برگزیده های پرشین تولز

دکـتر عــلی شــریعتی

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
خدایا... !

به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم.

و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم.

برای اینکه هرکس آنچنان می میرد که زندگی کرده است.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
کیست که بگوید ماه در کویر کبود و بی کرانه آسمان تنها نیست ؟
در انبوه هزاران ستاره ای که او را همواره در میان گرفته اند
و همیشه در پی اش روانند غریب نیست ؟
کو آشنای ماه ؟
کو خویشاوند ماه ؟
اما ماه یک همدرد اشنایی دارد ،
با او از یک نژاد نیست ،
با او هم خانه نیست ،
هر کدام از آن دنیای دیگری هستند ،
دو بیگانه ،
اما دو بیگانه همدرد و می دانیم که
(( دو بیگانه همدرد از دو خویشتن بی درد یا نا هم درد با هم خویشاوند ترند. ))
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
باطل را نمي توان ساقط کرد مي توان رسوا

ساخت

اگر حق را نمي توان استقرار بخشيد مي توان اثبات کرد طرح

کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
اين است که در مرحله محبت به علی مانده ايم و حتی به مرحله شناخت علی هم نرسيده ايم!... در صورتيکه شيعه علی بودن از چون علی عمل کردن شروع می شود و اين مرحله ای است پس از شناخت و پس از عشق.
بنابراين ما يک ملت دوستدار علی هستيم، اما نه شيعه حقيقی علی. چرا که شيعه علی ... علی وار بودن، علی وار انديشيدن، علی وار احساس کردن... در برابر جامعه، علی وار احساس مسئوليت کردن و انجام دادن ... و در برابر خدا و خلق، علی وار بودن، علی وار پرستيدن و علی وار خدمت کردن است.


دکتر علی شريعتی
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند
( شریعتی )
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!
دکتر شریعتی.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد.
( شریعتی )
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است!
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
ساعتها را بگذارید بخوابند! بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب می کنم.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
دلی که ازبی کسی تنها است،هرکس رامیتواندتحمل کند.!
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
در دشمنی دورنگی نیست ، کاش دوستانم هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
عشق چه آسمانی باشد چه زمینی ، عاقبتش به طرف خداست
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
عبادت : کوفتن و هموار کردن ناهنجاری ها و دست انداز های خویشتن است ,
تا انسان راهی شود راسته و هموار در زیر پای اراده ی حاکم بر هستی .
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
خدایا : در تمامی عمرم , به ابتذال لحظه ای گرفتارم مکن که به موجوداتی برخورم که در تمامی عمر ,
لحظه ای را در ترجیح عظمت , عصیان و رنج , بر خوشبختی , آرامش و لذت اندکی تردید کرده اند .
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجدتوجیه می کند.
سرمایه داران حکومتی, با پول زکات چاق و چاق ترمی شوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می کشند .
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
چرا شیعه که از حج می آید از خرید و بازار و ضبط صوت می گوید و در بازگشت از کربلا , سخن از زیارت و احساسی که داشته است !؟
 

ibest

کاربر فعال ادبیات
تاریخ عضویت
16 جولای 2012
نوشته‌ها
14,902
لایک‌ها
11,872
محل سکونت
0098
شیطان یکی از ابعاد خود ماست ,
چنان که روح خدا یکی از ابعاد دیگر خود ماست
 
بالا