آب و هوای اسکاتلند

  1. net_tours2017

    تور اسکاتلند شهریور 96

    تور اسکاتلند شهریور 96 کشور اسکاتلند به پایتختی شهر ادینبرگ در شمال غرب اروپا واقع شده است و یک سوم بریتانیای کبیر را شامل می شود. این کشور در منطقه ی بریتانیای کبیر، دومین کشور بزرگ است. اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی و انگلستان مجموعه کشورهای بریتانیای کبیر هستند. اسکاتلند کاملا از انگلستان جدا...
بالا