منتخب بازارچه

سایت دانلود به ازای پرداخت ،سایت فروش فایل

  1. masa313

    دانلود پکیج راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت،راه اندازی سایت فروش فایل

    راه اندازی سیستم فروش آنلاین فایل و محصولات دیجیتال قابل دانلود : در اینگونه فروشگاه های آنلاین ، کالا بصورت مجازی و غیرفیزیکی بوده و مشتری پس از پرداخت آنلاین وجه ، کالای مجازی را که معمولا به صورت یک فایل فشرده شده می باشد ، دریافت می کند . این دریافت از طریق ارسال لینک دانلود به ایمیل ،...
  2. masa313

    دانلود پکیج راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت،راه اندازی سایت فروش فایل

    راه اندازی سیستم فروش آنلاین فایل و محصولات دیجیتال قابل دانلود : در اینگونه فروشگاه های آنلاین ، کالا بصورت مجازی و غیرفیزیکی بوده و مشتری پس از پرداخت آنلاین وجه ، کالای مجازی را که معمولا به صورت یک فایل فشرده شده می باشد ، دریافت می کند . این دریافت از طریق ارسال لینک دانلود به ایمیل ،...
بالا