برگزیده های پرشین تولز

scriptهای java با هم کار نمی کنن :((

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدای یکتا
تورو خدا یکی سریع کمک کنه.
دو تا script دارم که با جدا جدا کار می کنن، ولی با هم کار نمی کنن. :(
خسته شدم
این اولیش:
[code:1]<head>

<script language="JavaScript">

function url(dateiziel) {

if(document.dateiurl.anzeigeart[0].checked == true) {

document.dateiurl.datei_angabe.value ="<img src=""+dateiziel+"">";

document.dateiurl.datei_angabe.select();

} else if (document.dateiurl.anzeigeart[1].checked == true) {

document.dateiurl.datei_angabe.value ="[img]"+dateiziel+"[/img]";

document.dateiurl.datei_angabe.select();

} else if (document.dateiurl.anzeigeart[2].checked == true) {

document.dateiurl.datei_angabe.value ="[image]"+dateiziel+"[/image]";

document.dateiurl.datei_angabe.select();

} else {

document.dateiurl.datei_angabe.value = dateiziel;

document.dateiurl.datei_angabe.select();

}}

</script>

</head><body>

<form name="dateiurl">

 <div align="center"><b>کد:

   <input id="code1" type="text" name="datei_angabe" size=65 value="لطفا با کلید سمت چپ ماوس، روی صورتک دلخواه کلیک کنید، تا کد آن این جا ظاهر شود.">

   <br>

   Code:

   <input type="radio" name="anzeigeart" value="1" checked>

   HTML

   <input type="radio" name="anzeigeart" value="2">

   BB(UBB, BBS)

   <input type="radio" name="anzeigeart" value="3">

   EZBoard

   <input type="radio" name="anzeigeart" value="4">

   Only URL</b> </div>

</form><img src="http://www.sharemation.com/smileys/01.gif"onmousedown="url(this.src);">

</body>[/code:1]

اینم دومی:
[code:1]<head>

 <script language="javascript" type="text/javascript">

 // Copies specified textbox's text to the clipboard

 function CopyText(TextBox) {

    if (document.all) {

       TextBox.select();

       document.execCommand("copy");

       alert("The code was successfully copied to the clipboard.");

    }

    else

       alert("You need Internet Explorer in order to use this feature.");

 }

</script>

</head><body>

   <input id="code1" type="text" name="datei_angabe" size=65 value="لطفا با کلید سمت چپ ماوس، روی صورتک دلخواهکلیک کنید، تا کد آن این جا ظاهر شود.">

   <a href="javascript:CopyText(window.code1)" onmouseover="window.status='Copy to Clipboard'; return true"onmouseout="window.status=defaultStatus; return true"><img src="http://www.sharemation.com/smileys/Copy.gif"width="16" height="16" border="0" alt="Copy"></a><br>

</body>[/code:1]

هر کس کمک می کنه لطف کنه سریع. من زیاد این جا نیستم
 
بالا