منتخب بازارچه

نیاز به سرمایه

  1. rightahead

    نیاز به سرمایه گذار

    نیاز به یک سرمایه گذار بازگشت سرمایه و سود فوق العاده!! 60 به بالا برای سرمایه گذار حداقل سرمایه جهت تست اولیه: 7 تا 10 میلیون * لطفاً فقط افرادی که مصر، و «اهل ریسک» هستند پیام بدن. ** به دلیل لو نرفتن ایده و کار، از ارائه اطلاعات معذوریم! تلگرام: rightahead sd
  2. rightahead

    نیاز به سرمایه گذار

    نیاز به یک سرمایه گذار بازگشت سرمایه و سود فوق العاده!! 60 به بالا برای سرمایه گذار حداقل سرمایه جهت تست اولیه: 7 تا 10 میلیون * لطفاً فقط افرادی که مصر، و «اهل ریسک» هستند پیام بدن. ** به دلیل لو نرفتن ایده و کار، از ارائه اطلاعات معذوریم!
بالا