• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

▀ با توجه به قیمتای روز گوشی در علائدین توهمین تاپیک کسی هست پایینتر بیاره؟؟▀

قیمتای علائدین بالاست....؟؟؟

  • اره ، اگه سراغ داری بهترشو ادرسشو بده....

    Votes: 2 20.0%
  • نه

    Votes: 8 80.0%

  • Total voters
    10
بالا