• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

چگونگي استفاده از SQL Connection

barbababak

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
23 جولای 2003
نوشته‌ها
43
لایک‌ها
0
وقتي از دستور
oConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & sDatabaseName
استفاده مي كنم صفحه هاي سايت به خوبي و بدون مشكل ديده ميشن اما وقتي به جاي اون از اين دستور استفاده ميكنم:
oConn.Open "MyData"
فيلدهاي string هيچ مشكلي ندارند اما فيلدهاي Memo به صورت Null برگردونده ميشن.
دنبال 1 راه چارم!

كل دستورهايي كه براي بازكردن Table مينويسم اينجاست:

set oConn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & sDatabaseName
set oRSFilm_C = oConn.Execute("SELECT * FROM TableName")
به نظر شما راه بهتر چي هست؟
 
بالا