منتخب بازارچه

مینیاتورهای گیف ادبی

MJ12

Registered User

طبیعت چه زیباست گر خرد انسان ها هم همانند طیبعت زیبا بود

گر از طبیعت بوی مهربانی میوزد گر انسان هم همانند طبیعت بوی مهربانی میداد

گر طیبعت بر ما هوای بیداری میدهد ای کاش انسان هم محبت بیداری همچون طبیعت میداشت

ابوالفضل محمدی سادوله
 

MJ12

Registered User

هر کجا هستم،باشم
آسمان مال من است.
پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است.
چه اهمیت دارد؟
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت؟
من نمی دانم
که چرامیگویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوترزیباست؟
وچرادرقفس هیچ کسی کرکس نیست؟
گل شبدرچه کم ازلاله ی قرمزدارد؟
چشمهارابایدشست،جوردیگربایددید.
واژه ها رابایدشست.
واژه بایدخودباد،واژه بایدخودباران باشد.
چترهارابایدبست،
زیرباران بایدرفت

@};-
سهراب سپهری
 

MJ12

Registered User

جهان بی عشق سامانی ندارد
فلک بی میل دورانی ندارد
نه مردم شد کسی کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقی آب و خاکست
چراغ جمله عالم عقل و دینست
تو عاشق شو که به ز آن جمله اینست

امیرخسرو دهلوی
 

MJ12

Registered User

نشسته ام با شب قمار مى كنم
و هرچه مى برم تاريكتر مى شوم

گروس عبدالملکیان
 

MJ12

Registered User
متاسفانه این انجمن گزینه ویرایش پست ندارد وبیش از 200 پست دیگر به این دلیل حذف شده ودیگر دراین سایت قرار نخواهد گرفت .
باتشکر
 
بالا