برگزیده های پرشین تولز

سورس های کاربردی و پیشرفته

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
انتقال اطلاعات از یک پایگاه به پایگاه داده دیگر :

» شاید یکی دیگر از جنبه های برنامه نویسی پایگاه داده توانایی کپی کردن اطلاعات از پایگاه داده ای به پایگاه داده دیگر است که بیشترین کاربرد این عمل در پشتیبان گیری یا انتقال اطلاعات از جدول فرعی به جدول اصلی ( مادر ) مشخص می شود .

» برای انجام این انتقال دو نوع روش وجود دارد. روش اول این است که ما اطلاعات را به صورت رکورد به رکورد از جدول فرعی خوانده و به صورت رکورد به رکورد در جدول اصلی قرار دهیم و مراقب باشیم که اطلاعات تکراری در این عملیات کپی نگردند ، که انجام کد نویسی برای این روش به نظر من کاری مشکل و دشوار است . روش دوم استفاده از دستورات SQL است که برای انجام چنین عملیاتی ایجاد شده اند و امکان انجام همه این کارها را در یک خط کد نویسی فراهم می نمایند . در این درس من می خواهم روش دوم را به شما عزیزان آموزش دهم .

» برای مثال شما دو پایگاه داده با نام های mdb1 ( پایگاه داده مادر ) و mdb2 ( پایگاه داده فرعی ) که دارای ساختار یکسانی هستند را در نظر بگیرید . ما قصد داریم اطلاعات موجود در پایگاه داده فرعی را بر روی اطلاعات موجود در پایگاه داده مادر بیفزاییم . پس در این حالت اطلاعاتی باید از پایگاه داده فرعی یا رابط به پایگاه داده مادر کپی گردند که نظیری در پایگاه داده مادر ندارند تا به این صورت از ذخیره سازی داده های تکراری در پایگاه داده مادر جلوگیری شود .

_ به دلیل این که انجام این کار در یک خط کد نویسی صورت می گیرد ما دیگر توانایی مراقبت از ورود داده های تکراری را نداریم . پس بهتر است که انجام این کار را هم بر عهده خود دستور قرار دهیم . به این صورت که اگر ما در پایگاه داده مادر فیلدی را به عنوان کلید قرار دهیم در هنگام انتقال داده ها این کلید به طور خودکار اجازه ورود داده های تکراری را نخواهد داد و فقط داده های کپی خواهند شد که در فیلد کلید نظیری ندارند . برای مثال شما دو پایگاه داده را به صورت زیر تنظیم نمایید :
»
پایگاه داده مادر ( mdb1 ) :

--> یک جدول با نام
Table1 دارای فیلد های زیر :

>
ID : از نوع عددی به عنوان کلید

>
Name : از نوع متن

>
Family : از نوع متن

»
پایگاه داده فرعی ( mdb2 ) :

--> یک جدول با نام
Table2 دارای فیلد های زیر :

>
ID : از نوع عدد

>
Name : از نوع متن

>
Family : از نوع متن


» دستور :

جدول فرعی SELECT _ FROM ' مسیر و نام جدول اصلی ' IN جدول اصلی INSERT INTO

_در این دستور فقط مسیر و نام پایگاه داده مقصد ذکر می شود و پایگاه داده مبدا باید در اجرای برنامه گشوده شود . حال مثال را کامل می کنیم . ابتدا شما باید از دیالوگ References گزینه Microsoft DAO 3.51 Object Libraryرا تیک بزنید و کد زیر را در دکمه ای قرار دهید :
()Private Sub CmdCopy_Click
Dim DBase AsDatabase

Dim SQL As String

(Set DBase = OpenDatabase(App.Path & "\mdb2.mdb", True, False

" SQL = " INSERT INTO Table1 IN '" & App.Path & "\mdb1.mdb' SELECT * FROM Table2

DBase.Execute SQL


" vbInformation , " Copy Completed , "
عمل انتقال اطلاعات با موفقیت به پایان رسید" Msgbox
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چگونه می توان هندل ( Handle ) یک Textbox را در یک پنجره بدست آورد ؟
پاسخ : برای بدست آوردن هندل پنجره برنامه ای که هم اکنون باز است از تابع FindWindow استفاده کنید . نحوه declare کردن آن بصورت زیر است :
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
فرض کنید caption فرم برنامه مورد نظرتان در متغیر strWindowName قرار داشته باشد . با دستور زیر می توانید هندل پنجره آنرا بدست آورید :
Dim hwndFound As Long
hwndFound = FindWindow(vbNullString, strWindowName)
نکته : برای پیدا کردن هندل پنجره برنامه ای که caption آنرا بطور دقیق نمی دانید می توانید از تابع FindWindowLike استفاده کنید .
حال که هندل پنجره مورد نظرتان را استخراج کردید می توانید با استفاده از تابع FindWindowEx هندل اشیا موجود در آن پنجره را بدست آورید . نحوه declare کردن این تابع بصورت زیر است :
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
این تابع را بصورت زیر استفاده کنید :
htextbox = FindWindowEx(hwndFound, ByVal 0&, "ThunderRT6TextBox", vbNullString)
که ThunderRT6Textbox نام کلاس Rich Textbox ها در ویژوال بیسیک 6 است . دستور فوق هندل اولین Textbox موجود در پنجره را به شما بر می گرداند . برای بدست آوردن هندل سایر Textbox ها از حلقه زیر استفاده کنید :
Dim lChild As Long
Dim lLast As Long

Do
lLast = lChild
lChild = FindWindowEx(lParent, lChild, "ThunderRT6Textbox", vbNullString)
Loop While lChild
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
بعلت عدم وجود اشاره گر در ويژوال بيسيک عمليات کار با فايلها در آن نسبتاً ساده می باشد .
بطور کلی فايلها بر دو نوع هستند :
1 - فايلهای متنی Text File : اين فايلها فقط شامل کاراکترهای اسکی و برخی کاراکترهای خاص مانند انتهای خط و انتهای فايل هستند .
۲ - فايلهای باينری Binary File : شامل هر نوع کاراکتری می توانند باشند و کاربردهای گسترده ای دارند مانند بانک های اطلاعاتی ، فايلهای اجرائی ، فايلهای گرافيکی و غيره
ويژوال بيسيک می تواند با هر دو نوع فايل کار کند .

چگونگی باز کردن فايلها

قبل از اينکه بتوان عمليات ورودی/خروجی را روی يک فايل انجام داد ابتدا بايستی آنرا باز کرد . باز کردن فايلها در ويژوال بيسيک توسط دستور Open انجام می شود . فرمت کلی اين دستور بصورت زير است :

Open filename [For mode] [Access access][lock] As [#]filenumber [Len=reclen]x

[ پارامترهای داخل کروشه اختياری هستند . ]
filename نام فايلی است که می خواهيم آنرا باز کنيم .
mode حالت باز کردن فايل است . اين حالتها عبارتند از :
- Input : فايل بعنوان ورودی باز می شود .
- Output : فايل بعنوان خروجی باز می شود .
- Binary : فايل از نوع باينری باز می شود .
- Append : فايل طوری باز می شود که بتوان به انتهای آن چيزی اضافه کرد .
- Random
access نوع دسترسی به فايل را مشخص می کند . انواع دسترسيها عبارتند از :
- Read : خواندن فايل
- Write : نوشتن در فايل
- ReadWrite : خواندن و نوشتن فايل
lock نوع دسترسی ساير برنامه ها به اين فايل را مشخص می کند . انواع دسترسيها عبارتند از :
- Shared : دسترسی اشتراکی
- Lock Read
- Lock Write
- Lock Read Write
filenumber عددی است که ويژوال بيسيک از آن برای دسترسی به فايل استفاده می کند .اين عدد بايستی برای هر فايل منحصر بفرد و بين ۱ تا ۵۱۱ باشد . برای بدست آوردن اولين شماره آزاد می توان از تابع FreeFile استفاده کرد .
reclen :طول بافر فايل است . اين عدد بايستی از ۳۲۷۶۷ کو چکتر باشد .

در صورتی که فايلی که توسط filename مشخص شده وجود نداشته و فايل برای Append ، Binary ، Output و يا Random باز شده باشد در اينصورت يک فايل جديد با اين نام ساخته می شود .
در صورتی که فايل بصورت باينری باز شده باشد پارامتر Len ناديده گرفته می شود .

چگونگی بستن فايل

پس از پايان کار با فايل برای بستن آن از دستور Close استفاده می کنيم . فرمت اين دستور بصورت زير است :

Close #filenumber

دستور Close بدون هيچ پارامتری تمام فايلهای باز را می بندد .

کار با دايرکتوری

۱ - گرفتن Dir : توسط دستور Dir می توان نام فايلهای موجود در يک دايرکتوری را بر اساس پارامترهايي که به آن می دهيم پيدا کنيم . برای مثال :

Myfile=Dir$("c:\text\*.txt)"x


دستور فوق نام اولين فايل موجود در دايرکتوری C:\TEXT را که پسوند آنها txt باشد در متغير Myfile قرار می دهد . اگر دستور فوق را بدون پارامتر مجدداً اجرا کنيم نام دومين فايل برگرداننده می شد و الی آخر
Dir دارای يک پارامتر اختياری است که نوع فايلهای مورد نظر را نيز می توان با آن مشخص نمود . مثال :

Myfile=Dir$("c:\text\*.txt",vbNormal)x

مقادير ممکن اين پارامتر عبارتند از :
vbNormal ، vbHidden ، vbSystem ، vbDirectory
۲ - تغيير دايرکتوری : برای تغيير دايرکتوری از دستور ChDir استفاده می شود مثال :
ChDir "c:\windows\system32"x
۳ - تغيير درايو : برای تغيير درايو از دستور ChDrive استفاده می شود مثال :
ChDrive "E:"x
۴ - ساخت دايرکتوری : برای ايجاد دايرکتوری جديد از دستور MKDir استفاده می شود مثال :
MKDir "c:\MyFolder"x
۵ - حذف دايرکتوری : برای حذف دايرکتوری از دستور RmDir استفاده می شود مثال :
RmDir "C:\MyFoler"x
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
قسمت دوم :
ساير عمليات کار با فايل :

۱ - حذف فايل : برای حذف يک يا چند فايل از دستور Kill استفاده می شود :
Kill "C:\Temp\MyFile.txt"x
Kill "C:\Temp\*.txt"x

۲ - انتقال فايل : برای انتقال يک فايل از يک دايرکتوری به دايرکتوری ديگر از دستور Name استفاده می شود . مبدا و مقصد بايستی روی يک درايو باشند . اگر دايرکتوری مبدا و مقصد يکی باشد فايل تغيير نام داده می شود :
Name "C:\Temp\File1.txt" To "C:\Temp2\File2.txt"x

۳ - کپی کردن فايل : برای کپی کردن يک فايل از يک دايرکتوری به دايرکتوری ديگر از دستور FileCopy استفاده می شود :
FileCopy "\File1.txt\ To "C:\Temp\File2.txt"x

۴ - بدست آوردن تاريخ و زمان آخرين تغيير فايل و يا زمان ايجاد فايل : برای اين کار از دستور FileDateTime استفاده می شود . ابتدا بايستی يک متغير از نوع Variant تعريف کرده و سپس توسط اين دستور تاريخ و زمان موردنظر را استخراج کنيم :
Dim FileInfo As Variant
FileInfo=FileDateTime("C:\Temp\MyFile.txt")x

۵ - استخراج طول فايل : برای بدست آوردن طول يک فايل بر حسب بايت از دستور FileLen استفاده می شود :
FileSize=FileLen("C:\MyFile.txt")x

۶ - تغيير صفت يک فايل : برای تغيير صفت يک فايل از دستور SetAttr استفاده می شود . پارامترهای اين دستور عبارتند از :
0 : فايل معمولی
2 : فايل مخفی
4 : فايل سيستمی

SetAttr FileNumber,FileAttrib

مقابله با خطاهای کار با فايل :

در زمان کار با فايلهای احتمال زيادی وجود دارد که خطا بوجود آيد . بنابراين بايستی در زمان کار با فايلها در صورت ممکن از روتينهای مقابله با خطا استفاده کنيم . شايع ترين خطاهای کار با فايل عبارتند از :

۵۲ : شماره يا نام فايل صحيح نيست
۵۳ : فايل پيدا نشد
۵۴ : حالت فايل صحيح نيست
۵۵ : فايل قبلاً باز شده
۵۸ : فايل از قبل وجود دارد
۵۹ : طول رکورد صحيح نيست
۶۱ : ديسک پر است
۶۲ : عبور از انتهای فايل
۶۳ : شماره رکورد صحيح نيست
۷۰ : دسترسی ممنوع است
۷۱ : ديسک آماده نيست
۷۶ : مسير پيدا نشد

در هنگام مقابله با خطا بهتراست از يک ساختار Select-Case استفاده کنيد :
Select Case Err
Case 71
MsgBox "Drive is Not Ready"x
.
.
.
End Select
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تابع پیدا کردن تعداد یک اسم مشخص در یک آرایه ای که اسامی در آن ذخیره شده اند. فقط کافیه شما اسمهایی را که می خواید توی اون آرایه ذخیره کنید و بعد این تابعو فراخوانی کنید.Private Function GetCountOfName(strNames() As String, strKeyName As String) As Long

Dim i As Integer

Dim iUpperIndex As Integer

Dim lCounter As Long


iUpperIndex = UBound(strNames)

For i = 0 To iUpperIndex

If Trim(strNames(i)) = Trim(strKeyName) Then

lCounter = lCounter + 1

End If

Next i

GetCountOfName = lCounter

End Function

2-پیدا کردن مقلوب عدد:


Private Function GetReverseNumber(lInputNumber As Long) As Long

Dim strTemp As String

strTemp = CStr(lInputNumber)

strTemp = StrReverse(strTemp)

GetReverseNumber = CLng(strTemp)

End Function
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
رجيستري چيست ؟
سيستم عامل ويندوز تنظيمات سخت افزاري و نرم افزاري خود را بطور مرکزي در يک بانک اطلاعاتي با ساختار سلسله مراتبي ذخيره مي کند که رجيستري نام دارد . رجيستري جايگزيني براي بسياري از فايلهاي پيکربندي INI ، SYS و COM است که در نسخه هاي اوليه ويندوز موجود بود . رجيستري ، سيستم عامل را با مهيا کردن اطلاعات موردنيز براي اجراي برنامه ها و load شدن component ها ، کنترل مي کند .
رجيستري شامل انواع مختلفي از اطلاعات مي باشد مثل :
- اطلاعات سخت افزارهاي نصب شده روي سيستم
- اطلاعات درايورهاي نصب شده روي سيستم
- اطلاعات برنامه هاي نصب شده روي سيستم
- اطلاعات پروتکلهاي شبکه اي مورد استفاده در سيستم
ساختار رجيستري شامل چندين مجموعه رکورد است که داده هاي اين رکوردها توسط بسياري از برنامه ها و اجزاي سيستم عامل خوانده و يا نوشته مي شود .
اجزاي رجيستري
اجزاي تشکيل دهنده رجيستري عبارتند از :
1 – subtree : Subtree ها همانند folder هاي موجود در ريشه يک درايو هارد هستند . رجستری ويندوز داراي پنج subtree مي باشد :
- HKEY_LOCAL_MACHINE : شامل تمام داده هاي پيکربندي براي کامپيوتر مي باشد و شامل 5 key است :Hardware ، SAM ، Security ، Software و System
- HKEY_USERS : شامل داده هاي مربوط به تنظيمات سيستم عامل براي هر user است مثل تنظيمات desktop و محيط ويندوز
- HKEY_CURRENT_USER : شامل داده هاي کاربر فعلي سيستم
- HKEY_CLASSES_ROOT : شامل اطلاعات پيکربندي نرم افزار است مثل داده هاي OLE و داده هاي کلاسهاي متناظر با فايل
- HKEY_CURRENT_CONFIG : شامل اطلاعات مورد نياز براي تنظيمات داريورهاي سخت افزاري و غيره
2 – Key : key ها همانند folder ها و subfolder هاي روي هارد هستند . هر key متناظر با object هاي نرم افزاري يا سخت افزاري مي باشد . subkey ها key هايي هستند که درون يکسري key قراردارند .
3 – Entry : هر key داراي يک يا چند entry است . هر entry داراي سه بخش مي باشد :
- نام Name
- نوع داده اي Data Type : مقدار هر entry يکي از انواع داده هاي زير است :
REG_DWORD ، REG_SZ ، REG_EXPAND_SZ ، REG_BINARY ،
REG_MULTI_SZ ، REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOT
- مقدار Value
نکته 1 : براي مشاهده رجيستري و اعمال تغييرات در آن ( لطفاً اگر هيچ تجربه اي در تنظيم کردن رجيستري نداريد اطلاعات آنرا تغيير ندهيد ) ، مي توانيد از برنامه regedit.exe و يا regedt32.exe موجود در ويندوز استفاده کنيد . براي اينکار کافيست نام برنامه را در کادر Run وارد کنيد .
---------------------
براي کار با رجيستري در ويژوال بيسيک کلاس Registery.bas را مطابق مطالب زير ايجاد کرده و در پروژه هاي خود از آن استفاده کنيد :
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
1 - تعريف ثابتهاي مورد نياز : براي نوشتن اين کلاس نياز به تعريف چهار دسته ثابت داريم :

- ثابتهاي مربوط به تعريف data type هاي entry هاي رجيستري :
Global Const REG_SZ As Long = 1
Global Const REG_DWORD As Long = 4

- ثابتهاي مربوط به تعريف key هاي رجيستري
Global Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Global Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Global Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Global Const HKEY_USERS = &H80000003

- ثابتهاي مربوط به خطاهاي کار با رجيستري
Global Const ERROR_NONE = 0
Global Const ERROR_BADDB = 1
Global Const ERROR_BADKEY = 2
Global Const ERROR_CANTOPEN = 3
Global Const ERROR_CANTREAD = 4
Global Const ERROR_CANTWRITE = 5
Global Const ERROR_OUTOFMEMORY = 6
Global Const ERROR_INVALID_PARAMETER = 7
Global Const ERROR_ACCESS_DENIED = 8
Global Const ERROR_INVALID_PARAMETERS = 87
Global Const ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259

- ثابتهاي متفرقه
Global Const KEY_ALL_ACCESS = &H3F
Global Const REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
2 - Declare کردن Api هاي مورد نياز : براي کار با رجيستري از توابع کتابخانه Advapi32.dll استفاده مي کنيم . اين توابع عبارتند از :

- تابع RegCloseKey : آزاد کردن handle مربوط به يک key
Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long

- تابع RegCreateKeyEx : ساخت يک key در رجيستري ( اگر key قبلاً وجود داشته باشد ، اين تابع آنرا باز مي کند ) :
Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, phkResult As Long, lpdwDisposition As Long) As Long

- تابع RegOpenKeyEx : باز کردن يک key
Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long

- تابع RegQueryValueExLong : استخراج type و data ي يک نام متناظر با يک key باز شده
Declare Function RegQueryValueExString Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, ByVal lpData As String, lpcbData As Long) As Long

Declare Function RegQueryValueExLong Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Long, lpcbData As Long) As Long

Declare Function RegQueryValueExNULL Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, ByVal lpData As Long, lpcbData As Long) As Long

- تابع RegSetValueEx : ذخيره يک مقدار در فيلد value يک کليد باز
Declare Function RegSetValueExString Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, ByVal lpValue As String, ByVal cbData As Long) As Long

Declare Function RegSetValueExLong Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpValue As Long, ByVal cbData As Long) As Long

- تابع RegDeleteKey : پاک کردن يک کليد و کليه اطلاعات مرتبط با آن
Private Declare Function RegDeleteKey& Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String)

- تابع RegDeleteValue : حذف مقدار يک key
Private Declare Function RegDeleteValue& Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
3 - توابع کمکي : براي نوشتن توابع اصلي کار با رجيستري نياز به نوشتن توابع کمکي زير است :

- تابع SetValueEx : با توجه به نوع داده يک کليد ، مقدار موجود در آنرا در يک متغير ذخيره مي کند :
Public Function SetValueEx(ByVal hKey As Long, sValueName As String, lType As Long, vValue As Variant) As Long
Dim lValue As Long
Dim sValue As String
Select Case lType
Case REG_SZ ' type of value is string
sValue = vValue
SetValueEx = RegSetValueExString(hKey, sValueName, 0&, lType, sValue, Len(sValue))x
Case REG_DWORD ' type of value is Double word
lValue = vValue
SetValueEx = RegSetValueExLong(hKey, sValueName, 0&, lType, lValue, 4)x
End Select
End Function

- تابع QueryValueEx : سايز و نوع داده اي يک داده را که بايد خوانده شود مشخص مي کند .
Function QueryValueEx(ByVal lhKey As Long, ByVal szValueName As String, vValue As Variant) As Long
Dim cch As Long
Dim lrc As Long
Dim lType As Long
Dim lValue As Long
Dim sValue As String
lrc = RegQueryValueExNULL(lhKey, szValueName, 0&, lType, 0&, cch)x
Select Case lType
' For strings
Case REG_SZ:
sValue = String(cch, 0)x
lrc = RegQueryValueExString(lhKey, szValueName, 0&, lType, sValue, cch)x
If lrc = ERROR_NONE Then
vValue = Left$(sValue, cch)x
Else
vValue = Empty
End If
' For DWORDS
Case REG_DWORD:
lrc = RegQueryValueExLong(lhKey, szValueName, 0&, lType, lValue, cch)x
If lrc = ERROR_NONE Then vValue = lValue
Case Else
'all other data types not supported
lrc = -1
End Select
QueryValueExExit:
QueryValueEx = lrc
Exit Function
QueryValueExError:
Resume QueryValueExExit
End Function
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
4 - توابع اصلي : توابع مربوط به پاک کردن يک کليد از رجيستري ، ساخت يک کليد جديد در رجيستري و مقداردهي به يک کليد :

- تابع DeleteKey : اين تابع يک کليد از رجيستري را حذف مي کند . داراي دو پارامتر ورودي است :
Location که يکي از مقادير HKEY_CLASSES_ROOT ، HKEY_CURRENT_USER
، HKEY_LOCAL_MACHINE و يا HKEY_USERS است .
KeyName که نام کليدي است که بايد از رجيستري حذف شود . اين کليد ممکنست شامل subkey هايي نيز باشد مثلاً Key1\SubKey1
Public Function DeleteKey(lPredefinedKey As Long, sKeyName As String)x
Dim lRetVal As Long
lRetVal = RegDeleteKey(lPredefinedKey, sKeyName)x
DeleteKey = lRetVal ' return function value
End Function

- تابع DeleteValue : اين تابع يک entry را از کليد حذف مي کند . داراي سه پارامتر ورودي است : Location ، KeyName و ValueName که نام آن value را مشخص مي کند .
Public Function DeleteValue(lPredefinedKey As Long, sKeyName As String, sValueName As String)x
Dim lRetVal As Long
Dim hKey As Long
lRetVal = RegOpenKeyEx(lPredefinedKey, sKeyName, 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)x
lRetVal = RegDeleteValue(hKey, sValueName)x
RegCloseKey (hKey)x
DeleteValue = lRetVal
End Function

- تابع CreateNewKey : اين تابع يک کليد جديد ايجاد مي کند . داراي دو پارامتر ورودي است : Location و KeyName
Public Function CreateNewKey(lPredefinedKey As Long, sNewKeyName As String)x
Dim hNewKey As Long
Dim lRetVal As Long
lRetVal = RegCreateKeyEx(lPredefinedKey, sNewKeyName, 0&, vbNullString, REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, 0&, hNewKey, lRetVal)x
RegCloseKey (hNewKey)x
CreateNewKey = lRetVal
End Function

- تابع SetKeyValue : اين تابع پارامتر data يک entry را تنظيم مي کند . داراي 5 پارامتر ورودي است : Location ، KeyName ، ValueName ، ValueSetting و ValueType
Public Function SetKeyValue(lPredefinedKey As Long, sKeyName As String, sValueName As String, vValueSetting As Variant, lValueType As Long)x
Dim lRetVal As Long
Dim hKey As Long
lRetVal = RegOpenKeyEx(lPredefinedKey, sKeyName, 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)x
lRetVal = SetValueEx(hKey, sValueName, lValueType, vValueSetting)x
RegCloseKey (hKey)x
SetKeyValue = lRetVal
End Function

- تابع QueryValue : اين تابع فيلد داده يک entry را برمي گرداند . داراي سه پارامتر ورودي است : Location ، KeyName و ValueName
Public Function QueryValue(lPredefinedKey As Long, sKeyName As String, sValueName As String)x
Dim lRetVal As Long
Dim hKey As Long
Dim vValue As Variant
lRetVal = RegOpenKeyEx(lPredefinedKey, sKeyName, 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)x
lRetVal = QueryValueEx(hKey, sValueName, vValue)x
QueryValue = vValue
RegCloseKey (hKey)x
End Function
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
ساخت يک انتصاب فايل يا File Association به يک برنامه

در اين درس می خواهم با استفاده از کلاسی که در درس قبل معرفی شد تابعی بسازيم که توسط آن بتوانيم فايلهای با پسوندی مشخص را به يک برنامه اختصاص دهيم . بعبارت ديگر تابعی بنويسيم که اطلاعات لازم برای باز شدن فايلهايی با پسوند xxx را توسط برنامه MyApp.exe در رجيستری ثبت کند .

Public Sub CreateAssociation(sExtension As String, sApplication As String, sAppPath As String)x
Dim sPath, sAppExe As String
CreateNewKey "." & sExtension, HKEY_CLASSES_ROOT
SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, "." & sExtension, "", sApplication & ".Document", REG_SZ
CreateNewKey sApplication & ".Document\shell\open\command", HKEY_CLASSES_ROOT
SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, sApplication & ".Document", "", sApplication & " Document", REG_SZ
sPath = sAppPath & " %1"x
sAppExe = sApplication & ".exe"x
SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, sApplication& ".Document\shell\open\command", "", sPath, REG_SZ
CreateNewKey "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore r\FileExts\." & sExtension, HKEY_CURRENT_USER
SetKeyValue HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore r\FileExts\." & sExtension, "Application", sAppExe, REG_SZ
CreateNewKey "Applications\" & sAppExe & "\shell\open\command", HKEY_CLASSES_ROOT
SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, "Applications\" & sAppExe & "\shell\open\command", "", sPath, REG_SZ
End Sub

کاربرد اين تابع بصورت زير است :
CreateAssociation("xxx","MyApp","c:\MyApp.exe")x

اجرا شدن يک برنامه در هنگام راه اندازی سيستم

فرض کنيد می خواهيم برنامه ای بنويسيم که هر بار در هنگام راه اندازي سيستم بطور خودكار اجرا شود. البته نمي خواهم در startup ويندوز ديده شود .
براي اين كار بايد برنامه موردنظر را در StartUp رجيستري قرار دهيم . به اين ترتيب كه در يكي از كليدهاي زير يك مقدار رشته اي جديد(String Value) ايجاد کنيم و آدرس برنامه را در آن وارد كنيم :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run

براي مثال اگه اسم برنامه مورد نظر MyApp و مسيرش C:\Windows\MyApp.exe است بايد بصورت زير عمل کرد :
SetKeyValue HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ", "MyApp", "C:\MyApp.exe", REG_SZ


نکته : البته دو تا راه ديگر برای اينکار وجود دارد که برخی تروجان ها هم از اين روشها استفاده می کنند تا روی سيستم باقی بمانند :
يكي استفاده از win.ini و نوشتن نام فايل جلوي = run و ديگري استفاده از system.ini و نوشتن نام برنامه جلوي خط explorer.exe .
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
قرار دادن آیکون 32 بیتی برای برنامه


همونطور که می دونید وی بی از آیکون 32 بیتی پشتیبانی نمیکنه و اگه شما آیکونی رو برای فرمتون در نظر بگیرید تنها در صورتی اون آیکون رو می پذیره که یکی یا همه سایزهای آیکون غیر 32 بیتی باشند (مثلا آیکون شما دارای سایز 48 در 48 32 بیتی و 32 در 32 - 32 بیتی و 16 در 16 24 بیتی باشه - وی بی آیکون 16 در 16 - 24 بیتی رو روی فرم نشون میده)

برای حل این مشکل یه آیکون 16 در 16 - 32 بیتی رو به بخش Custom ریسورس برنامتون اضافه کنید و از تابع getMeICON در بخش Form Load استفاده کنید تا آیکون 32 بیتی روی فرم رسم بشه.


دانلود
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
نامرئی کردن قسمتهای اضافی فرم

این کد خیلی کاربردیه، حتماً به دردتون مبخوره. این کد باعث میشه که گوشه ها و قسمتهای اضافی فرم حذف بشه و فقط جاهایی که شما میخواید، قابل رویت باشه. مانند اسکین های Windows Media Player که بسیار زیباست.

یک پروژه جدید باز کنید و داخل فرمتون یک شئ Shape بذارید و کد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید :

Private Declare Function GetWindowLong Lib "User32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowLong Lib "User32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long

Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

Const LWA_COLORKEY = &H1

Const GWL_EXSTYLE = (-20)

Const WS_EX_LAYERED = &H80000

Const BM_SETSTATE = &HF3

Private Sub Form_Load()

Dim Ret As Long

Dim CLR As Long

Me.BackColor = RGB(1, 1, 1) '

CLR = Me.BackColor

Ret = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE)

Ret = Ret Or WS_EX_LAYERED

SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, Ret

SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, CLR, 0, LWA_COLORKEY

End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
اعمال مشخصه RightToLeft به کنترلهایی که فاقد این مشخصه اند

در این روش شما میتونید به هر کنترلی این مشخصه رو اعمال کنید، حتی کنترلهایی که فاقد این مشخصه هستند مثل DirListBox به صورت از راست به چپ در میان. درضمن اگه با فرمتون اینکارو بکنید میبینید که واقعاً به صورت از راست به چپ درمیاد یعنی دکمه Close، Minimize و Maximize از سمت راست فرم به سمت چپ فرم انتقال پیدا میکنن.

یک پروژه جدید باز کنید و یک DirListBox به فرمتون اضافه کنید و کد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید :

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long

Private Sub Form_Load()

SetWindowLong Me.hWnd, -20, GetWindowLong(Me.hWnd, -20) Or &H400000

SetWindowLong Dir1.hWnd, -20, GetWindowLong(Dir1.hWnd, -20) Or &H400000

End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چگونگی ایجاد منو برای کلیک راست...
خوب ابتدا توسط Menu Editor منو و تعدادی SubMenu (زیر منو) ایجاد کرده و خاصیت Visible منو (فقط منو) را غیر فعال میکنیم
حالا فرض میکنیم که می خواهیم منو را برای هنگامیکه بر روی فرم راست کلیک کردیم ظاهر کنیم , کد زیر را در Event (ٍرویداد) MouseDown می نویسیم

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

'Button = 1 :::>>> For LeftClick
'Button = 2 :::>> For RightClick
If Button = 2 Then
PopupMenu MnuFile
End If

End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
می خواهم چگونگی ساخت یک Splash Screen برای برنامه هایی که مینویسیم را براتون شرح بدم . خوب باز هم باید توابع مورد نیاز را فراخوانی کرده و همچنین ثوایت مورد نیاز را تعریف کنیم

Const LWA_COLORKEY = &H1
Const LWA_ALPHA = &H2
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
"GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
"SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal _
dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib _
"user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha _
As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

نوع نمایش این Splash Screen به گونه ای است که میزان شفافیت فرم آن از 0 به 255 رسیده و دوباره کاهش یافته به صفر می رسد (یا بعبارت دیگر از حالت نامرئی به شفافیت کامل رسیده و دوباره از شفافیت آن کاسته شده و نامرئی می شود ) . خوب تنها Control که برای این برنامه نیاز داریمTimer می باشد . کدی که در Form_Load می بینید باعث می شود که فرم در ابتدای امر نامرئی باشد چون مقدار bAlfa آنرا 0 داده ام

Private Sub Form_Load()

Dim Ret As Long
'Set the window style to 'Layered'
Ret = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE)
Ret = Ret Or WS_EX_LAYERED
SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, Ret
'SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,(0-255),LWA_ALPHA
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,0,LWA_ALPHA
Timer1.interval = 1
End
End Sub

در مرحله بعد برای اینکه فرم از حالت نامرئی به مرئی برسد (یعنی مقدار آن از 0 به 255 برسد) یک حلقه For نوشتم . حال برای اینکه فرم دوباره از حالت مرئی به نامرئی برشد یک حلقه For دیگر با گام افزایش -1 نوشتم تا مقدار آنرا کاهش دهد .

Private Sub Timer1_Timer()

For i = 1 To 255
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,CByte(i),LWA_ALPHA
Next i

For i = 255 To 1 Step -1
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,CByte(i),LWA_ALPHA
Next i

Timer1.Enabled = False

End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
آموزش تغییر پسورد پایگاه داده از طریق وی بی
 

فایل های ضمیمه

  • Change-DB-Pass.zip
    13.2 KB · نمایش ها: 20
بالا