• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

مرکز خرید ایستینیه استانبول

 1. N

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول این مرکز خرید در سپتامبر 2007 در محله ایستینیه استانبول گشایش یافت و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی زیبا وجود دارد.این مرکز شامل بازار غذاهای ترکی و بازار سنتی است.اولین...
 2. N

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول این مرکز خرید در سپتامبر 2007 در محله ایستینیه استانبول گشایش یافت و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی زیبا وجود دارد.این مرکز شامل بازار غذاهای ترکی و بازار سنتی است.اولین...
 3. V

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول این مرکز خرید در سپتامبر 2007 در محله ایستینیه استانبول گشایش یافت و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی زیبا وجود دارد.این مرکز شامل بازار غذاهای ترکی و بازار سنتی است.اولین...
 4. V

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول مسافرانتور لحظه آخری استانبول می توانند از این جاذبه گردشگری دیدن کنند.این مرکز خرید در سپتامبر 2007 در محله ایستینیه استانبول گشایش یافت و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی...
 5. V

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول این مرکز خرید در سپتامبر 2007 در محله ایستینیه استانبول گشایش یافت و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی زیبا وجود دارد. مسافرانتور لحظه آخری استانبولمی توانند از این جاذبه...
 6. S

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول : این مرکز خرید در محله ایستینیه استانبول قرار گرفته است و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی زیبا وجود دارد.این مرکز شامل بازار غذاهای خوشمزه محل و بازار سنتی است. اولین شعبه...
 7. S

  مرکز خرید ایستینیه استانبول

  مرکز خرید ایستینیه استانبول : این مرکز خرید در محله ایستینیه استانبول قرار گرفته است و دارای 291 مغازه و پارکینگ 4 طبقه زیرزمینی می باشد.این مرکز خرید دارای قسمت های سرپوشیده و سرباز است که در قسمت سرباز آن پارکی زیبا وجود دارد.این مرکز شامل بازار غذاهای خوشمزه محل و بازار سنتی است. اولین شعبه...
بالا