داکت

  1. D

    اجزای تشکیل دهنده داکت اسپلیت

    در این مقاله از مجله دما پویا به معرفی اجزا داکت اسپلیت اشاره خواهیم داشت. استفاده از سیستم تهویه مطبوع به منظور ایجاد هوایی مطلوب در فضای داخلی از نیازهای اساسی و اولویت های تمامی سازه های ساختمانی به شمار می آید. یکی از روش های متداول به منظور تامین هوایی مطبوع استفاده از داکت اسپلیت می باشد...
بالا