منتخب بازارچه

پایگاه داده ها

بحث و گفتگو و آموزش در مورد بانکهای اطلاعاتی مانند Access ، Microsoft SQl Server ، MySql و زبان SQl ، معرفی کتابهای الکترونیکی پایگاه داده ها

زبان T-SQL

موضوعات
29
نوشته‌ها
169
موضوعات
29
نوشته‌ها
169

SQL Server

موضوعات
261
نوشته‌ها
964
موضوعات
261
نوشته‌ها
964

Access

موضوعات
108
نوشته‌ها
495
موضوعات
108
نوشته‌ها
495

MySQL

موضوعات
196
نوشته‌ها
873
موضوعات
196
نوشته‌ها
873

مدیران این بخش

  • MihanV
    مدیر بخش سیستمهای مدیریت محتوای وب سایت
بالا