برگزیده های پرشین تولز

هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

 1. Z

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 2. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 3. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 4. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 5. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 6. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 7. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
 8. europetor

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا

  هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا هتل 5 ستاره هلوتیا اند بریستل ایتالیا (Hotel Helvetia & Bristol)، در مرکز شهر فلورانس ایتالیا واقع شده است. این هتل 500 متر تا کلیسای جامع Duomo فاصله دارد و در مجاورت کاخ Palazzo Strozzi قرار گرفته است. فاصله هتل هلوتیا اند بریستل ایتالیا تا ایستگاه راه آهن Santa...
بالا