• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کلات کشتار قشم

 1. Z

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم یکی دیگر از آثار تاريخى قشم کلات کشتار می باشد. کلات کشتار در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد. اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را به تماشا گذاشته اند که چاه‌ هاى قلعه در دامنه کوه قرار دارد. وجود...
 2. Z

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم یکی دیگر از آثار تاريخى قشم کلات کشتار می باشد. کلات کشتار در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد. اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را به تماشا گذاشته اند که چاه‌ هاى قلعه در دامنه کوه قرار دارد. وجود...
 3. Z

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم یکی دیگر از آثار تاريخى قشم کلات کشتار می باشد. کلات کشتار در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد. اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را به تماشا گذاشته اند که چاه‌ هاى قلعه در دامنه کوه قرار دارد. وجود...
 4. Z

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم یکی دیگر از آثار تاريخى قشم کلات کشتار می باشد. کلات کشتار در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد. اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را به تماشا گذاشته اند که چاه‌ هاى قلعه در دامنه کوه قرار دارد. وجود...
 5. Z

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم یکی دیگر از آثار تاريخى قشم کلات کشتار می باشد. کلات کشتار در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد. اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را به تماشا گذاشته اند که چاه‌ هاى قلعه در دامنه کوه قرار دارد. وجود...
 6. G

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم آثار تاريخى دیگر قشم کلات کشتار می باشد. در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد . اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را به تماشا گذاشته اند که چاه‌هاى قلعه در دامنه کوه قرار دارد. وجود تعداد زيادى قبر در...
 7. S

  کلات کشتار قشم

  کلات کشتار قشم آثار تاريخى دیگر قشم کلات کشتار می باشد. در ارتفاع قرار گرفته است و از ارتفاع های بام قشم قابل ديدن می باشد . اين اثر تاريخى قشم میان بندر سلخ و شهرک طبل قرار گرفته است و آثارى از قلعه ويران را برای گردشگران تور لحظه آخری قشم به تماشا گذاشته اند که چاه‌هاى قلعه در دامنه کوه...
بالا