منتخب بازارچه

مینیاتورهای گیف ادبی

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40


در میان شعر تو بانو! اگر حاضر شدم
خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم
قاسم صرافان
 
Last edited:

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40

نه روح الله در این دیر است چون شد
چنین دجال فعل این دیر مینا
به صور صبح گاهی برشکافم
صلیب روزن این بام خضرا
شده است از آه دریا جوشش من
تیمم گاه عیسی قعر دریا

خاقانی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40

قایقی کاغذی بودم
پر از کلماتی از تو
حالا سال هاست
ماهیانی با حافظه طولانی
داستان غرق شدنم را
دور پاهایت
تعریف می کنند.

محسن حسینخانی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
227.gif
اندکی این فلک را زندگانی میکنند
مابقی این چرخ گردون را فقط زنده ایم
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
210.gif
چون می گذرد غمی نیست
همین درد کمی نیست
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
211.gif
دردی که من از درد تو دارم بردل
دل داند و من دانم و من دانمُ دل
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
215.gif
بهترین کار جهان رمالیست
هم خیال و وَهمُ هم،مالیست
 
Last edited:

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40

اگر چرخ وجود من از این گردش فروماند
بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
230.gif
ای زندگی تنُ توانم همه تو
جانی و دلی ای دلُ جانم همه تو
مولانا
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
231.gif
حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت
عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت
قیصرامین پور
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
گیف رمضان.gif
رمزها در رمضان است،خدامیداند
برتر از فهمُ گمان است،خدامیداند

گیف ماه رمضان
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
مهدی اخوان ثالث
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40

تومراجانُ جهانی چکنم جانُ جهان را
مولانا
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40


ما برایش جان فدا کردیم
واو باطعنه گفت:
چیزدندان گیر مرغوبی نداری بیشتر؟
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
245.gif
خوشابه بخت بلندم که درکنارمنی
توهم قرارمنی،هم توبیقرارمنی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
246.gif
تا بگسلد زنجیر ایمان مرا ، شیطان
یکریز می ریزد به شهر آرمانم سنگ
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
248.gif
می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش
ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی
حافظ

گیف عید نوروز
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
290
لایک‌ها
40
302.gif

افسوس هرگز فاتح قلبت نخواهم شد
پیش رقیبانم کم آوردست تدبیرم
 
بالا