• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

زمان

  1. M

    قید های زمان در انگلیسی Adverbs of Time

    قید های زمان در انگلیسی Adverbs of Time . after بعد از . afterwards بعد از آن . ago پیش/ قبل . already در حال حاضر . always همیشه . annually سالانه . at the same time در همان زمان/ در ان واحد . before قبل از . constantly به طور مداوم . continually به طور مستمر . continuously به طور مداوم . daily...
  2. moj1rayaname

    راز بزرگ بازاریابی که کسی به شما نمی گوید

    1_هدف خود را در بازاریابی حرفه ای بدانید شما باید مخاطبان خود را درست بشناسید این به موفقیت شما کمک می کند.شناخت افراد به شما کمک خواهد کرد تا بهتر با انها ارتباط برقرار کنید. 2_دلیل شما از انجام این کار باید بدانید دلیل شما از انجام این کار چیست.اطمینان حاصل کنید که امادگی انجام این کار را...
بالا