برگزیده های پرشین تولز

شهر پرگه آنتالیا

 1. netantalya

  شهر پرگه آنتالیا

  شهر پرگه آنتالیا شهر پرگه آنتالیا از مناطق باستانی و تاریخی آنتالیا می باشد که جز جاذبه های توریستی نیز به حساب می آید، از لحاظ موقعیت مکانی این شهر در منطقه سریک آنتالیا واقع شده است و تا آنتالیا 18 کیلومتر فاصله دارد. این شهر باقی مانده از زمان هلنی است و مکانی است که بازدید از آن مانند سفر...
 2. N

  شهر پرگه آنتالیا

  شهر پرگه آنتالیا شهر پرگه آنتالیا از مناطق باستانی و تاریخی آنتالیا می باشد که جز جاذبه های توریستی نیز به حساب می آید، از لحاظ موقعیت مکانی این شهر در منطقه سریک آنتالیا واقع شده است و تا آنتالیا 18 کیلومتر فاصله دارد. این شهر باقی مانده از زمان هلنی است و مکانی است که بازدید از آن مانند سفر...
 3. N

  شهر پرگه آنتالیا

  شهر پرگه آنتالیا شهر پرگه آنتالیا از مناطق باستانی و تاریخی آنتالیا می باشد که جز جاذبه های توریستی نیز به حساب می آید، از لحاظ موقعیت مکانی این شهر در منطقه سریک آنتالیا واقع شده است و تا آنتالیا 18 کیلومتر فاصله دارد. این شهر باقی مانده از زمان هلنی است و مکانی است که بازدید از آن مانند سفر...
 4. A

  شهر پرگه آنتالیا

  شهر پرگه آنتالیا شهر پرگه آنتالیا از مناطق باستانی و تاریخی آنتالیا می باشد که جز جاذبه های توریستی نیز به حساب می آید، از لحاظ موقعیت مکانی این شهر در منطقه سریک آنتالیا واقع شده است و تا آنتالیا 18 کیلومتر فاصله دارد. این شهر باقی مانده از زمان هلنی است و مکانی است که بازدید از آن مانند سفر...
بالا