي گن تو وبلاگ بيش از 6 خط در هر مورد ننويسين رو من قبول ندارم. اصلا در 6 خط نمي تونه آدم 2 كلام حرف حساب بزنه!( توي وبلاگ همون كسايي كه اين رو مي گن هم گاهي از اين قانون سرپيچي شده)
2. Template(تمپلت) خوب براي پرشين بلاگ كجا پيدا مي شه؟ (غير از همون جاي معروف!)
3. كدام بهتره( با دليل لطفا): پرشين بلاگ- پرشين لاگ- بلاگر-بلاگ اسپات-http://www.upsaid.com--username.tk--فروم پرشين تولز-پرشين تاك-موارد ديگه اي اگر هست معرفي كنيد لطفا( البته مي دونم بعضي موارد كاربرد مختلف دارندو قابل مقايسه نيستتند. ولي نقاط ضعف و قوت هر كدام را نسبت به ديگران بگوييد)
4. بلاگر و بلاگ اسپات يكي اند و مربوط اند؟
5.يك "ساعت" رو چطور مي تونم در وبلاگم قرار بدم؟(مثل weblogger.persianblog.com)
6. سرويس "اشتراك" رو چطور مي تونم استفاده كنم؟(مثل weblogger.persianblog.com)
7. سيستم commenting در بلاگ اسپات من را گيج كرده. توضيح مي دين در موردش؟
8. مي تونم بلاگم را توي فرانت پيج بسازم و ببرم تو پرشين بلاگ؟
9. ببخشيد سوالا زياد شد. هر كي بلده هر چند تا رو كه بلده جواب بده. متشكر
به اميد ظهور
يا حق
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
سلام در مورد سوال 6)
اينجا رو ببين اول <a href='http://www.khaterat.com/www/index.cgi?c=faq_weblog#q12' target='_blank'>http://www.khaterat.com/www/index.cgi?c=faq_weblog#q12</a>

در مورد سوال ساعت اين سورس رو عينا كپي كن

[code:1]&#60;script language=&#34;JavaScript&#34;&#62;fCol='444444'; //face colour.

sCol='FF0000'; //seconds colour.

mCol='444444'; //minutes colour.

hCol='444444'; //hours colour.Ybase=30; //Clock height.

Xbase=30; //Clock width.

H='...';

H=H.split&#40;''&#41;;

M='....';

M=M.split&#40;''&#41;;

S='.....';

S=S.split&#40;''&#41;;

NS4=&#40;document.layers&#41;;

NS6=&#40;document.getElementById&&!document.all&#41;;

IE4=&#40;document.all&#41;;

Ypos=0;

Xpos=0;

dots=12;

Split=360/dots;

if &#40;NS6&#41;&#123;

for &#40;i=1; i &#60; dots+1; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=&#34;n6Digits'+i+'&#34; style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px;width&#58;30px;height&#58;30px;font-family&#58;Arial;font-size&#58;10px;color&#58;#'+fCol+';text-align&#58;center;padding-top&#58;10px&#34;&#62;'+i+'&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; M.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=&#34;Ny'+i+'&#34; style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px;width&#58;2px;height&#58;2px;font-size&#58;2px;background&#58;#'+mCol+'&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; H.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=&#34;Nz'+i+'&#34; style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px;width&#58;2px;height&#58;2px;font-size&#58;2px;background&#58;#'+hCol+'&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; S.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=&#34;Nx'+i+'&#34; style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px;width&#58;2px;height&#58;2px;font-size&#58;2px;background&#58;#'+sCol+'&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

&#125;

if &#40;NS4&#41;&#123;

dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';

dgts=dgts.split&#40;' '&#41;

for &#40;i=0; i &#60; dots; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30&#62;&#60;center&#62;&#60;font face=Arial size=1 color='+fCol+'&#62;'+dgts&#91;i&#93;+'&#60;/font&#62;&#60;/center&#62;&#60;/layer&#62;'&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; M.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip=&#34;0,0,2,2&#34;&#62;&#60;/layer&#62;'&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; H.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip=&#34;0,0,2,2&#34;&#62;&#60;/layer&#62;'&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; S.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip=&#34;0,0,2,2&#34;&#62;&#60;/layer&#62;'&#41;;

&#125;

&#125;

if &#40;IE4&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px&#34;&#62;&#60;div style=&#34;position&#58;relative&#34;&#62;'&#41;;

for &#40;i=1; i &#60; dots+1; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=&#34;ieDigits&#34; style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px;width&#58;30px;height&#58;30px;font-family&#58;Arial;font-size&#58;10px;color&#58;'+fCol+';text-align&#58;center;padding-top&#58;10px&#34;&#62;'+i+'&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

document.write&#40;'&#60;/div&#62;&#60;/div&#62;'&#41;

document.write&#40;'&#60;div style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px&#34;&#62;&#60;div style=&#34;position&#58;relative&#34;&#62;'&#41;;

for &#40;i=0; i &#60; M.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=y style=&#34;position&#58;absolute;width&#58;2px;height&#58;2px;font-size&#58;2px;background&#58;'+mCol+'&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

document.write&#40;'&#60;/div&#62;&#60;/div&#62;'&#41;

document.write&#40;'&#60;div style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px&#34;&#62;&#60;div style=&#34;position&#58;relative&#34;&#62;'&#41;;

for &#40;i=0; i &#60; H.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=z style=&#34;position&#58;absolute;width&#58;2px;height&#58;2px;font-size&#58;2px;background&#58;'+hCol+'&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

document.write&#40;'&#60;/div&#62;&#60;/div&#62;'&#41;

document.write&#40;'&#60;div style=&#34;position&#58;absolute;top&#58;0px;left&#58;0px&#34;&#62;&#60;div style=&#34;position&#58;relative&#34;&#62;'&#41;;

for &#40;i=0; i &#60; S.length; i++&#41;&#123;

document.write&#40;'&#60;div id=x style=&#34;position&#58;absolute;width&#58;2px;height&#58;2px;font-size&#58;2px;background&#58;'+sCol+'&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;;

&#125;

document.write&#40;'&#60;/div&#62;&#60;/div&#62;'&#41;

&#125;function clock&#40;&#41;&#123;

time = new Date &#40;&#41;;

secs = time.getSeconds&#40;&#41;;

sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;

mins = time.getMinutes&#40;&#41;;

min = -1.57 + Math.PI * mins/30;

hr = time.getHours&#40;&#41;;

hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt&#40;time.getMinutes&#40;&#41;&#41;/360;if &#40;NS6&#41;&#123;

Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-25;

Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;

for &#40;i=1; i &#60; dots+1; i++&#41;&#123;

document.getElementById&#40;&#34;n6Digits&#34;+i&#41;.style.top=Ypos-15+Ybase*Math.sin&#40;-1.56 +i *Split*Math.PI/180&#41;

document.getElementById&#40;&#34;n6Digits&#34;+i&#41;.style.left=Xpos-15+Xbase*Math.cos&#40;-1.56 +i*Split*Math.PI/180&#41;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; S.length; i++&#41;&#123;

document.getElementById&#40;&#34;Nx&#34;+i&#41;.style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;sec&#41;;

document.getElementById&#40;&#34;Nx&#34;+i&#41;.style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;sec&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; M.length; i++&#41;&#123;

document.getElementById&#40;&#34;Ny&#34;+i&#41;.style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;min&#41;;

document.getElementById&#40;&#34;Ny&#34;+i&#41;.style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;min&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; H.length; i++&#41;&#123;

document.getElementById&#40;&#34;Nz&#34;+i&#41;.style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;hrs&#41;;

document.getElementById&#40;&#34;Nz&#34;+i&#41;.style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;hrs&#41;;

&#125;

&#125;

if &#40;NS4&#41;&#123;

Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-20;

Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;

for &#40;i=0; i &#60; dots; ++i&#41;&#123;

document.layers&#91;&#34;nsDigits&#34;+i&#93;.top=Ypos-5+Ybase*Math.sin&#40;-1.045 +i*Split*Math.PI/180&#41;

document.layers&#91;&#34;nsDigits&#34;+i&#93;.left=Xpos-15+Xbase*Math.cos&#40;-1.045 +i*Split*Math.PI/180&#41;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; S.length; i++&#41;&#123;

document.layers&#91;&#34;nx&#34;+i&#93;.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;sec&#41;;

document.layers&#91;&#34;nx&#34;+i&#93;.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;sec&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; M.length; i++&#41;&#123;

document.layers&#91;&#34;ny&#34;+i&#93;.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;min&#41;;

document.layers&#91;&#34;ny&#34;+i&#93;.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;min&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; H.length; i++&#41;&#123;

document.layers&#91;&#34;nz&#34;+i&#93;.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;hrs&#41;;

document.layers&#91;&#34;nz&#34;+i&#93;.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;hrs&#41;;

&#125;

&#125;if &#40;IE4&#41;&#123;

Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body.clientHeight-Ybase-20;

Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body.clientWidth-Xbase-20;

for &#40;i=0; i &#60; dots; ++i&#41;&#123;

ieDigits&#91;i&#93;.style.pixelTop=Ypos-15+Ybase*Math.sin&#40;-1.045 +i *Split*Math.PI/180&#41;

ieDigits&#91;i&#93;.style.pixelLeft=Xpos-15+Xbase*Math.cos&#40;-1.045 +i *Split*Math.PI/180&#41;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; S.length; i++&#41;&#123;

x&#91;i&#93;.style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;sec&#41;;

x&#91;i&#93;.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;sec&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; M.length; i++&#41;&#123;

y&#91;i&#93;.style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;min&#41;;

y&#91;i&#93;.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;min&#41;;

&#125;

for &#40;i=0; i &#60; H.length; i++&#41;&#123;

z&#91;i&#93;.style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin&#40;hrs&#41;;

z&#91;i&#93;.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos&#40;hrs&#41;;

&#125;

&#125;

setTimeout&#40;'clock&#40;&#41;',100&#41;;

&#125;

clock&#40;&#41;;

//--&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/script&#62;

&#60;!----Clock End----&#62;

&#60;link type='text/xml' rel='alternate' href='/Default.vsdisco'/&#62;

&#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=iso-8859-1&#34;&#62;

&#60;title&#62;weblog&#60;/title&#62;

&#60;style&#62;

.shakeimage&#123;

position&#58;relative

&#125;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/style&#62;

&#60;!-- scroll Bar styles defined here --&#62;

&#60;!-- scroll Bar styles defined here --&#62;

&#60;!-- scroll Bar styles defined here --&#62;

&#60;!-- scroll Bar styles defined here --&#62;

&#60;!-- scroll Bar styles defined here --&#62;

&#60;STYLE type=text/css&#62;#content &#123;

POSITION&#58; absolute

&#125;

BODY &#123;

MARGIN&#58; 0px; WIDTH&#58; 100%; HEIGHT&#58; 100%

&#125;

BODY &#123;

SCROLLBAR-FACE-COLOR&#58; #dce0e2;

SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR&#58; #ffffff;

SCROLLBAR-SHADOW-COLOR&#58; #687888;

SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR&#58; #687888;

SCROLLBAR-ARROW-COLOR&#58; #6e7e88;

SCROLLBAR-TRACK-COLOR&#58; #efefef;SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR&#58; #fcfffc

&#125;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/STYLE&#62;&#60;style&#62;

.drop &#123; position&#58; absolute; width&#58; 3; &nbsp;filter&#58; flipV&#40;&#41;, flipH&#40;&#41;; font-size&#58; 40; color&#58; blue &#125;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/style&#62;&#60;script language=&#34;JavaScript1.2&#34;&#62;

/*

Shake image script &#40;onMouseover&#41;-

? Dynamic Drive &#40;www.dynamicdrive.com&#41;

For full source code, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http&#58;//www.dynamicdrive.com

*///configure shake degree &#40;where larger # equals greater shake&#41;

var rector=3///////DONE EDITTING///////////

var stopit=0

var a=1function init&#40;which&#41;&#123;

stopit=0

shake=which

shake.style.left=0

shake.style.top=0

&#125;function rattleimage&#40;&#41;&#123;

if &#40;&#40;!document.all&&!document.getElementById&#41;||stopit==1&#41;

return

if &#40;a==1&#41;&#123;

shake.style.top=parseInt&#40;shake.style.top&#41;+rector

&#125;

else if &#40;a==2&#41;&#123;

shake.style.left=parseInt&#40;shake.style.left&#41;+rector

&#125;

else if &#40;a==3&#41;&#123;

shake.style.top=parseInt&#40;shake.style.top&#41;-rector

&#125;

else&#123;

shake.style.left=parseInt&#40;shake.style.left&#41;-rector

&#125;

if &#40;a&#60;4&#41;

a++

else

a=1

setTimeout&#40;&#34;rattleimage&#40;&#41;&#34;,50&#41;

&#125;function stoprattle&#40;which&#41;&#123;

stopit=1

which.style.left=0

which.style.top=0

&#125;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/script&#62;[/code:1]

در مورد سوال 8 آره من خودم هم تو فرانت پيج اديت مي كنم سورس تمپليت رو از پرشين بلاگ بگير كپي پيست كن تو برگه html فرانت پيج منتها چون بعضي كدهاش با asp كار مي كنه كدهاي ASp رو نمي توني تغيير بدي ولي بقيه چيزها رو ميشه java script ها رو هم ميشه


سوال 3 خيلي كلي تر از اوني هستش كه اينجا جواب بدم !

در مورد 6 خط اين قانون نيست چيزي هستش كه تجربه من بوده من مطلبي كه بيشتر از 6 - 7 -8 خط باشه و در ضمن طولاني و بدون هيچ لينكي رو نمي خونم البته اكثرا!
بقيه رو نمي دونم كلا بايد موجز حرف بزني مثل اي حامد اقي گل!
<a href='http://hamedbanaei.com' target='_blank'>hamedbanaei.com</a>
البته اين يك بحث مفيد است كه اگر باز شود خيلي جالب خواهد شد چگونه بنويسيم
احسان نمي شه يه تاپيك براي اين باز كني moderatoresh رو بدي به من بگردونمش
بقيه رو هم گزاشتم كه بقيه كه وارد ترند جواب بدهند موفق باشي
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام
تا حالاش ممنون
فقط چند مطلب:
1. اگر بخواهم ساعت را يك جاي خاصي بذارم كه تكون نخوره بايد كجاي كد را عوض كنم؟
2. در مورد سوال 3 كه گفتي "خيلي" كلي ه خوب شما هم "يه كم" كلي جوابدين. ولي نظرتون را بگين.
3. چطوري مي تونم default تعداد اجرا هاي آهنگ را روي 0 يا 1 بگذارم كه هر كي خواست بشنوه نه اينكه همه بشنوند. وبلاگم رو ببينيد تا متوجه بشيد طرز گذاشتن آهنگ تو وبلاگم چه جوريه.
اگر آقا احسان و ديگران هم جواب بدن ممنون مي شم.
دعا كردين براي ظهور؟
در پناه حق
 

ehsan

Administrator
مدیر انجمن
Administrator
تاریخ عضویت
5 دسامبر 2002
نوشته‌ها
7,945
لایک‌ها
3,883
محل سکونت
Internet
1. موافقم
2. نمبدونم والا
3. بهترين سرويس رو همين Upsaid ميده ولي نميشه فارسيش کرد!
4. بلاگ اسپات يه شرکت هاستينگه که به بلاگر سرويس ميده. البته مثل اينکه چند وقت پيشها شريک شدن.
7. بلاگ اسپات اين سيستم رو نميده و بايد از يه جايي مثل enetation يا haloscan و اينا اين سرويس رو استفاده کني... که البته جديدا اکثرشون ديگه ثبت نام ندارن يا اينکه خوب کار نميکنن.
8. آره. هم واسه بلاگر هم واسه پرشين بلاگ ميتونين اول صفحه رو توي Frontpage بسازين بعدش کدهاي لازم رو توي صفحه بذارين و والسلام.
9. چشم!
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
احسان شرمنده با چي موافقي !؟
من نفهميدم

راجع به كامنت نظر سنجي هم يك جاي ديگه نوشتم راجع به bholder.com
اينجا رو ببين كاملا مي فهمي

<a href='http://www.bholder.com/postservices.aspx' target='_blank'>http://www.bholder.com/postservices.aspx</a>
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدا
سلام
1. فكر كنم احسان با اين كه "وبلاگ(=روزنگار=روزانه نويس) (اينم يه كم تيريپ فارسي) فايده نداره 6 خط باشه و بايد بيشتر از اين حرفا باشه "موافقه
2. منظورت accounting بوده ؟ من چه مي دونم accounting چيه! قبلا هم فكر نكنم گفته باشي
3. حداقل يه نفر به من بگه مزايا و معايب persianblog و blogspot نسبت به هم چين؟
آقا دعا كردي برا فرج آقا؟ خدا نگهدار
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
كامنت نظر سنجي منظورم بود

ببين براي تازه كارها خوب معلومه كه پرشين بلاگ بهتر چرا چون

1) فارسي هستش
2)راحت هستش
3)امكان نظر سنجي داره
4)خودش شمارنده داره هينت ( بگذريم كه درست كار نمي كنه)
5) فروم رفع اشكال داره
6)تو فارسي سازيش مشكلي تداري يعني آماده هست براي يونيكد
7) ايراني هستش (يهني اگر فر ض كنيم كه وابسته به جايي نيستند خيلي خوبه كه با وبلاگ داشتن اونجا حمايتش كنيم)
8)كلاسش پايين تره! :!: ( چون قديمي تر ها تو بلاگاسپات مي نوشتند و بعدش با اومدن پرشين بلاگ هجوم بلاگ نويس ها افزايش پيدا كرد و يك جورهايي هر ننه قمري اومد وبلتگ زد براي خودش و وبلاگ دستمال شد كلاس كار اونجا بيشتر شد!)
حالا اما بلاگ اسپات
1) قديمي تره پس تجربش بيشتره
2) سرعتش بالاتر به طور محسوسي از پرشين بلاگ
3)هر يك هفته يك بار خراب نمي شه مثل پرشين بلاگ
4)ايراني نيستش! خيالت راحته كه اگه چيزي نوشتي فردا خفت نمي كنند و يا نمي بندند وبلاگت رو (كردند اين مار ها رو ها مثل اين ميمونه مه ياهوو ايميل بده بعد بگه كه حال نيم كنم توش فلان چيز رو بنويسي!بگذريم )
5)امكان گروهي نوشتن داره كه پرشين بلاگ نداره يعني ايميل اونهايي رو كه مي خواي بهش مي دي و مي تنند ائنها با اسم خودشون چيز بنويسند اونجا
6)بين آرشيو و خودش تمپليتش رو مي توني عوض كني كه البته كمتر كسي رو ديدم كه تمپليت آرشيوش با مطالب جديدش فرق داشته باشه به هر حال يك امكان هستش
7)فارسي كردنش يك نمه دردسر داره براي تازه كارها
8)تمپيتهاي فارسي براي بلاگر از پرشين بلاگ بيشتره فعلا!
9)نظر سنجي و اي ن حرفها نداره و خودت بايد از جاي ديگه بگيري (كه يكدونش رو اون بالا لينكش رو زدم)

همين ها فعلا به ذهنم مي رسيد
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدا سلام
من دفعه ي دوم سه تا سوال كردم (1. 2. 3.) كه فقط شماره ي 2 را جنال weblogger عزيز جواب داده(دسش درد نكنه!). خود ايشون و آق احسان و بقيه هم كمك كنن plz
thx
اللهم عجل لوليك الفرج
خدا نگهدارتان
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدا و سلام
مثل این که کسی نمی خواهد سوال های ما را جواب دهد :rolleyes: :?
احسان جان چه طور اون ساعت را جایش را ثابت کنم؟
یه ساعت دیجیتال خوشکل هم معرفی کنی بد نیست! مثلا با Flash. البته با هرچی باشه حجمش کم باشه. متشکر
به امید ظهور
خدا حافظ
 

semahoo

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
22 دسامبر 2002
نوشته‌ها
66
لایک‌ها
1
به لينكستان هم يه سري بزنيد . شايد جواب هاي تمامي سوالاتتون اونجا باشه. البته تبليغ نشه ها! ;)
آدرسش:
<a href='http://www.semahoo.blogspot.com' target='_blank'>http://www.semahoo.blogspot.com</a>
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
اين وبلاگ واقعا مفيد هستش منتها دير به روز مي شود من هميشه يك سري مي زنم سنگين هم نيست و كلا سلده است
 

semahoo

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
22 دسامبر 2002
نوشته‌ها
66
لایک‌ها
1
تقصير من نيست بلاگر عزيز. كلي مطلب براي اون وبلاگ اماده كردم اما نمي دونم چرا اين بلاگر دو سه روزه قاط زده. تا يه مطلبي پست مي كنم eror مي ده. نمي دونم چكار كنم. نمي دونم اشكالش از چي هستش. شما را به خدا يه نفر يه راه حلي پيش پاي من بذاره :(
 

Nicnam

Registered User
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2002
نوشته‌ها
277
لایک‌ها
2
سن
37
محل سکونت
تهران-مشهد (یکی در میون، منگولتینا)
معمولا هر كدوم از چيزهايي رو كه گفتي مي خواي، بايد يه جا ديده باشي
<span style='color:eek:range'><span style='font-size:25pt;line-height:100%'>و خداوند View Source را آفريد</span></span>
خب يه نگاه به سورس صفحه بنداز. هم دو كلمه HTML ياد مي گيري و هم اينكه بابت چيزي كه مي خواي بايد يه ذره فكر كني و زحمت بكشي
مزايا و معايب بلاگر و پرشين بلاگ
1-براي پبت نام و ساخت وبلاگ در بلاگر بايد در حد سوم راهنمايي انگليسي بلد بود، براي پرشين بلاگ خير
2-براي انتخاب قالب و شخصي كردن آن (Personalizing) در بلاگر بايد فكر كرد و زحمت به خرج داد و يه دو تا كلمه با كيبرد تايپ كرد، با پرشين بلاگ خير
3-براي هر امكان اضافه اي در بلاگر، بايد چهار تا سايت رو بگردي و تو وبلاگهاي ديگه سر بكشي تا بفهمي از كجا آوردن. تو پرشين بلاگ خير
4-تو بلاگر براي تاريخ فارسي، آرشيو فارسي، عنوان فارسي و هر چيز فارسي ديگه اي بايد يه مبدل يونيكد داشته باشي، (يا باز كني) براي پرشين بلاگ خير
5-به بلاگر و امانت داريش اعتماد هست،به پرشين بلاگ خير
6-پرشين بلاگ انداختت بيرون، بقيه خوبيهاي بلاگر و بلاگ اسپات رو مي فهمي (بلاگ اسپات صحيح است. اسپات به معني نقطه و محل تجمع، نه بلاگز پات به معني فنجان بلاگها!)
7-بلاگر يه چهار تا چيز يادت مي ده، تو پرشين بلاگ مجبور نمي شي ياد بگيري
8-هر <اره اوره، شمسي كوره> اي از چت ياهو قهر مي كنه، مي ره پرشين بلاگ
9-تمامي بزرگان كاربلد توي بلاگ اسپاتن (يا دات كام شدن) و من هم توي بلاگ اسپاتم 8) به جاش وبلاگ انصار حزب الله توي پرشين بلاگه
10- از <علم براي عوام> متنفرم به شدت! از <هلو تو گلو> هم همين طور
مال بد، بيخ ريش صاحابش
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خداي بخشنده
سلام
اين را مي نويسم تا شايد كمي فكر كني شايد حرف مرا درست ديدي
من با تكنولوژي مخالفم. با اجاق گاز مخالفم. چون كار را ساده تر مي كند.
من با ويندوز مخالفم. با داس حد اقل يه كم بايد زحمت مي كشيدي. بايد بعضي وقت ها خون دل مي خوردي بايد يه ككم با صفحه كليد تايپ مي كردي تا دستت تند شود. براي هر كار بايد كلي چيز بلد مي بودي. بعضي چيزا نصب نمي شدند. بايد خودت سرت مي شد و از IRQ ها و این ها سر در می اوردی در ویندوز خیر. از ویندوز هر <اره اوره، شمسي كوره> ای می تونه کار کنه و خودش رو راه بندازه، در داس خیر.
من با سايت هاي فارسي مخالفم. در سايت هاي انگليسي اگر كسي بخواهد برود بايد انگليسيش خوب باشد ولي در سايت هاي فارسي خير.
تو سایت های فارسی مجبور نمی شی زبانت رو تقویت کنی. از سایت های فارسی هر کس تا کلاس سوم دبستان درس خوانده باشه می تونه استفاده کنه در سایت های انگلیسی خیر.
من با زبان های برنامه نویسی ویژوال مخالفم. اون قدر کار را راحت می کنند که هر کس یه کم سرش بشه می تونه باهاش برنامه نویسی کنه. همه ی آدم باحال ها اول ها برای هر دستور 100 خط برنامه می نوشته اند و جدیدا هم که رفتن تو زبان های سطح ماشین(!) و من هم همین طور. به جاش هر چی بچه سوسوله چسبیدن به ویژوال بیسیک.
از <علم براي عوام> متنفرم به شدت! از <هلو تو گلو> هم همين طور. مال بد، بيخ ريش صاحابش. مایکروسافت رو بگو بره یه چیز بسازه که فقط هر کی "این کاره" باشه و 10 سال سابقه ی جون کندن داشته باشه بیاد کار کنه.عزیز من باید همیشه کار ها را ساده کرد تا همه (حتی همون عوام) هم بتونن از اون استفاده کنن.
تو تا حالا وبلاگ کمپیوتری توی پرشین بلاگ ندیده ای؟ بعضی هاشون هم خیلی باحالن و مطالب سطح بالا می نویسن که من و تو هم ممکنه ازشون سر در نیاریم.
ممکنه کسی از "بزرگان کار بلد" باشه ولی نه در زمینه ی طراحی صفحات وب. اصلا از این چیزا خوشش نیاد. بخواد مثلا 3D MAX کار کنه. حالا حتما باید بره خودشو بکشه و برای هر چیزی هزار تا دردسر بکشه؟ ضمنا اکثر کسایی هم که توی blog spot اند، که خودشون چیزی سرشون نمی شه. یه script رو copy و paste کردن فکر می کنن خیلی حالیشونه. فعلا همین بسه. امیدوارم به دل نگیری. فقط یه تلنگر بود برا درست و واقع بینانه فکر کردن. امیدوارم همیشه در زندگی در پناه خدا و موفق باشی. یا حسین
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
سلام من در ساده كردن چيزها موافقم با علي ولي خوب همونطور هم كه قبلا نوشتم از دستمال شدن خيلي چيزها بدم مي آيد ازاينكه انقدر هر چيزي راحت مي شه كه هر كي تا ديروز چت مي كرده به قول نيكنام مي يآيد اينجا و وبلاگ مي نويسد

بگذريم خوب اين هم از مزايا و معايب

در مورد ساعت ببين اوني كه زدم برات رو نمي توني ثابت كني تو صفحه البته اگه به خواهي كد نويسي كني با java script هستش الان هم يكدونه ساعت مي زنم برات كه ديگه رديف بشه

تو يه سري به <a href='http://httP://bravnet.com' target='_blank'>httP://bravnet.com</a>
بزن امكانات خوبي هم داره ساعت هم داره خوب هم كار مي كنهدر حالت كلي هم هر وبلاگي رو ديدي كه ساعت داره يه view sorse بگير ازش و ببين از كدوم وبسايت داره مي گيره يا اينكه كدش چي هست

ببين سوال ديگه اي مونده كه يادم رفته باشه ؟
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
سلام آقا پيداش كردم بالاخره لعنتي رو اين هم اوني كه مي خواستي علي ساعت كانتر و خيلي چيزهاي ديگه

<a href='http://www.escati.com/counter98/free_time_codes.htm' target='_blank'>http://www.escati.com/counter98/free_time_codes.htm</a>

چه طوره اين يكي؟

منبع : <a href='http://review.persianblog.com' target='_blank'>http://review.persianblog.com</a>

و <a href='http://www.persiantalk.com/viewposts.asp?post_id=2322&group_id=18&action=post' target='_blank'>http://www.persiantalk.com/viewposts.asp?p...=18&action=post</a>
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام كردگار
سلام
متشكر
من هنوز به اين نشاني جديد نرقته ام. ولي اولا bravenet را اشتباه برام نوشته بود، ثانیا هر چی اون جا گشنم ساعت پیدا نکردم
در <a href='http://iranpc.persianblog.com' target='_blank'>iranpc.persianblog.com</a> هم یه ساعت هست ولی سایتش را رفتم انگلیسی نیست. ببینم یه سایت غیر انگلیسی بریم و بخواهیم مثلا گوگل ترجمه کند از همو جا باید چه کار کرد؟
به امید ظهور حجت خدا و منتقم خون حسین(ع)
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
ببين اين لينكي كه زدم حرف نداره كارش حتما امتحانش كن

در مورد مترجم يه تاپيك باز كن تا بگم موضوع كه عوض شد تاپيك بايد عوض بشه ديگه

خواهش قابلي نداشت
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
ببین این خیلی بزرگه. مخصوصا وقتی با تاریخ همراه بشه. اونی که توی iranpc بود را ببین. ائن را می شه شهر های مختلف هم براش انتخاب کرد.
اون وقت اینی که دادی، تغییر می کنه یا نه؟ یعنی وقتی توی وبلاگ باشی ساعت جلو میره؟
متشکر
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
آره بابا جان تازه مي توني كوچيكش كني اون عكسهاش هست خودش خيلي كوچيكتره يه امتحان بكن لااقل!

اون سايت رو ادرسش رو كامل بزن ببينم چي هست

تو وبلاگ هم باشي تغيي مي كنه اومدي نسازي ها يه امتحان مي كردي آخه!
 
بالا