برگزیده های پرشین تولز

یوگا و مدیتیشن

afshin5

Registered User
تاریخ عضویت
5 اکتبر 2012
نوشته‌ها
1,977
لایک‌ها
1,548
محل سکونت
tehran
یوگا چیست ؟
d45752526.jpg

یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن .وصل کردن ذهن به جسم، احساسات به منطق و وصل کردن توجه به عمل. یوگا ورزشی جسمی و روانی(فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها بوجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقآ چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.
یوگا به معنای واقعی خودش یک ورزش است. ورزش یعنی ورز آوردن، آماده کردن. یوگا ورزش کاملی است برای جسم و ذهن. تکنیک هایی در یوگا وجود دارد که هم بدن را ورزش می دهد و هم ذهن را به تکاپو و ورز آمدن وادار می کند. واژه Yoga در اصل از واژهٔ «یوج»(Yuj) در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده‌است. واژهٔ «یوج» با واژگان «یک» و «یگانه» در فارسی خویشاوند است. برخی نیز باور دارند که Yoga از واژهٔ پارسی «یوغ» گرفته شده‌است.
یوگا از دو بعد جسمی و ذهنی تشکیل شده و هیچ وقت تمرین های بدنی از تمرین های ذهنی جدا نیست. برای انجام تمرین های بدنی ( آسانا ) از تمام کفایت های ذهنی مثل توجه، دقت و تمرکز استفاده می شود، همین طور برای انجام تمرین های ذهنی مثل مراقبه کردن، درست به همان اندازه که از ذهن استفاده می کنیم بدن را هم به کار می گیریم، چون وضعیت بدن و حالت نشستن در ایجاد تمرکز فکر و جایگاه “حضور” نقش مهمی دارد.
در هر تمرین یوگا این تاکید به وصل کردن وجود دارد. شناسه و تعریف

یوگا از طرفی به معنای «کنترل کردن» آمده‌است و در آن صورت یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای تن و ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. در این صورت به «روش» این دانش که همانا کنترل قوای تن و فکر است تأکید می‌شود. با توجه به چنین درکی، یوگا، در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad)، این گونه تعریف شده‌است: «یوگا عبارت از کنترل امواج ذهنی است.» از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی حجابهای نفسانی. بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده توصیف شده‌است، و سرانجام یوگا را به معنی «وصل و یکی شدن» نیز ترجمه کرده‌اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می‌شود. به این معنا، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti) با قوای حیاتی تن و حواس (Prana shakti) که منجر به تلخیص انرژی، توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد. بنابر این تصور، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra) گفته شده : «یک یوگی، فقط در اتحاد با آگاهی متعال، به تجربة یوگا نایل می‌گردد.» بدین ترتیب هر کدام از معانی واژة یوگا، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می‌سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی‌شود. چیستی

یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی می‌باشد. به گفته کارشناسان این ورزش، فلسفه یوگا با روح درونی انسان، گیتی و چگونگی ارتباط و پیوستگی این دو سروکار دارد. تمرینات یوگا می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد. یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است. این معرفت شهودی در پی سلوکی پی گیر و عشقی صادقانه حاصل می‌شود. در پی این سلوک، فرد تسلطی همه جانبه بر قوای تن، احساسات و افکار خود پیدا می‌کند. و در نهایت می‌تواند خود را از حیطة تغیرات احساسی و نگرانیهای فکری فراتر برده، در عمق قلب خود قرار یابد، جایی که تلاطمات فکری و محیط خارجی قادر نیست تاثیری بر آن داشته باشد. در مورد واژة «یوگاً اختلافاتی دیده می‌شود، و آن را به معانی :»اتحاد و وصال«، »رؤیت و نظاره«و»کنترل و به زیر یوغ آوردن” به کار برده‌اند. نه تنها در مورد ریشة واژة یوگا اختلافاتی دیده می‌شود، بلکه در تعاریف و توضیحات مشروحی که دربارة یوگا در متون گوناگون آمده نیز تفاوتهایی وجود دارد. این در حالی است که متون کهن و مختلف یوگا، تعاریف متنوع یکدیگر را تأیید کرده‌اند. ولی در واقع هیچ تعریف مشترکی پیرامون این تجربة عمیق ارائه نشده‌است. ظاهراً در اکثر موارد، زاویة دید اساتیدی که یوگا را تعریف کرده‌اند با یکدیگر متفاوت بوده‌است. یوگا تعریفی از یک گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست، بلکه بیشتر اشاره به مجموعه‌ای از فنون، از ساده تا بسیار پیشرفته، و احوال باطنی مختلف و در واقع یک سیر و سلوک کامل دارد. روشن بینان و دانایان بسیاری، بویژه در هند، در پس سالها تزکیه نفس و مراقبه‌های ژرف، حالاتی متفاوت از آگاهی را کشف و تجربه کردند. مجموعة این حالات و فنون و تعالیمی که برای درک و وصول به این احوال توسط آن مردان خردمند طراحی و دریافت شد “یوگاً خوانده می‌شود. هر کدام از این خردمندان، جنبه‌هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده، براساس آن تعریفی ارائة کرده‌اند. البته این تعاریف از هم بیگانه نیستند. آنها تماماً در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعة آگاهی متمرکز می‌باشند. ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح کرده‌اند. بنابر این برای درک بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن، مطلوبتر آن است که این تعابیر مختلف را در کنار هم گذاشته و از همة آنها بهره بریم. یوگا و قدمت آن

کلمه یوگا از ریشه یوگ یا یوج آمده که واژه ای سانسکریت است. معادل انگلیسی آن to yoke ( جفت کردن یا جفت شدن ) است. یوگا یعنی ملحق شدن یا یکی شدن.
یوگی کسی است که تمرینات یوگا را انجام می دهد.
قدمت یوگا بیش از سه هزار سال است. اولین کسی که یوگا را بصورت دستاوردی علمی و عملی جمع آوری کرد و آن را به صورت فعلی و قابل اجرا برای همه معرفی کرد، فیزیکدان و فیلسوف هندی به نام پاتانجلی ( Patanjeli ) بود که حدودا دو تا پنج قرن قبل از میلاد می زیست. او در کتاب خود موسوم به سوتراهای یوگا ( Yoga sutras ) یوگا را به هشت مرحله تقسیم کرده که به آشتانگا یوگا ( Ashtanga yoga ) موسوم است و مردم مغرب زمین آن را به عنوان یوگای انضباط جسم و فکر می شناسند. پیشینه

به لحاظ تاریخی می‌توان سیر تحولات یوگا را در پنج مرحله بررسی کرد: ۱. عصر ودایی (Vedic Yoga)
2. دوران پیش از کلاسیک (Preclassical Yoga)
3. دوران کلاسیک (Classical Yoga)
4. دوران بعد از کلاسیک (Post Classical Yoga)
5. دوران مدرن (Modern Yoga) دوران ودایی (۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پ.م.) هر چند در این دوران مستقیماً از واژة یوگا نشانی نمی‌یابیم، ولی پنداره‌های قابل استنادی در متون ودایی یافت می‌شود. منظور از متون ودایی چهار جنگ کهن به نام‌های زیر است: ۱. ریگ‌ودا Rig veda
2. ساما ودا Sama V.
3. یاجور ودا Vajur V.
4. آتاروا ودا Atharva V. در واقع کهن ترین متون مکتوب و ادبیات بشری همین کتاب‌ها هستند. طی تحقیقات باستان شناختی در دو دهة اخیر سرآغاز تمدن در هند از هفت هزار سال پیش از میلاد از ناحیه‌ای نزدیک به دهکدة مهرگر (Mehrgarh) آغاز شده‌است و در هزارة سوم پیش از میلاد منجر به ساخته شدن شهرهای بزرگ و مهمی مثل موهنجو دارو(Mohenjo daro) هاراپا (Harappa) و دلاویرا(Dholavira) شد. این تمدن از شرق گنگ به طرف افغانستان و از ایران به سوی بمبئی توسعه یافت. این تمدن کهن را عموماً به نام تمدن ساراسواتی (Sarasvati) می‌شناسند. طبق نگرشهای ودایی شعور ناب و وجود متعال که خالق هستی از روی عشق و مهر بوده‌است «وداها» را به نوع بشر آموخت تا چگونگی زیستن در همسویی با قوانین «دارماً حفظ شود. به این معنا»وداها«در قلب خود مفهوم»یوگاً را در بر دارند هر چند که تنها از طریق واژگانی چون “تاپاً (Tapah) در این دوران به یوگای اصطلاحی نزدیک می‌شویم. برای درک بهتر و کامل «وداها» «ریشی‌هاً، ودانگا (Vedanga) را بمنظور فهم و استفاده از وداها ارائه کردند.»آنگاً(Anga) به معنای شاخه و بخش است پس ودانگا یعنی اجزاء و شاخه‌های ودا که شامل موارد زیر می‌شود. * Kalpa
* Shiksha
* Vyakarana
* Nirukta
* Jyotisha
* Chandas از طرفی زمینة دیگری از آموزشهای ودایی به نام اوپاودا (Upaveda) نیز به منظور استفادة کاربردی از وداها شکل گرفت که شامل موارد زیر بود. * Ayurveda (طب ودایی)
* Dhanur Veda (ورزش رزمی ودایی)
* Sthapatya Veda (معماری ودایی)
* Gandharva Veda (موسیقی ودایی) دوران پیش از کلاسیک (۲۰۰۰ تا ۳۰۰ پ.م.) متون اوپانیشاد (Upanishad) و نهایتاً باگاواد گیتا (Bhagavad Gita) از دستاوردهای والای این دوران است. در این دوران به صراحت واژة یوگا و ابعاد عملی یوگا قابل بررسی است. مهمترین پیام این دوران شناسایی آتما (Atma) و برهما (Brahma) و طریق همسویی بین آن دو از طریق سلوک و معرفت است. از دیگر دستاوردهای مهم این دوران طبقه بندی سه گانة آگاهی بشری و امکان استقرار و یگانگی در آگاهی(Chatur Avasthanam) یکپارچه‌است. دوران کلاسیک (۳۰۰ پ.م. تا ۱۰۰۰ میلادی) در این دوران خلاصه و زبدة تمام آموزه‌های یوگایی تا آن زمان در متنی به نام یوگا سوترا Yoga) Sutra) توسط حکیم و یوگی نامدار هند، پاتانجلی، گردآوری و تدوین شد. به همین دلیل این دوران را به نام دورة پاتانجلی یا دورة یوگای هشت مرحله‌ای نیز می‌شناسند. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوران طبقه بندی راه عملی یوگا به هشت مرحله‌است: ۱. یاما (Yama) ۲. نیاما (Nyama) ۳. آسانا (Asana ) ۴. پرانایاما (Pranayama) ۵. پراتیاهارا (Pratyahara) ۶. دارانا (Dharana) ۷. دیانا (Dhyana) ۸. سامادی (Samadhi) دوران بعد از کلاسیک (۱۰۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی) در این دوران یوگی‌ها سعی در ارتباط بیشتر با مردم دارند و در نتیجه آموزه‌های خود را نیز قابل فهم‌تر ارائه کرده‌اند. از مهم ترین متون در این دوران می‌توان به هاتا یوگا پرادی پیکا(Hatha Yoga Pradipika)، گراند سامهیتا(Ghrand Samhita)، شیوا سامهیتا(Shiva Samhita) اشاره کرد. در این عصر تعالیم عملی تر و قابل فهم تر یوگا مثل «هاتا یوگا» گسترش یافت و به موازات آن گروه‌ها و سنتهای گوناگون آموزش این روشها مانند سنت نات (Nath) نیز مورد توجه قرار گرفتند. دوران جدید (از ۱۷۵۰ میلادی تا کنون) در اینجا اشاره به دورة حکومت بریتانیای کبیر بر شبه قاره هند ضروری به نظر می‌رسد. چرا که انگلیسی‌ها بویژه کمپانی هند شرقی مایل به توسعهٔ آموزشهای سنتی معلمین و گوروهای هندی نبود. ولی سرانجام در سال ۱۸۹۳ با سخنرانی سوامی ویوکاناندا (Sw. Vive Kananda) و متعاقب آن ورود سوامی یوگاناندا (Sw. Yogananda) در سال ۱۹۲۰ به آمریکا، یوگا وارد مرحلهٔ امروزین خود شد، یعنی گسترش بیش از حد به کمک وسایل ارتباط جمعی، یافتن مبانی علمی برای تمرینات یوگا، استفادة قاعده‌مند از فنون یوگا براساس نگرشهای علمی و سرانجام عوام زدگی و فراموش کردن پیام و اهداف اصلی دانش یوگا.
[ویرایش] فواید و ویژگی‌ها یوگا فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد. توجه کنید که اگر این ورزش به طور مرتب و از سنین پایین (کودکی) شروع و پی گیری شود، فواید آن چند برابر خواهد شد. از فواید یوگا می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: * تقویت در دقت و تمرکز
* تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری
* تقویت قدرت تخیل و خلاقیت
* تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی
* تقویت قالبیت هماهنگی ذهنی با فیزیکی بدن (کنترل بهتر بدنی)
* تقویت اعتقاد (اعتقاد به خالق هستی با برانگیختن قدرت اندیشه و آرامش) حرکات و حالت‌ها

تمرینات اصلی (وضعیت‌های) یوگا که به آنها آسانا نیز گفته می‌شود، تمرینات کششی بی خطری هستند که به غیر از انعطاف پذیری و تمرکز فکری، خسته گی را از بدن شما دور می‌کنند. وضیعت کماندار این تمرین که به آن تمرین تیرانداز هم گفته می‌شود، باعث به حرکت در آمدن تقریبا تمامی مفاصل دست و پا می‌گردد، که این عمل سبب انعطاف پذیری بیشتر این مفاصل می‌شود. تمرین کماندار به بهبود تعادل فیزیکی و هماهنگی حرکات بدنی کمک فراوان می‌کند. برای انجام این وضعیت، برروی زمین بنشینید و پاهایتان را به صورت کشیده به جلو دراز کنید. سپس دستهایتان را آرام آرام دراز کرده و شصت پاها را بگیرید. در حین اینکار، تنفس آرام را نیز فراموش نکنید. هنگامیکه شست پای چپ خود را گرفته‌اید و آنرا محکم روی زمین نگه داشته‌اید، زانوی راست خود را خم کنید و انگشتان پای راست را به آرامی به سمت گوش راست خود نزدیک کنید. فرض کنید که یک کماندار هستید و پای چپتان یک کمان است، که آنرا ثابت نگه داشتید و با دست راست می‌خواهید شلیک کنید. در همین حالت بمانید (تا زمانی که خسته شدید) و سعی کنید تمرکز و تنفس آرام را حفظ کنید. سپس آرام آرام به وضیعت اول باز گردید و چند لحظه‌ای استراحت کنید. بعد اینکار را دومرتبه، اما با پای دیگر تکرار کنید. وضعیت کمان این وضعیت به شما کمک می‌کند تا عضلات پشت بدن خود را تقویت کنید. همچنین این تمرین باعث می‌شود تا ستون مهره‌های شما انعطاف پذیر شوند. از مزایای دیگر تمرین کمان می‌توان به باز شدن قفسه سینه و کمک به تنفس بهتر اشاره کرد. برای تمرین این وضعیت، ابتدا برروی زمین (روی شکم) دراز بکشید. پاها را کمی از هم باز کنید و دستهایتان را دو طرف بدن قرار دهید. تنفس آرام را حفظ کنید. زانوها را خم کنید تا کف پاهایتان به پشت نزدیک شوند. بعد دست هایتان را آرام به عقب ببرید و پاهایتان را از مچ بگیرید. سپس با دستها، پاهایتان را به عقب بکشید و آرام تنفس کنید. در این حین سعی کنید تمرکز کنید و اصلا عجله نکنید. تا جایی که احساس خستگی نکرده‌اید در این وضعیت بمانید. بعد چند لحظه استراحت کنید و دوباره به تمرین این وضعیت ادامه دهید. یوگا و رشته های آن

یوگا به چند رشته اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:
# باکتی یوگا :
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق تجربه عشق و محبت به تمامی موجودات و مخلوقات عالم.
# کارما یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کار و خدمت بدون چشمداشت.
# گیانا یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کسب دانش و آگاهی.
# آشتانگا یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق به کنترل درآوردن و پرورش جسم و فکر و در نهایت متحد و هماهنگ کردن آن دو. این رشته از یوگا خود به دو شعبه تقسیم می شود: هاتها یوگا و راجا یوگا
# هاتها یوگا :
در این رشته از یوگا تمریناتی وجود دارد که انجام دادن مرتب آنها تاثیرات زیر را دربردارد:
الف) بدن از سموم و ناخالصی ها پاک می شود.
ب) در این طریق روش هایی وجود دارد که سبب تقویت دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و سیستم عصبی
می شود و شخص با انجام دادن آنها بر مقاوت طبیعی خود افزوده و سلامتی را در حیطه جسم و ذهن تجربه خواهد کرد.
ج) شخص را قادر می سازد بر واکنش های غیر ارادی ( Impulse ) خود کنترل و تسلط داشته باشد. # راجا یوگا :
در این رشته راه هایی وجود دارد که شخص با انجام دادن آن ها به کنترل و انضباط ذهن دست می یابد. با انجام دادن تمرین های این بخش از یوگا، مهارت های ذهنی افزایش پیدا می کند و میزان دقت، تمرکز، اراده، حافظه و سایر توانایی های ذهنی فرد تقویت می شوند. در راجا یوگا مراحلی وجود دارد که شخص با پیمودن آنها، ذهن بی قرار خود را در آرامش و صلح درونی مستقر می کند. این مراحل عبارتند از :
۱. Pratyahara ، کناره گیری حواس از محرکات
۲. Dharana ، تمرکز فکر
۳. Dhyana ، مراقبه
۴. Samadhi ، یکی شدن
یوگایی که اکنون در بیشتر کشورهای جهان به آن عمل می شود و به عنوان کلیدی برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان آن را به کار می برند، هاتها یوگا و بخشی از راجایوگا ست. زیرا با توجه به زندگی شتاب زده صنعتی و ماشینی که کم و بیش هر شهروندی با آن در تماس است و احتیاج انسان به تندرستی و آرامش فکری، تمرین های بدنی، تنفسی و ذهنی که در این قسمت از یوگا وجود دارد، جوابگوی نیازهای او است.
در مورد این بخش از یوگا، سالها ست که متخصصان ورزش و تربیت بدنی، پزشکان، روان پزشکان و سایر پژوهشگران مراکز تحقیق علوم انسانی و دانشگاه های بزرگ جهان، بررسی و تحقیق می کنند. نتایج علمی و کاربردی این تحقیقات هم اکنون در درمانگاه های سلامتی جسم و ذهن، در دانشگاه ها ( بعنوان واحد درسی )، مراکز ورزشی، آسایشگاه های معلولین و معتادان و … به عنوان شیوه های افزایش مهارت های جسمی و ذهنی به کاربرده می شود.
 
Last edited:

meisam quf

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
4 دسامبر 2012
نوشته‌ها
9
لایک‌ها
2
یوگا چیست ؟
مشاهده پیوست 264871

یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن .وصل کردن ذهن به جسم، احساسات به منطق و وصل کردن توجه به عمل. یوگا ورزشی جسمی و روانی(فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها بوجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقآ چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.
یوگا به معنای واقعی خودش یک ورزش است. ورزش یعنی ورز آوردن، آماده کردن. یوگا ورزش کاملی است برای جسم و ذهن. تکنیک هایی در یوگا وجود دارد که هم بدن را ورزش می دهد و هم ذهن را به تکاپو و ورز آمدن وادار می کند. واژه Yoga در اصل از واژهٔ «یوج»(Yuj) در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده‌است. واژهٔ «یوج» با واژگان «یک» و «یگانه» در فارسی خویشاوند است. برخی نیز باور دارند که Yoga از واژهٔ پارسی «یوغ» گرفته شده‌است.
یوگا از دو بعد جسمی و ذهنی تشکیل شده و هیچ وقت تمرین های بدنی از تمرین های ذهنی جدا نیست. برای انجام تمرین های بدنی ( آسانا ) از تمام کفایت های ذهنی مثل توجه، دقت و تمرکز استفاده می شود، همین طور برای انجام تمرین های ذهنی مثل مراقبه کردن، درست به همان اندازه که از ذهن استفاده می کنیم بدن را هم به کار می گیریم، چون وضعیت بدن و حالت نشستن در ایجاد تمرکز فکر و جایگاه “حضور” نقش مهمی دارد.
در هر تمرین یوگا این تاکید به وصل کردن وجود دارد. شناسه و تعریف

یوگا از طرفی به معنای «کنترل کردن» آمده‌است و در آن صورت یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای تن و ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. در این صورت به «روش» این دانش که همانا کنترل قوای تن و فکر است تأکید می‌شود. با توجه به چنین درکی، یوگا، در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad)، این گونه تعریف شده‌است: «یوگا عبارت از کنترل امواج ذهنی است.» از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی حجابهای نفسانی. بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده توصیف شده‌است، و سرانجام یوگا را به معنی «وصل و یکی شدن» نیز ترجمه کرده‌اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می‌شود. به این معنا، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti) با قوای حیاتی تن و حواس (Prana shakti) که منجر به تلخیص انرژی، توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد. بنابر این تصور، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra) گفته شده : «یک یوگی، فقط در اتحاد با آگاهی متعال، به تجربة یوگا نایل می‌گردد.» بدین ترتیب هر کدام از معانی واژة یوگا، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می‌سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی‌شود. چیستی

یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی می‌باشد. به گفته کارشناسان این ورزش، فلسفه یوگا با روح درونی انسان، گیتی و چگونگی ارتباط و پیوستگی این دو سروکار دارد. تمرینات یوگا می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد. یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است. این معرفت شهودی در پی سلوکی پی گیر و عشقی صادقانه حاصل می‌شود. در پی این سلوک، فرد تسلطی همه جانبه بر قوای تن، احساسات و افکار خود پیدا می‌کند. و در نهایت می‌تواند خود را از حیطة تغیرات احساسی و نگرانیهای فکری فراتر برده، در عمق قلب خود قرار یابد، جایی که تلاطمات فکری و محیط خارجی قادر نیست تاثیری بر آن داشته باشد. در مورد واژة «یوگاً اختلافاتی دیده می‌شود، و آن را به معانی :»اتحاد و وصال«، »رؤیت و نظاره«و»کنترل و به زیر یوغ آوردن” به کار برده‌اند. نه تنها در مورد ریشة واژة یوگا اختلافاتی دیده می‌شود، بلکه در تعاریف و توضیحات مشروحی که دربارة یوگا در متون گوناگون آمده نیز تفاوتهایی وجود دارد. این در حالی است که متون کهن و مختلف یوگا، تعاریف متنوع یکدیگر را تأیید کرده‌اند. ولی در واقع هیچ تعریف مشترکی پیرامون این تجربة عمیق ارائه نشده‌است. ظاهراً در اکثر موارد، زاویة دید اساتیدی که یوگا را تعریف کرده‌اند با یکدیگر متفاوت بوده‌است. یوگا تعریفی از یک گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست، بلکه بیشتر اشاره به مجموعه‌ای از فنون، از ساده تا بسیار پیشرفته، و احوال باطنی مختلف و در واقع یک سیر و سلوک کامل دارد. روشن بینان و دانایان بسیاری، بویژه در هند، در پس سالها تزکیه نفس و مراقبه‌های ژرف، حالاتی متفاوت از آگاهی را کشف و تجربه کردند. مجموعة این حالات و فنون و تعالیمی که برای درک و وصول به این احوال توسط آن مردان خردمند طراحی و دریافت شد “یوگاً خوانده می‌شود. هر کدام از این خردمندان، جنبه‌هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده، براساس آن تعریفی ارائة کرده‌اند. البته این تعاریف از هم بیگانه نیستند. آنها تماماً در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعة آگاهی متمرکز می‌باشند. ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح کرده‌اند. بنابر این برای درک بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن، مطلوبتر آن است که این تعابیر مختلف را در کنار هم گذاشته و از همة آنها بهره بریم. یوگا و قدمت آن

کلمه یوگا از ریشه یوگ یا یوج آمده که واژه ای سانسکریت است. معادل انگلیسی آن to yoke ( جفت کردن یا جفت شدن ) است. یوگا یعنی ملحق شدن یا یکی شدن.
یوگی کسی است که تمرینات یوگا را انجام می دهد.
قدمت یوگا بیش از سه هزار سال است. اولین کسی که یوگا را بصورت دستاوردی علمی و عملی جمع آوری کرد و آن را به صورت فعلی و قابل اجرا برای همه معرفی کرد، فیزیکدان و فیلسوف هندی به نام پاتانجلی ( Patanjeli ) بود که حدودا دو تا پنج قرن قبل از میلاد می زیست. او در کتاب خود موسوم به سوتراهای یوگا ( Yoga sutras ) یوگا را به هشت مرحله تقسیم کرده که به آشتانگا یوگا ( Ashtanga yoga ) موسوم است و مردم مغرب زمین آن را به عنوان یوگای انضباط جسم و فکر می شناسند. پیشینه

به لحاظ تاریخی می‌توان سیر تحولات یوگا را در پنج مرحله بررسی کرد: ۱. عصر ودایی (Vedic Yoga)
2. دوران پیش از کلاسیک (Preclassical Yoga)
3. دوران کلاسیک (Classical Yoga)
4. دوران بعد از کلاسیک (Post Classical Yoga)
5. دوران مدرن (Modern Yoga) دوران ودایی (۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پ.م.) هر چند در این دوران مستقیماً از واژة یوگا نشانی نمی‌یابیم، ولی پنداره‌های قابل استنادی در متون ودایی یافت می‌شود. منظور از متون ودایی چهار جنگ کهن به نام‌های زیر است: ۱. ریگ‌ودا Rig veda
2. ساما ودا Sama V.
3. یاجور ودا Vajur V.
4. آتاروا ودا Atharva V. در واقع کهن ترین متون مکتوب و ادبیات بشری همین کتاب‌ها هستند. طی تحقیقات باستان شناختی در دو دهة اخیر سرآغاز تمدن در هند از هفت هزار سال پیش از میلاد از ناحیه‌ای نزدیک به دهکدة مهرگر (Mehrgarh) آغاز شده‌است و در هزارة سوم پیش از میلاد منجر به ساخته شدن شهرهای بزرگ و مهمی مثل موهنجو دارو(Mohenjo daro) هاراپا (Harappa) و دلاویرا(Dholavira) شد. این تمدن از شرق گنگ به طرف افغانستان و از ایران به سوی بمبئی توسعه یافت. این تمدن کهن را عموماً به نام تمدن ساراسواتی (Sarasvati) می‌شناسند. طبق نگرشهای ودایی شعور ناب و وجود متعال که خالق هستی از روی عشق و مهر بوده‌است «وداها» را به نوع بشر آموخت تا چگونگی زیستن در همسویی با قوانین «دارماً حفظ شود. به این معنا»وداها«در قلب خود مفهوم»یوگاً را در بر دارند هر چند که تنها از طریق واژگانی چون “تاپاً (Tapah) در این دوران به یوگای اصطلاحی نزدیک می‌شویم. برای درک بهتر و کامل «وداها» «ریشی‌هاً، ودانگا (Vedanga) را بمنظور فهم و استفاده از وداها ارائه کردند.»آنگاً(Anga) به معنای شاخه و بخش است پس ودانگا یعنی اجزاء و شاخه‌های ودا که شامل موارد زیر می‌شود. * Kalpa
* Shiksha
* Vyakarana
* Nirukta
* Jyotisha
* Chandas از طرفی زمینة دیگری از آموزشهای ودایی به نام اوپاودا (Upaveda) نیز به منظور استفادة کاربردی از وداها شکل گرفت که شامل موارد زیر بود. * Ayurveda (طب ودایی)
* Dhanur Veda (ورزش رزمی ودایی)
* Sthapatya Veda (معماری ودایی)
* Gandharva Veda (موسیقی ودایی) دوران پیش از کلاسیک (۲۰۰۰ تا ۳۰۰ پ.م.) متون اوپانیشاد (Upanishad) و نهایتاً باگاواد گیتا (Bhagavad Gita) از دستاوردهای والای این دوران است. در این دوران به صراحت واژة یوگا و ابعاد عملی یوگا قابل بررسی است. مهمترین پیام این دوران شناسایی آتما (Atma) و برهما (Brahma) و طریق همسویی بین آن دو از طریق سلوک و معرفت است. از دیگر دستاوردهای مهم این دوران طبقه بندی سه گانة آگاهی بشری و امکان استقرار و یگانگی در آگاهی(Chatur Avasthanam) یکپارچه‌است. دوران کلاسیک (۳۰۰ پ.م. تا ۱۰۰۰ میلادی) در این دوران خلاصه و زبدة تمام آموزه‌های یوگایی تا آن زمان در متنی به نام یوگا سوترا Yoga) Sutra) توسط حکیم و یوگی نامدار هند، پاتانجلی، گردآوری و تدوین شد. به همین دلیل این دوران را به نام دورة پاتانجلی یا دورة یوگای هشت مرحله‌ای نیز می‌شناسند. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوران طبقه بندی راه عملی یوگا به هشت مرحله‌است: ۱. یاما (Yama) ۲. نیاما (Nyama) ۳. آسانا (Asana ) ۴. پرانایاما (Pranayama) ۵. پراتیاهارا (Pratyahara) ۶. دارانا (Dharana) ۷. دیانا (Dhyana) ۸. سامادی (Samadhi) دوران بعد از کلاسیک (۱۰۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی) در این دوران یوگی‌ها سعی در ارتباط بیشتر با مردم دارند و در نتیجه آموزه‌های خود را نیز قابل فهم‌تر ارائه کرده‌اند. از مهم ترین متون در این دوران می‌توان به هاتا یوگا پرادی پیکا(Hatha Yoga Pradipika)، گراند سامهیتا(Ghrand Samhita)، شیوا سامهیتا(Shiva Samhita) اشاره کرد. در این عصر تعالیم عملی تر و قابل فهم تر یوگا مثل «هاتا یوگا» گسترش یافت و به موازات آن گروه‌ها و سنتهای گوناگون آموزش این روشها مانند سنت نات (Nath) نیز مورد توجه قرار گرفتند. دوران جدید (از ۱۷۵۰ میلادی تا کنون) در اینجا اشاره به دورة حکومت بریتانیای کبیر بر شبه قاره هند ضروری به نظر می‌رسد. چرا که انگلیسی‌ها بویژه کمپانی هند شرقی مایل به توسعهٔ آموزشهای سنتی معلمین و گوروهای هندی نبود. ولی سرانجام در سال ۱۸۹۳ با سخنرانی سوامی ویوکاناندا (Sw. Vive Kananda) و متعاقب آن ورود سوامی یوگاناندا (Sw. Yogananda) در سال ۱۹۲۰ به آمریکا، یوگا وارد مرحلهٔ امروزین خود شد، یعنی گسترش بیش از حد به کمک وسایل ارتباط جمعی، یافتن مبانی علمی برای تمرینات یوگا، استفادة قاعده‌مند از فنون یوگا براساس نگرشهای علمی و سرانجام عوام زدگی و فراموش کردن پیام و اهداف اصلی دانش یوگا.
[ویرایش] فواید و ویژگی‌ها یوگا فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد. توجه کنید که اگر این ورزش به طور مرتب و از سنین پایین (کودکی) شروع و پی گیری شود، فواید آن چند برابر خواهد شد. از فواید یوگا می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: * تقویت در دقت و تمرکز
* تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری
* تقویت قدرت تخیل و خلاقیت
* تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی
* تقویت قالبیت هماهنگی ذهنی با فیزیکی بدن (کنترل بهتر بدنی)
* تقویت اعتقاد (اعتقاد به خالق هستی با برانگیختن قدرت اندیشه و آرامش) حرکات و حالت‌ها

تمرینات اصلی (وضعیت‌های) یوگا که به آنها آسانا نیز گفته می‌شود، تمرینات کششی بی خطری هستند که به غیر از انعطاف پذیری و تمرکز فکری، خسته گی را از بدن شما دور می‌کنند. وضیعت کماندار این تمرین که به آن تمرین تیرانداز هم گفته می‌شود، باعث به حرکت در آمدن تقریبا تمامی مفاصل دست و پا می‌گردد، که این عمل سبب انعطاف پذیری بیشتر این مفاصل می‌شود. تمرین کماندار به بهبود تعادل فیزیکی و هماهنگی حرکات بدنی کمک فراوان می‌کند. برای انجام این وضعیت، برروی زمین بنشینید و پاهایتان را به صورت کشیده به جلو دراز کنید. سپس دستهایتان را آرام آرام دراز کرده و شصت پاها را بگیرید. در حین اینکار، تنفس آرام را نیز فراموش نکنید. هنگامیکه شست پای چپ خود را گرفته‌اید و آنرا محکم روی زمین نگه داشته‌اید، زانوی راست خود را خم کنید و انگشتان پای راست را به آرامی به سمت گوش راست خود نزدیک کنید. فرض کنید که یک کماندار هستید و پای چپتان یک کمان است، که آنرا ثابت نگه داشتید و با دست راست می‌خواهید شلیک کنید. در همین حالت بمانید (تا زمانی که خسته شدید) و سعی کنید تمرکز و تنفس آرام را حفظ کنید. سپس آرام آرام به وضیعت اول باز گردید و چند لحظه‌ای استراحت کنید. بعد اینکار را دومرتبه، اما با پای دیگر تکرار کنید. وضعیت کمان این وضعیت به شما کمک می‌کند تا عضلات پشت بدن خود را تقویت کنید. همچنین این تمرین باعث می‌شود تا ستون مهره‌های شما انعطاف پذیر شوند. از مزایای دیگر تمرین کمان می‌توان به باز شدن قفسه سینه و کمک به تنفس بهتر اشاره کرد. برای تمرین این وضعیت، ابتدا برروی زمین (روی شکم) دراز بکشید. پاها را کمی از هم باز کنید و دستهایتان را دو طرف بدن قرار دهید. تنفس آرام را حفظ کنید. زانوها را خم کنید تا کف پاهایتان به پشت نزدیک شوند. بعد دست هایتان را آرام به عقب ببرید و پاهایتان را از مچ بگیرید. سپس با دستها، پاهایتان را به عقب بکشید و آرام تنفس کنید. در این حین سعی کنید تمرکز کنید و اصلا عجله نکنید. تا جایی که احساس خستگی نکرده‌اید در این وضعیت بمانید. بعد چند لحظه استراحت کنید و دوباره به تمرین این وضعیت ادامه دهید. یوگا و رشته های آن

یوگا به چند رشته اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:
# باکتی یوگا :
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق تجربه عشق و محبت به تمامی موجودات و مخلوقات عالم.
# کارما یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کار و خدمت بدون چشمداشت.
# گیانا یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کسب دانش و آگاهی.
# آشتانگا یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق به کنترل درآوردن و پرورش جسم و فکر و در نهایت متحد و هماهنگ کردن آن دو. این رشته از یوگا خود به دو شعبه تقسیم می شود: هاتها یوگا و راجا یوگا
# هاتها یوگا :
در این رشته از یوگا تمریناتی وجود دارد که انجام دادن مرتب آنها تاثیرات زیر را دربردارد:
الف) بدن از سموم و ناخالصی ها پاک می شود.
ب) در این طریق روش هایی وجود دارد که سبب تقویت دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و سیستم عصبی
می شود و شخص با انجام دادن آنها بر مقاوت طبیعی خود افزوده و سلامتی را در حیطه جسم و ذهن تجربه خواهد کرد.
ج) شخص را قادر می سازد بر واکنش های غیر ارادی ( Impulse ) خود کنترل و تسلط داشته باشد. # راجا یوگا :
در این رشته راه هایی وجود دارد که شخص با انجام دادن آن ها به کنترل و انضباط ذهن دست می یابد. با انجام دادن تمرین های این بخش از یوگا، مهارت های ذهنی افزایش پیدا می کند و میزان دقت، تمرکز، اراده، حافظه و سایر توانایی های ذهنی فرد تقویت می شوند. در راجا یوگا مراحلی وجود دارد که شخص با پیمودن آنها، ذهن بی قرار خود را در آرامش و صلح درونی مستقر می کند. این مراحل عبارتند از :
۱. Pratyahara ، کناره گیری حواس از محرکات
۲. Dharana ، تمرکز فکر
۳. Dhyana ، مراقبه
۴. Samadhi ، یکی شدن
یوگایی که اکنون در بیشتر کشورهای جهان به آن عمل می شود و به عنوان کلیدی برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان آن را به کار می برند، هاتها یوگا و بخشی از راجایوگا ست. زیرا با توجه به زندگی شتاب زده صنعتی و ماشینی که کم و بیش هر شهروندی با آن در تماس است و احتیاج انسان به تندرستی و آرامش فکری، تمرین های بدنی، تنفسی و ذهنی که در این قسمت از یوگا وجود دارد، جوابگوی نیازهای او است.
در مورد این بخش از یوگا، سالها ست که متخصصان ورزش و تربیت بدنی، پزشکان، روان پزشکان و سایر پژوهشگران مراکز تحقیق علوم انسانی و دانشگاه های بزرگ جهان، بررسی و تحقیق می کنند. نتایج علمی و کاربردی این تحقیقات هم اکنون در درمانگاه های سلامتی جسم و ذهن، در دانشگاه ها ( بعنوان واحد درسی )، مراکز ورزشی، آسایشگاه های معلولین و معتادان و … به عنوان شیوه های افزایش مهارت های جسمی و ذهنی به کاربرده می شود.

شما خودتون یوگا کار کردین؟
تاثیری هم داشته؟
 

الهه.آتش

Registered User
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2012
نوشته‌ها
4,749
لایک‌ها
2,381
آیا یوگا روی افسردگی تاثیر مثبت داره؟
 

john gotti

Registered User
تاریخ عضویت
5 جولای 2011
نوشته‌ها
747
لایک‌ها
283
محل سکونت
.......!
واقعا اینایی که یوگا کار میکنن میتونن حرکتای خفن انجام بدن؟:blink:
منظورمه اینه یه مستند دیدم توش چند نفر به صورت چهار زانو میشستن و بعد دستاشونو پشت سرشون قفل میکردن بعد از این کار به همون صورت چهارزانو نیم متر میپریدن هوا!!!:wacko:
میشه همچین کارایی کرد واقعا با یوگا؟
 

arjenakm

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
21 جولای 2013
نوشته‌ها
12
لایک‌ها
8
dycdi1v1iqcukao59fi.jpg

انضباط نهفته در تمرینهای روزمره یوگا و نیز سلامتی حاصل از این تمرینها در ترک اعتیاد به مواد گوناگون بسیار موثر است.
اگر در تلاشید خود را از چنگال اهریمن اعتیاد برهانید، از هیچ کاری برای باز یافتن سلامتی از دست رفته خود فروگذار نکنید و این کار را با یوگا آغاز کنید. یوگا به شما روشهایی می آموزد که با کمک آن می توانید عادات سالم را جایگزین عادتهای نادرست خود کنید.
از همه مهمتر این که یوگا توجه شما را از آلام مربوط به زمان ترک(مجموعه نشانگان بالینی مربوط به قطع مصرف مواد اعتیاد آور) به سمت این حقیقت اطمینان بخش منعطف می کند که شما می توانید با قدرت و اطمینان تمام آنچه را که زمانی بخشی از وجود خود می پنداشتید تغییر دهید. اعتیاد نیرو و توان شما را نابود نمی کند بلکه شما را وادار می کند که نیروی وجودی خود را به فراموشی بسپارید.
از سوی دیگر یوگا به شما کمک می کند تا این توانایی خود را بار دیگر به یاد آورید و از آن برای بازیافتن سلامتی خود بهره گیرید. جدای از داروهای مخدر شناخته شده برخی مواد اعتیاد آور دیگر نیز وجود دارند که وابستگی به آنها برای سلامتی جسم و روان انسان زیانبار است. از جمله رایج ترین این مواد می توان به موارد زیر اشاره کرد.
● کافئین Caffeine :
کافئین دارویی نیرومند است که افزون بر خواص اعتیاد آور کلی خود در مورد برخی افراد نیز خواص سمی دارد.علایم مسمومیت با کافئین بسیار شبیه به روانپریشی اضطرابی است و اغلب با این عارضه اشتباه می شود. نکته مهمی که در مورد مسمومیت با کافئین شایان توجه است این که بروز مسمومیت به مصرف مقادیر بالای این ماده وابسته نیست.
برخی افراد به این ماده حساسیت دارند و حتی با مصرف یک فنجان قهوه یا چای به علایم مسمومیت با آن دچار می شوند.از آنجایی که یوگا با افزایش انرژی کلی بدن به عنوان نوعی محرک طبیعی عمل می کند، شما با پرداختن به آموزش یوگا ناخودآگاه به مصرف مواد محرک مانند کافئین نیاز کمتری در خود احساس می کنید. به عنوان یک اصل کلی باید بدانید هر قدر نیرومند تر و سالم تر شوید بدن شما به طور طبیعی مواد زیانبار را پس خواهد زد.
● داروهای خواب آور Tranquilizers:
داروهای خواب آور با تاثیر بر چرخه طبیعی خواب نوعی وابستگی فیزیولوژیایی در شما ایجاد می کنند به گونه ای که پس از مدتی بدون مصرف این داروها نمی توانید به خواب روید. اگر با مشکل به خواب رفتن دست به گریبان هستید می توانید هنگام رفتن به رختخواب از تمرینهای تنفسی و تنفسهای عمیق همراه با روش آرام سازی و مدیتیشن یوگا بهره گیرید. کاربرد این روش در بازیابی توان به خواب رفتن و برخورداری از استراحت کافی در طول شب در بسیاری از افراد موفقیت آمیز بوده است.در اغلب موارد ناتوانی در به خواب رفتن ناشی از هجوم افکار مربوط به مشغله روزانه در طول شب است. تمرینهای یوگا به شما می آموزد که چگونه افکار مزاحم را مهار کنید و بتوانید هنگام خواب در مورد کارهای روزمره فکر نکنید.
● نیکوتین Nicotine:
در مورد ترک سیکار دشوار ترین بخش یافتن جایگزینی برای سیگار در موارد پر تنش است. هنگامی که در خود نیاز شدید به سیگار کشیدن احساس می کنید، بهترین سلاح برای مبارزه با این حالت کاربرد روش تنفسهای عمیق است. در این هنگام به سادگی می توانید به مدت یک تا دو دقیقه دم و باز دم عمیق و طولانی انجام دهید و روی صدای تنفس خود تمرکز کنید. در این زمان می بایست به هیچ چیز دیگری فکرنکنید.
تنفس عمیق به شما آرامش می بخشد و ذهنتان را از موقعیت تنش زا منعطف می کند تا برای بازیافتن خود زمان کافی در اختیار داشته باشید. شما می توانید بدون آنکه توجه کسی را به خود جلب کنید از این روش تنفسی در هر زمان و مکانی بهره گیرید. علاوه بر بهره گیری از روش تنفسی فوق برای نیل به موفقیت بیشتر در ترک سیگار بهتر است تمرینهای روزانه یوگا را هم انجام دهید تا مقاومت کلی بدن خود را در برابر شرایط تنش زا بالا ببرید. به موازات فراگیری روشهای تازه برای رویارویی با تنشها نیاز به استعمال دخانیات نیز در شما کاهش خواهد یافت.
● مواد قندی:
هرچند مواد قندی از نظر شیمیایی از گروه مواد اعتیاد آور به شمار نمی روند، مصرف بیش از حد این مواد گاه جایگزین نیاز واقعی بدن یعنی انرژی خواهد شد. هنگامی که تمایل فراوان به مصرف مواد قندی در خود احساس می کنید این بدن شما است که در واقع در خواست افزایش انرژی خود را مطرح می کند. اگر در پاسخ به این نیاز بدن خود به آن مواد قندی بخورانید، در واقع نوعی علاج کوتاه مدت برای مشکل کمبود انرژی بدن بکار گرفته اید اما باید بدانید که مدتی بعد به افت شدید انرژی دچار خواهید شد. توصیه می کنیم به جای مصرف مواد قندی در چنین شرایطی، ویتامین های خانواده "ب" و پروتئین مصرف کنید و به تمرینهای روزانه یوگا بپردازید. در این صورت در خواهید یافت که خودبخود و به صورت طبیعی نیاز کمتری به مصرف مواد قندی در خود احساس می کنید.
 

arjenakm

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
21 جولای 2013
نوشته‌ها
12
لایک‌ها
8
jlo2ed2uh9ali4i7f9ck.png

تمام آن چیزی که کل زندگی انسان ها را در بر می گیرد و تشکیل می دهد هیچ چیز نیست جز عشق: در مرحله ی اولیه عشق بدنی(جسمانی) رشد می کند و در مرحله ی نهایی عشق کامل و جامع رشد و بالندگی می یابد و این عشق در همه حال قابل تغییر و تاثیر پذیر است.


اگر بخواهیم عشق را به عنوان یک عنصر ارزیابی کنیم باید گفت نیرویی است،‌که ما آن را عشق می نامیم و شکوفه های آن بستگی به رشد و موقعیت انرژی در بدن دارد.
عشق قوی ترین انرژی در وجود انسان است .فقط از طریق همین قدرت است که می توان آسان ترین فعالیت ها را به اجرا در آورد.


بقیه در ادامه مطلبو البته قبل از این که انسان بخواهد تمام دنیا و کائنات را بشناسد و به آن مهر بورزد ،باید تمرین کند که اول خودش و کوچکترین چیزها و کارهایی که در طول روز می بیند و انجام می دهد، عشق بورزد و دوستان و خانواده اش را دوست بدارد و نیروی عشق را به این موارد معطوف سازد.


اگر شما نور عشق را به تمام جهانیان بتابانید ، می توانید جهان را زیبا و زیبا تر سازید.شما در این بین هیچ انرژی از دست نخواهید داد، بلکه انر‌‌ژی جدید و نویی را به دست خواهید آورد.
یوگا و تمرینات منظم آن کمک می کند تا نیروی عشق را در خود بیدار نگه دارید و تمام زخم های گذشته را به دست فراموشی بدهید.به شما قدرت حلالیت بوسیله عشق بدهد و نوعی انرژی ارتباطی میان خود و دیگران برقرار کنید.


تنها برای مدتی یوگا را با عشق تجربه کنید تا نیروی بی مانند آن را خود ادراک کنید.
 

arjenakm

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
21 جولای 2013
نوشته‌ها
12
لایک‌ها
8
26qy7kg8rspf5rx5kvxe.jpg
اوتاناسانا ( وضعیت خم به جلو در حال ایستاده )

روش انجام آسانا :
• در وضعیت تاداسانا قرار بگیرید .
• با یک دستها را صاف و کشیده از دو طرف به بالای سر ببرید و در نهایت به تمام بدن کشش طولی بدهید .
• با صاف بودن زانوها از مفصل ران به جلو خم بشوید .
• پشت باید در این حالت صاف باشد و سر و گردن در امتداد ستون مهره ها قرار داشته باشند .
• قفسه سینه باز و فراخ باشد و شانه ها از گوش ها دور می شوند و به صورت رها و وانهاده قرار بگیرند.
• کف دستها را در دو طرف پاها و روی زمین قرار دهید . ( چنانچه انعطاف پذیری بدن شما اجازه نمیدهد، لازم نیست که حتما دستها به زمین برسد بلکه کافیست که دست ها را به طرف زمین رها کنید) .
فواید :
• تقویت اندام های شکم .
• خون رسانی به اندام های درون شکم .
• ایجاد انعطاف در عضلات پشت پا و ران .


محدودیت :

• فشار خون بالا .
• ناراحتی های کمر ( اشکال در دیسک کمر ) .
• سیاتیک .بقیه در ادامه مطالب
سوخ آسانا (وضعیت نشسته چهار زانو )

روش انجام آسانا :
• این آسانا از شستن راحت شروع می شود ( پاها به اندازه عرض لگن باز باشند , ستون مهره ها صاف و کشیده باشند و شانه ها در وضعیت رها قرار داشته باشند ) .
• پاها را از ناحیه زانو خم کنید و کف آنها را روی زمین قرار دهید ( در حدی که زانوها راحت باشند ) .
• بین ساق پا و ران زاویه حاده ایجاد کنید و پا ها را به شکل ضربدر جمع کنید ؛ بطوریکه کف هر پا زیر ران پای مخالف قرار بگیرد .
• بالا تنه را اندکی به سمت جلو متمایل کنید . در این حالت کپل ها را رها قرار داده و دنبالچه را آزاد کنید .
• بالاتنه را به جای خود بر گردانید ؛ ستون مهره ها عمود بر زمین باشد ؛ سر و گردن را در امتداد آن قرار دهید .
• کف دستها را روی زانو ها قرار دهید ؛ بطوریکه در یک وضعیت راحت قرار بگیرند .
• آگاهی و توجه خود را معطوف کل بدن کنید .


فواید :
• این نشست برای انجام مراقبه بسیار مناسب است .
• کمک به هضم و جذب غذا .
• کمک به صاف شدن ستون مهره ها

محدودیت :
• آرتروز زانو

وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه)

Samakonasana)right angle pose)
نوع آسانا : ایستاده متوسطه
روش انجام آسانا :
با پاهای کنار هم بایستید. با دم مچ دستها را خم کرده، دستها را تا بالای سر ببرید.
انگشتان دستها را راحت نگاه دارید تا به سمت پایین آویزان باشند. با بازدم آهسته از ناحیه لگن به سمت جلو خم شوید و لگن را به سمت عقب فشار دهید. دستها، سر و کمر در یک خط مستقیم و موازی زمین هستند و با پاها یک زاویه قائمه ایجاد می‌کنند. در وضعیت نهایی، کمی سر را بالا آورده و به نوک انگشتان دستها خیره نگاه کنید. وضعیت نهایی را چند ثانیه حفظ کنید و آهسته به وضعیت شروع برگردید. این تمرین را 2 تا 3 بار تکرار کنید. به خاطر داشته باشید که طی انجام تمرین باید آگاهی در محدوده قفسه سینه به گردش درآید.
فواید :
این حرکت بر مهره‌های پشتی ستون فقرات بسیار تأثیرگذار است و تنش و انقباضات کمر را نیز از بین می‌برد.
محدودیتها :
افرادی که کمردرد دارند، لازم است به هنگام خم‌شدن بسیار مراقب باشند تا واقعاٌ از ناحیه لگن خمش صورت بگیرد. همچنین افرادی که از درد سیاتیک رنج می‌برند، بهتر است این تمرین را تجربه نکنند.

تهیه کننده :آنیتا ملکی – مربی یوگا وضعیت خم به عقب

روش انجام آسانا :

• در وضعیت تادآسانا قرار بگیرید .
• عضلات باسن را اندکی فشرده کنید .
• بایک دم دستها را بالاسر برده و کشش طولی انجام دهید .
• حال با ثابت بودن عضلات کمر از ناحیه 12 مهره پشتی به عقب خم شوید .
• سر و گردن در راستای ستون مهره ها باشند .
• به آرامی بایک بازدم به وضعیت اولیه برگردید و بعد از اینکه دستها بالای سر قرار گرفتند , آنها را آهسته پائین بیاورید تا در کنار ران ها قرار بگیرند .
• در تمام مدت انجام آسانا به نقاط تحت کشش و فشار , به ویژه ناحیه کمر , توجه کنید ؛ تا فشار بیش از حد توان به بدن وارد نشود .
• در نهایت در یک حالت رها بایستید و به حس های درونی خود و اثر آسانا روی نقاط تحت کشش و فشار توجه نمایید .

نوع آسانا :
o آسانای مبتدی ایستاده .

فواید و کاربردها :

• باز شدن و فراخی قفسه سینه .

محدودیت :
• کمر درد .
• آرتروز کمر

نیم پروانه

روش انجام :
• ا بتدا در وضعیت نشسته صحیح ( دانداسانا ) قرار بگیرید .
• کف پای راست خود را روی زمین و کنار زانوی چپ قرار دهید .
• به کمک دستها , ابتدا با دست چپ پاشنه پای راست و با دست راست زیر ساق پای راست را بگیرید و پای راست را در انتهای ران چپ قرار دهید .
• دست راست را روی زانوی راست و دست چپ را روی مچ پای راست قرار دهید ، بطوریکه عضلات پشت بدن صاف و کشیده باشند .
• به طور متناوب , پنج بار به کمک دست راست با دم و بازدم زانوی راست را بالا و پائین ببرید . بالاتنه در این مدت ثابت می باشد و آگاهی در ناحیه انتهای ران راست قرار می گیرید .
• برای برگشت به آرامی به کمک دستها کف پای راست را کنار زانوی چپ و روی زمین قرار دهید ، سپس پاها را باز کنید و با رها سازی مفصل زانو به و ضعیت حرکت رفته و به اثر آسانا روی ناحیه تحت کشش و فشار توجه کنید .
• به همین ترتیب آسانا را با پای چپ انجام دهید .

نوع آسانا :
آسانای نشسته مقدماتی

فواید و کاربردها :

o انعطاف پذیری مفصل ران

محدودیت :
o آرتروز زانو
o درد های شدید زانو مثلث ( تریکون آسانا)

روش انجام آسانا :
• در وضعیت تادآسانا قرار بگیرید .
• پا ها را به صورت هفت و هشت تا دو برابر عرض شانه باز کنید
• کف پای راست خود را نود درجه و کف پای چپ را شست درجه نسبت به خط میانی بدن بچرخانید ، بطوریکه پنجه
پای چپ به داخل متمایل باشد .
• با دم عمیق دستها را در دو طرف بدن بالا بیاورید و آنها را امتداد شانه ها و موازی زمین بکشید ؛ بطوریکه کف دستها به سمت زمین باشد .
• در این حالت لگن متقارن است و جلوی بدن در یک صفحه قرار می گیرد .
• با یک بازدم آهسته از کمر به سمت راست خم شوید و کف دست راست را تا جائی که امکان دارد در خارج پای راست پائین ببرید . در حالت پیشرفته می توانید مچ یا پائین پا را بگیرید یا حتی کف دست را روی زمین قرار دهید . در مراحل مقدماتی دست را در هر نقطه که ممکن است روی پای راست بگذارید .آموزش یوگا ضمن اینکه به راست خم می شوید دست چپ شما بالا می رود و عمود بر زمین قرار می گیرد . حال سر را بچرخانید و با چشم بسته به انگشت میانی دست چپ نگاه کنید .
• ده ثانیه در این وضعیت بمانید . یک دم بگیرید و بسیار آهسته دستها را به حالت ایستاده آغاز حرکت که دستها در دو طرف بدن و در امتداد شانه ها موازی زمین بود برگردید .
• در تمام مراحل انجام آسانا تقارن لگن و در یک صفحه بودن بدن را حفظ کنید . زانو ها صاف باشند و به کشش عضلات پهلوی راست و فشار موجود در عضلات پهلوی راست تو جه کنید .
• با یک بازدم به آرامی دستها را پائین بیاورید تا در کنار بدن قرار گیرند و پاها را به وضعیت اولیه برگردانید و جمع کنید .
• در نهایت در یک حالت رها بایستید و به حس های درونی خود و اثر آسانا روی نقاط تحت کشش و فشار توجه نمایید .

نوع آسانا :
o آسانای ایستاده .

فواید و کاربردها :

• کاهش چربی های دور شکم و کمر .
• تقویت عضلات متصل به شانه ها و ستون مهره ها .
• ماساژ اندام های شکمی .
• باز کردن قفسه سینه .
• نیرومند کردن عضلات پا , پهلو , دست , بازو , پشت و شانه
محدودیت :
• کمر درد .
• آرتروز کمر . نیم لوتوس

روش انجام آسانا :
• ابتدا در وضعیت نشسته صحیح ( دانداسانا ) قرار بگیرید .
• پای چپ را به آرامی جمع کنید بطوریکه کف پای چپ زیر ران راست قرار بگیرد .
• پاشنه راست را به آرامی روی انتهای ران چپ قرار دهید .
• ستون مهره ها ،صاف و کشیده باشد و دستها را روی زانو ها قرار دهید .
• آگاهی خود را معطوف نقاط تحت فشار در زانوها و انتهای رانها قرار دهید .
• به آرامی از وضعیت بیرون بیایید و آسانا را با طرف مقابل انجام دهید .


نوع آسانا :
• آسانای نشسته مقدماتی


فواید و کاربردها :

• بر طرف کننده سفتی زانوها .
• تقویت ستون فقرات .

محدودیت :
• مشکلات زانو .
• مشکلات مفصل ران .

نیم ملخ

روش انجام آسانا :
• در وضعیت صحیح خوابیده به شکم قرار بگیرید .
• پشت دستها را در کنار بدن روی زمین قرار داده و با یک دم پای راست را با صاف بودن زانو بالا بیاورید ، بطوریکه تاج لگن روی زمین باشد .
• با بازدم پا را به آرامی پائین آورده و روی زمین قرار دهید .
• سپس به وضعیت راحت خوابیده به شکم برویدو با رها کردن عضلات بدن ، به حس های درونی خود و اثر آسانا روی نقاط تحت کشش و فشار توجه نمایید .
• به همین ترتیب آسانا را با پای چپ انجام دهیدنوع آسانا :
• آسانای خوابیده به شکم مبتدی .


فواید و کاربردها :

o کمک به گوارش غذا .
o انعطاف در ستون مهره ها .
o بر طرف کننده دردهای کمر و تقویت کمر .
o تقویت ارگانهای درون لگن مانند مثانه ، پروستات و تخمدان .


محدودیت :
• بیماریهای قلبی و فشار خون . درخت

روش انجام آسانا :

• در وضعیت تادآسانا قرار بگیرید .
• پا ها را به صورت هفت و هشت یک برابر عرض شانه باز کنید .
• چشمها باز باشند و روی یک نقطه ثابت در دیوار روبرو متمرکز شوید .
• به تدریج وزن بدن را به پای چپ منتقل کنید ؛ بطوریکه این کف پای چپ تا کپل را در یک حالت مستحکم قرار بگیرد .
• به آهستگی کف پای راست را در کشاله ران چپ قرار دهید ؛ بطوریکه زانوها در یک امتداد باشند .
• با یک دم به آرامی دستها را از دوطرف بالا بیاورید و با چسباندن کف دستها به هم آنها را به حالت نیایش در وسط قفسه سینه قرار دهید و لحظاتی در این وضعیت بمانید .
• با یک بازدم به آرامی دستها را پائین بیاورید تا در کنار بدن قرار گیرند و پای راست را نیز را به وضعیت اولیه برگردانید و جمع کنید .
• در نهایت در یک حالت رها بایستید و به حس های درونی خود و اثر آسانا روی نقاط تحت کشش و فشار توجه نمایید .
• آسانا را به همین ترتیب با طرف مقابل انجام دهید .یوگا

نوع آسانا :
• آسانای ایستاده تعادلی.


فواید و کاربردها :

• ایجاد هماهنگی بین ذهن و جسم و تعادل بدن .
• تقویت مچ ، زانو ، عضلات پا .
• تقویت مخچه .
• ایجاد انبساط در قفسه سینه و تقویت شانه ها .

محدودیت :
• مشکلات زانو .
 

arjenakm

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
21 جولای 2013
نوشته‌ها
12
لایک‌ها
8
mzagp1jsznj2hrawpgo.jpg
در این بخش ورزشکار بصورت انفرادی در رده سنی خود در مدت زمان تعیین شده توانائیهای خود را به معرض نمایش می‌گذارد به رقابت می‌پردازند و در سه مرحله مجموعاً 22 حرکت آسانا را به معرض نمایش می‌گذارد . که در مجموع بهترین فردی که بتواند بیشترین امتیاز را کسب نماید برنده مسابقه شناخته می‌شود.تعریف یوگا:

ورزشی است جسمی و ذهنی که تعادل لازم بین جسم و ذهن را ایجاد می‌نماید و معمولاً به عنوان راهکاری برای دستیابی به آرامش ذهنی و بالابردن توان جسمی کاربرد دارد.

این رشته ورزشی دارای سبک‌های متعددی می‌باشد که در تمامی آنها تمرینات بشرح زیر مشترک است که این تمرینات عبارتند از:

الف) تمرینات اخلاقی (‌یاما ونیاما)

ب) تمرینات بدنی ( آسانا)

ج) تمرینات تنفسی ( پرانایاما)

د) تمرینات آرام‌تنی ( یوگا نیدرا)

و) تمرینات تمرکزی ( پراتی‌آهارا)

هـ) تمرینات تأملی (‌دیانا)

که این تمرینات با روشهای متفاوت در کشورهای مختلف و با توجه به فرهنگ و سیستم فیزیکی بدنی ورزشکاران انجام می‌گردد. در ایران روشی تحت نام روش هماهنگ یوگا که در برگیرنده موارد قید شده می‌باشد، طراحی و اجراء می‌گردد. رشته یوگا بیشتر جنبه تمرینی و آمادگی جسمانی دارد وافرادی که به این ورزش می‌پردازند قصد دارند سطح قابلیت‌های ذهنی و جسمانی خود را با انجام تمرینات مستمر و طبقه بندی شده بالا برده و از بدنی سالم و ذهنی آگاه برخوردار گردند. برای ایجاد انگیزه و بالابردن هرچه بیشتر سطح آمادگی جسمانی و ایجاد رقابتی سالم در جهت تعمیم و گسترش این رشته ورزشی مسابقات و رقابتهای توسط فدراسیون جهانی پیش‌بینی گردیده که از سال 1990 به مرحله اجراء گذاشته شده که مسابقات جهانی آن هرساله در یکی از کشورهای متقاضی برگزار می‌شود.

مسابقات :

مسابقات این رشته در رده‌های سنی مختلف و به تفکیک آقایان و بانوان پیش‌بینی گردیده‌است که این مسابقات هم بصورت گروهی با نمایش آسانه‌های یوگا و هم بصورت انفرادی انجام می‌شود.

محل مسابقات:

برای انجام مسابقه این رشته از تشک یا تاتامی استفاده می‌گردد که ابعاد این تشک 6×6 متر و بصورت مربع می‌باشد.

رده‌های سنی:

در حال حاضر مسابقات رسمی و بین‌المللی این رشته هم در بخش خانمها و هم در بخش آقایان در رده‌های سنی زیر برگزار می‌گردد:

1- کودکان (در 3 سطح 4 تا5 سال و 6تا7 سال و 8تا 12 سال)

2- نوجوانان ( 13 تا 17 سال)

3- جوانان (در 2 سطح 18تا 25 سال و 26 تا35 سال)

4- میانسال ( 36 تا 40 سال)

5- بزرگسالان( 41 تا 60 سال)

6- بالاتر از بزرگسالان ( 61 سال به بالا )

نحوه اجرای مسابقات:

مسابقات این رشته در دو بخش انفرادی و تیمی یا گروهی برگزار می‌گردد.

مسابقات انفرادی:

در این بخش ورزشکار بصورت انفرادی در رده سنی خود در مدت زمان تعیین شده توانائیهای خود را به معرض نمایش می‌گذارد به رقابت می‌پردازند و در سه مرحله مجموعاً 22 حرکت آسانا را به معرض نمایش می‌گذارد . که در مجموع بهترین فردی که بتواند بیشترین امتیاز را کسب نماید برنده مسابقه شناخته می‌شود.

در واقع مسابقات این رشته، ارائه نمایشی از حرکات زیبای آساناهای یوگا خواهد بود که در آن انعطاف‌پذیری-تعادل- کشش –قدرت- استقامت و هماهنگی اعصاب و عضله و آرامش مورد سنجش قرار خواهد گرفت که مدت مسابقه از زمان اعلام داور تا آماده شدن وی جهت ارائه نمایش و پایان آن 5 دقیقه خواهدبود.

مسابقات گروهی یا تیمی: در این بخش که تعداد نفرات تیم می‌تواند از 2 تا 10 نفر باشد هر فرد یک یا چند آسانا را به نمایش می‌گذارند که این نمایش باید در یک زمان توسط اعضاء به تیم انجام شود.

که ترکیب نمایشی و زیبایی و هماهنگی نفرات ملاک کسب امتیاز بیشتر میباشد.

تعداد داوران و هیأت ژوری – برای امر قضاوت مسابقات 3 نفر هیأت ژوری و 4 داور امر قضاوت را بعهده دارند. داوران در چهارنقطه تشک قرار گرفته و به امر قضاوت می‌پردازد امتیازات ورزشکاران با علامت اعلام توسط ثبات در برگه ثبت و به رئیس هیات ژوری ارائه می‌گرددو بهترین ورزشکار و گروه مشخص خواهد شد.

در هیأت ژوری یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر وقت نگهدار و یک نفر ثبات امتیازات انجام وظیفه می‌نمایند
 

elila

Registered User
تاریخ عضویت
8 سپتامبر 2013
نوشته‌ها
69
لایک‌ها
32
محل سکونت
Aligudarz
یوگا ورزش شیطان پرستی است
crazy.gif

کی چنین چیزی گفته؟ کلا با چیزایی که آرامشبخشن مشکل دارین؟ نه کاراته خوبه که همدیگه رو تا جون دارن میزنن.اون شیطانپرستی نیست این مال شیطان پرستیه؟
 

javad707

Registered User
تاریخ عضویت
13 ژوئن 2013
نوشته‌ها
1,093
لایک‌ها
170
این فتوای ناقص رو کی داده اونوقت?????
چیزا ادم میشنوه!!

Sent from my Haier HW-W910 using Tapatalk 2

کی چنین چیزی گفته؟ کلا با چیزایی که آرامشبخشن مشکل دارین؟ نه کاراته خوبه که همدیگه رو تا جون دارن میزنن.اون شیطانپرستی نیست این مال شیطان پرستیه؟
در موتور جستجوی خودتون دو کلمه "یوگا+شیطان پرستی" رو سرچ کنید
 

elila

Registered User
تاریخ عضویت
8 سپتامبر 2013
نوشته‌ها
69
لایک‌ها
32
محل سکونت
Aligudarz
یوگا واژه ایست سانسکریت به معنای وصل کردن. وصل کردن ذهن به جسم, احساسات به منطق و وصل کردن توجه به عمل.

یوگا ورزشی جسمی و روانی است که در شبه قاره هند توسط هندوها به وجود آمد.

ﯾﻮﮔﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﺧﻮدش ﯾﮏ ورزش اﺳﺖ .ورزش ﯾﻌﻨﯽ ورز آوردن .ﯾﻮﮔﺎ ورزش ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ . ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ در ﯾﻮﮔﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺪن را ورزش ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻢ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ورز آﻣﺪن وادار ﻣﯽکند.


ﯾﻮﮔﺎ از دو ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و هیچ وقت تمرینهای بدنی از تمرینهای ذهنی جدا نیست.

من سعی می کنم هرچی اطلاعات درباره این ورزش دارم در اختیارتون بذارم. و کمکتون کنم که چطور با استفاده از این ورزش هم آرامش به دست بیارید و هم رو فرم بیاید و هم مریضی ها و مشکلات جسمی رو از بین ببرید.

البته من نیاز به همراهی و ذوق و شوق شما دارم. مرسی:)
 

YANMAR

Registered User
تاریخ عضویت
3 دسامبر 2012
نوشته‌ها
580
لایک‌ها
235
محل سکونت
البرز نشین
سلام.
میتونه تاپیک جالبی باشه.خیلی ممنون.
شما خودتون یوگا کار میکنید؟
سلامت باشید
 

elila

Registered User
تاریخ عضویت
8 سپتامبر 2013
نوشته‌ها
69
لایک‌ها
32
محل سکونت
Aligudarz
سلام.
میتونه تاپیک جالبی باشه.خیلی ممنون.
شما خودتون یوگا کار میکنید؟
سلامت باشید

من تابستون شروع کردم. مربی فوق العاده ای دارم و اطلاعات زیاد در اختیارمون قرار میده
 

elila

Registered User
تاریخ عضویت
8 سپتامبر 2013
نوشته‌ها
69
لایک‌ها
32
محل سکونت
Aligudarz
در حالی که چشمان خود را بسته اید روی زمین بنشینید . سعی کنید ستون فقرات شما کاملا صاف باشد روی تنفس خود تمرکز کنید و دم و بازدم های عمیق انجام دهید .کف دو دست خود را آنقدر به هم بمالید تا گرم شود و سپس آن را روی چشمان خود بگذارید .این کار را چند بار تکرار کنید .این عمل باعث آرامش اعصاب چشمی، پلک و نواحی اطراف چشم می شود.
 

javad707

Registered User
تاریخ عضویت
13 ژوئن 2013
نوشته‌ها
1,093
لایک‌ها
170
اینترنت منبع موثقیه آیا؟ هرکی می تونه یه سری چیزا بنویسه. خواننده باید عاقل باشه
نه ! هرکی شامل امثال شما هم میشه ! اگه میتونید برای ما ثابت کنید که نوشته هاشون غلطه ؟ خواننده عاقله و خودش تحلیل میکنه نوشته های هردو طرفو
 
بالا