برگزیده های پرشین تولز

پایگاه داده ها

بحث و گفتگو و آموزش در مورد بانکهای اطلاعاتی مانند Access ، Microsoft SQl Server ، MySql و زبان SQl ، معرفی کتابهای الکترونیکی پایگاه داده ها

زبان T-SQL

موضوعات
29
نوشته‌ها
169
موضوعات
29
نوشته‌ها
169

SQL Server

موضوعات
263
نوشته‌ها
980
موضوعات
263
نوشته‌ها
980

Access

موضوعات
108
نوشته‌ها
494
موضوعات
108
نوشته‌ها
494

MySQL

موضوعات
196
نوشته‌ها
874
موضوعات
196
نوشته‌ها
874
بالا