منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

ویروس-بدافزار-مرکزش-حافظه-کامپیوتر

  1. markazesh

    ویروس کامپیوتری و انواع آن

    ویروس کامپیوتری ویروس های کامپیوتری نوعی بدافزار مانند ویروس های بیولوژیک هستند. آن ها با وارد شدن به سیستم، همراه با اجرای هر برنامه شروع به تکثیر و آسیب رسانی می کنند. البته همه ویروس ها خطرناک نیستند، اما اغلب، به هدف تخریب داده ها و برنامه ها آماده شده اند. یکی از آزار دهنده ترین تاثیرات...
بالا