برگزیده های پرشین تولز

موزه تاریخ ملی ایروان ارمنستان

  1. F

    موزه تاریخ ملی ایروان ارمنستان

    موزه تاریخ ملی ایروان ارمنستان موزه تاریخ در میدان جمهوری ایروان ارمنستان "میدان سابق لنین"قرار دارد . در گذشته رو به رو ی آن پیکر کاترین کبیر و زمانی پیکر لنین واقع شده است. کلکسیون باستان شناسی با اهمیت از عصر حجر تا دوره قرون وسطی را دارا می باشد. در این موزه، کتابهای لاتین از Ejmiatsin و...
  2. F

    موزه تاریخ ملی ایروان ارمنستان

    موزه تاریخ ملی ایروان ارمنستان موزه تاریخ در میدان جمهوری "در ارمنستان میدان سابق لنین"قرار دارد . در گذشته رو به رو ی آن پیکر کاترین کبیر و زمانی پیکر لنین واقع شده است. کلکسیون باستان شناسی با اهمیت از عصر حجر تا دوره قرون وسطی را دارا می باشد. در این موزه، کتابهای لاتین از Ejmiatsin و حضور...
بالا