آیکیدو (کارشناس متخصص hosein ati)

hosein ati

Registered User
تاریخ عضویت
29 آگوست 2010
نوشته‌ها
1,903
لایک‌ها
328
ایکیدو تاکیدا یک هنر دفاع شخصی نیست بلکه تعداد زیادی فن برای موقعیت های جداگانه اموزش داده میشه حالا شما با استفاده از چیزهایی که یاد گرفتید میتونید توی موقعیت های مختلف به کار بگیرینش
واقیعتش فک نکنم ایکیدو برای شما مناسب باشه چون زمانگیر هست ولی خب همه ی رزمی ها باید برای یادگیریشون وقت گذاشته بشه.
شما بهتره سوالتون رو تو این تاپیک بپرسین تا اساتید بهتون جواب بدن بعد تصمیم گیری کنید:
http://forum.persiantools.com/threa...عارف-هنرهای-رزمی-به-زبان-فارسی.32117/page-470
 

hosein ati

Registered User
تاریخ عضویت
29 آگوست 2010
نوشته‌ها
1,903
لایک‌ها
328
سلام دوستان.
امروز میخوام لیست بقیه فنون رو قرار بدم تا بتونیم بریم سراغ بحث های دیگه.
کیو 2:
تاچی وازا :
آی هانمی کاتات دوری : کوشی ناگ
گیاکو هانمی کاتات دوری : سان کیو (کوت هینری) - یون کیو (تکوبی اساا) - ایکی اتوشی - سومی اتوشی
ریوت دوری : کوشی ناگ - کوت گااشی
کاتات ریوت دوری : ایریمی ناگ -
کاتا دوری : ایریمی ناگ - سان کیو ( کوت هینری) - ایک کیو (اوداساا) - نی کیو ( کوت ماواشی) - سان کیو (کوت هینری) - ایریمی ناگ - کوت گااشی - کوکیو ناگ
مون دوری من اوچی :ایک کیو (اود اساا) - نی کیو ( کوت ماواشی) - سان کیو ( کوت هینری) - کوشی ناگ
سوواری وازا :
جیو وازا : شی وازا
ریوکاتادوری : سان کیو (کوت هینری) - یون کیو(تکوبی اساا) - کوکیو ناگ
هانمی هانداچی وازا:
اشیرو ریوت دوری : ایک کیو (اود اساا) - نی کیو (کوت ماواشی )-سان کیو (کوت هینری)-کوت گااشی-گیاکو کاتات دوری - کوکیو ناگ
اوشیرو ریوکاتا دوری : ایک کیو (اوداساا) - نی کیو (کوت ماواشی)-سان کیو (کوت هینری) - کوکیو ناگ
-------------------------
kyu 2:
TACHIWAZA:
AI HANMI KATADORI : KOSHI NAGE
GYAKU HANMI KATATE DORI : SANKYO (KOTE HINERI ) - YONKYO ( TEKUBI OSAE) - AIKI OTOSHI -- SUMI OTOSHI
RYOTE DORI : KOSHI NAGE - KOTE GAESHI
KATATE RYOTE DORI : IRIMI NAGE
KATA DORI : IRIMI NAGE - SANKYO (KOTE HINERI ) - IKKYO ( UDEOSAE) - NIKYO (KOTEMAWASHI) - SANKYO (KOTE HINERI) - IRIMI NAGE - KOTE GAESHI - KOKYU NAGE
MONE DORI MEN UCHI : IKKYO (UDEOSAE) - NIKYO (KOTEMAWASHI ) - SANKYO ( KOTEHINERI ) - KOSHI NAGE
SUWARI WAZA :
JIYO WAZA : SHI WAZA
RYO KATA DORI :SANKYO (KOTEHINERI ) - YONKYO (TEKUBI OSAE) - KOKYO NAGE
HANMI HANDACHI WAZA :
USHIRO RYOTE DORI : IKKYO ( UDEOSAE) - NIKYO ( KOTEMAWASHI ) - SANKYO (KOTEHINERI) - KOTE GAESHI - GYAKU KATATE DORI - KOKYO NAGE -
USHIRO RYO KATA DORI : IKKYO ( UDEOSAE) - NIKYO ( KOTE MAWASHI) - SANKYO (KOTE HINERI ) - KOKYO NAGE
 

hosein ati

Registered User
تاریخ عضویت
29 آگوست 2010
نوشته‌ها
1,903
لایک‌ها
328
کیو 1:
تاچی وازا :
جیو وازا : روک کو وازا
سود دوری : ایک کیو (اوداساا) - نی کیو (کوت ماواشی) - سان کیو (کوت هینری) -
اوشیرو ریوت دوری : یون کیو (تکوبی اساا) - کوکیو ناگ - کوشی ناگ - سان کیو ( کوت هینری) - ایریمی ناگ -
اوشیرو کاتات دوری کوبی شیم : نیک کیو (کوت ماواشی) - سان کیو ( کوت هینری)
جودان سوکی : یون کیو (تکوبی اساا) - ایریمی ناگ - شی هو ناگ - سوتو کایتن ناگ - کوشی ناگ - اوشیرو کی ری اوتوشی
مون دوری: کوکیو هو - ایک کیو (اوداساا)- شی هو ناگ - اوچی کایتن سان کیو ( کوت هینری)
اوشیرو ریوت دوری : جوجی گارامی - ایک کیو (اوداساا) - سان کیو ( کوت هینری ) - کوت گااشی - کوکیو هو -
اوشیرو کاتات دوری کوبی شیم : ایک کیو ( اوداساا)
شومن اوچی : شی هو ناگ - اوچی کایتن ناگه -سوتو کاین ناگه
یوکومن اوچی : گوکیو ناگ (اودنو باشی ) - کوکیو ناگ -
چودان سوکی : ایک کیو (اوداساا) - کوکیو ناگ
جودان سوکی " نی کیو ( کوت ماواشی) - سان کیو (کوت هینری ) هیجی کیم اساا-
کاتادوری من اوچی : ایک کیو (اوداساا) - نی کیو (کوت ماواشی ) - سان کیو ( کوت هینری) - شی هو ناگ
سوواری وازا :
آی کاتات دوری : کوت گاشی - ایریمی ناگ - سان کیو ( کوت هینری)
گیاکو کاتا دوری : ایک کیو ( اوداساا) -
ریو کاتا دوری : نی کیو ( کوت ماواشی)
شومن اوچی : گو کیو (اودنو باشی) - سوتو کایتن ناگ
یوکو من اوچی : ایک کیو (اوداساا) سان کیو ( کوت هینری) - کوت گاشی - ایریمی ناگ
چودان سوکی : - کوت گاشی
جودان سوکی : ایک کیو ( اود اساا)
هانمی هانداچی وازا :
گیاکو کاتات دوری : ایک کیو (اوداساا) - نی کیو (اوداساا) - سان کیو ( کوت هینری) - شی هو ناگ - کوکیو ناگ -
شومن اوچی : ایک کیو (اوداساا) - سان کیو (کوت هینری) - ایریمی ناگ - کوت گاشی
-----------------------
TACHIWAZA :
JIYU WAZA : ROK KO WAZA
(SODE DORI : IKKYO (UDEOSAE) - NIKYO ( KOTE MAWASHI ) - SANKYO (KOTE HINERI
USHIRO RYOTE DORI : YONKYO ( TEKUBI OSAE ) - KOKYO NAGE - KOSHI NAGE - SANKYO (KOTEHINERI ) - IRIMI NAGE
(USHIRO KATATE DORI KUBI SHIM : NIKYO ( KOTEMAWASHI ) - SANKYO ( KOTEHINERI
JODAN TSUKI :YONKYO ( TEKUBI OSAE ) - IRIMI NAGE - SHIHO NAGE - SOTO KAITEN NAGE - KOSHI NAGE - USHIRO KI RI OTOSHI
(MONE DORI : KOKYO HO - IKKYO (UDEOSAE)- SHIHO NAGE - UCHI KAITEN SANKYO ( KOTE HINERI
USHIRO RYOTE DORI : JUJI GARAMI - IKKYO ( UDEOSAE) - SANKYO ( KOTEHINERI ) - KOTE GAESHI - KOKYO HO -
(USHIRO KATATE DORI KUBISHIME : IKKYO ( UDEOSAE
SHOMEN UCHI : SHIHO NAGE - UCHIKAITEN NAGE - SOTO KAITEN NAGE
YOKOMEN UCHI : GOKYU ( UDENOBASHI ) - KOKYO NAGE
CHUDAN TSUKI : IKKYO (UDEOSAE) - KOKYU NAGE
JUDAN TSUKI : NIKYO ( KOTEMAWASHI ) - SANKYO ( KOTEHINERI) - HIJI KIME OSAE
KATA DORI MENUCHI : IKKYO (UDEOSAE) - NIKYO ( KOTE MAWASHI ) - SANKYO ( KOTEHINERI ) - SHIHO NAGE
SUWARI WAZA :
(AIKATATE DORI : KOTE GASHI - IRIMI NAGE - SANKYO ( KOTEHINERI
(GYAKU KATA DORI : IKKYO ( UDEOSAE
(RYO KATA DORI : NIKYO (KOTEMAWASHI
SHOMEN UCHI : GOKYU ( UDENOBASHI ) - SOTO KAITEN NAGE
YOKONEB UCHI : IKKYO ( UDEOSAE) - SANKYO ( KOTEHINERI) - KOTE GASHI - IRIMI NAGE
CHUDAN TSUKI : KOTE GASHI
(JUDAN TSUKI : IKKYO (UDEOSAE
HANMI HANDACHI WAZA :
GYAKU KATATE DORI : IKKYO (UDEOSAE ) - NIKYO ( KOTEMAWASHI ) - SANKYO ( KOTEHINERI) - SHIHO NAGE - KOKYU NAGE
SHOMEN UCHI :IKKYO(UDEOSAE ) - SAN KYO (KOTEHINERI ) - IRIMI NAGE - KOTE GASHI
 

dadbak

Registered User
تاریخ عضویت
19 نوامبر 2009
نوشته‌ها
408
لایک‌ها
158
محل سکونت
جانشین داریوش
اگر بتونید تکنکی های جا خالی دادن آیکیدو را یاد بگیرید خودش کلی هنره
بلاخره با جا خالی دادن های زیاد حریف خسته میشه در نهایت تسلیم شما
 

saeid.kh

مدیر پاتوق
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
17 آپریل 2013
نوشته‌ها
2,243
لایک‌ها
5,509
محل سکونت
تهران
اگر بتونید تکنکی های جا خالی دادن آیکیدو را یاد بگیرید خودش کلی هنره
بلاخره با جا خالی دادن های زیاد حریف خسته میشه در نهایت تسلیم شما
با اجازه از اساتید عزیز، قربان به نظر من جا خالی دادن برای وقتی هست که 1 نفر با 1 نفر دعوا کنه.اون هم 2 بار که جاخالی دادیم، دفعه ی سوم ، شخص حمله کننده بهتر محاسبه میکنه و...
اما با یک جای خالی بموقع، تعادل حریف به هم میخوره و اونوقت میشه براحتی طرف رو خلع سلاح و ادب کرد :)
 

dadbak

Registered User
تاریخ عضویت
19 نوامبر 2009
نوشته‌ها
408
لایک‌ها
158
محل سکونت
جانشین داریوش
حتی استادهای آیکیدو هم نمیتونن از پس چند نفر ببر بیان
این کلیپ های داخل اینترنت مبارزه یک آیکیدو کار با چند نفر در حالتی است که استاد آماده هستش همه چیز از قبل تعریف شده
اما اگر چند نفر دنبالت هستند بهترین کار اینه که اگر پیاده هستند شما دونده خوبی باشی نفس کم نیاری میتونن نفس همشونو بگیری بعدش همشونو بزنی
سگ های آفریقایی را نگاه کنید چطور اینقدر طعمه را دنبال میکنن تا طعمه از نفس بیوفته
 

hosein ati

Registered User
تاریخ عضویت
29 آگوست 2010
نوشته‌ها
1,903
لایک‌ها
328
اگر بتونید تکنکی های جا خالی دادن آیکیدو را یاد بگیرید خودش کلی هنره
بلاخره با جا خالی دادن های زیاد حریف خسته میشه در نهایت تسلیم شما
سلام دوست عزیز.
ببخشید که یه مدتی نبودم و نتونستم بهتون جواب بدم.پروژه های پایان ترم وقتی برام نمیزاره.ببخشید.
در مورد جا خالی دادن باید عرض کنم که جا خالی دادن و از مسیر ضربه ی حریف خارج شدن به طور کلی جابجایی درست یکی از پر کاربرد ترین بخش های ایکیدو هست و خیلی کار امد هست در شرایط مختلف ولی اینکه شما انتظار داشته باشی تو شرایط واقعی و تو خیابون 5 دفعه به ضربه ی حریف جا خالی بدی درست نیست.چون اول اینکه شما نمیدونی قراره چه ضربه ای بزنه شاید وسط دعوا چاقو دراورد !!!! دوم اینکه استرس و شرایط محیطی در اون لحظه به شما اون اجازه رو نخواهد داد.بهترین کاری که میتنونید بکنید "همیشه استادم به این مورد تاکید داره" اینه که یه جابجایی درست و به موقع بعد حمله بلافاصله به نقاط حساس بدن ولی باید تمرینتون زیاد باشه که در اون لحظه خودتون رو گم نکنید و تسلط داشته باشید به اتفاقاتی که میوفته.برای مثال هر از گاهی ما تو باشگاه به حریف تمرینی خودمون میگیم که فراموش کنه که تو باشگاه هست و مارو ببنده به مشت و لگد تا ببینیم تا ضربه ی چندم میتونیم جا خالی بدیم.معمولا ضربه ی سوم رو میخوریم.یعنی تا ضربه ی دوم میتونیم به نحوی و به سختی جا خالی بدیم ولی دیگه ضربه ی سوم رو میخوریم.ولی خوب ارشد های کلاس تا ضربه 6 دووم میارند.ما هم تمرینمون رو زیاد میکنیم تا جایی که میتونیم تا خدایی نکرده اگه یه وقت تو خیابون موقعتیش پیش اومد بتونیم یه کارایی بکنیم و همونطور نه ایستیم و فقط کتک (چه بسا چاقو) بخوریم.
با اجازه از اساتید عزیز، قربان به نظر من جا خالی دادن برای وقتی هست که 1 نفر با 1 نفر دعوا کنه.اون هم 2 بار که جاخالی دادیم، دفعه ی سوم ، شخص حمله کننده بهتر محاسبه میکنه و...
اما با یک جای خالی بموقع، تعادل حریف به هم میخوره و اونوقت میشه براحتی طرف رو خلع سلاح و ادب کرد :)
دقیقا منظورم من هم همین هست ممنون که نظرتون رو بیان کردید.

حتی استادهای آیکیدو هم نمیتونن از پس چند نفر ببر بیان
این کلیپ های داخل اینترنت مبارزه یک آیکیدو کار با چند نفر در حالتی است که استاد آماده هستش همه چیز از قبل تعریف شده
اما اگر چند نفر دنبالت هستند بهترین کار اینه که اگر پیاده هستند شما دونده خوبی باشی نفس کم نیاری میتونن نفس همشونو بگیری بعدش همشونو بزنی
سگ های آفریقایی را نگاه کنید چطور اینقدر طعمه را دنبال میکنن تا طعمه از نفس بیوفته
از پس چند نفر بر اومدن خیلی خیلی سخته.کار هر کسی نیست حالا میخواد استاد هر رشته ای باشه.همونطور که شما گفتید اگه کسی که داره از طرف چند نفر تحدید میشه نفس خوبی داشته باشه ( حتی اگه نداشته باشه) باید در درجه ی اول به فرار فکر کنه چون شانس از پا در اوردن چند نفر و سالم موندن 10 % هم نیست مخصوصا این که این روزا همه تو جیبشون چاقو دارن.
من دانشم در اون حد نیست که بخوام در مورد دفاع در برابر چند نفر راهکار پیشنهاد بدم چون شوخی نیست و خطرناکه فقط میتونم بگم کلا تا جایی که میتونید از درگیری با چند نفر دوری کنید چون خیلی خطرناکه.
 

miladninja

همکاربازنشسته ورزش های رزمی
کاربر فعال
تاریخ عضویت
31 آگوست 2006
نوشته‌ها
2,091
لایک‌ها
3,018
محل سکونت
サンシャインの土地
در آیکیدو دوارن وپیچش اصل نفوذ است مثل حرکت مار

آیکیدو تنها یک هنر نیست بلکه یه سیستم پیچیده محرک است

ببر سیاه
 

hosein ati

Registered User
تاریخ عضویت
29 آگوست 2010
نوشته‌ها
1,903
لایک‌ها
328
با سلام خدمت دوستان رزمی کار.
من واقعا معذرت میخوام که تاپیک رو انقدر دیر به دیر اپدیت میکنم قول میدم به محض اتمام امتحانات به صورت تمام وقت در خدمتتون باشم و مطلب بذارم.
باز هم منو ببخشید.
ممنون.


در آیکیدو دوارن وپیچش اصل نفوذ است مثل حرکت مار

آیکیدو تنها یک هنر نیست بلکه یه سیستم پیچیده محرک است

ببر سیاه
سلام.خیلی ممنون که نکته های با ارزشی درباره ی ایکیدو بیان میکنید.خواهشا این کارو ادامه بدید هر وقت صلاح دونستید.درباره ی سیسنم محرک ایکیدو خواهشا بیشتر بگید.
 

hosein ati

Registered User
تاریخ عضویت
29 آگوست 2010
نوشته‌ها
1,903
لایک‌ها
328
امروز میخوام لیست فنون رو با قرار دادن فنون شودان (تبدیل کیو 1 به دان 1) تموم کنم.

شودان:
تاچی وازا :
ریوت دوری : ایک کیو (اوداساا) - یونکیو ( تکوبی اساا) - کوت گااشی - ایریمی ناگ - شی هو ناگ - کوکیو ناگ
گیاکوهانمی کاتات دوری من اوچی : ایک کیو (اوداساا) - یونکیو (تکوبی اساا) - کوت گااشی -ایریمی ناگ - کوکیو ناگ (نیکو کاتا ) -
چودان سوکی : ایریمی ناگ - کوشی ناگ - سان کیو ( کوت هینری ) - یون کیو (تکوبی اساا)(نیکو کاتا)
شومن اوچی : کوشی ناگ - سودوری - اوچی کایتن کوت گااشی
آی هانمی سودوری : کوت گااشی اودکیم ناگ - شی هوناگ
گیاکو هانمی سودوری : ایک کیو (اوداساا) - نی کیو (کوت ماواشی) - اوچی کایتن سان کیو
اوشیرو ریوت دوری : ایک کیو (اوداساا) - یون کیو ( تکوبی اساا) - شی هو ناگ - جوجی گارامی ناگ - نی کیو (کوت ماواشی ) - کوشی ناگ ( نیکو کاتا)
اوشیرو مون دوری : کوکیو ناگ
اشیرو کاتات دوری کوبی شیم : ایک کیو (اوداساا) - یون کیو (تکوبی اساا) - ایریمی ناگ - جوجی گارامی - کوشی ناگ ( نیکو کاتا ) - اودگارامی ناگ
جودوری:
چودان تسوکی : کوت گااشی - اودکیم ناگ - کوکیو ناگ
تانتو دوری :
چودان تسوکی : کوت گااشی - هیجی کیم (اوداساا) - ایک کیو (اوداساا)
سوواری وازا:
شومن اوچی : ایک کیو (اوداساا) - نی کیو (کوت ماواشی) - یون کیو (تکوبی اساا)
جودان تسوکی : ایک کیو ( اوداساا) - یون کیو (تکوبی اساا) - کوت گااشی - ایک کیو (اوداساا) - یون کیو ( تکوبی اساا) - نی کیو ( کوت ماواشی) - ایریمی ناگ - کوت گااشی.
آی کاتات دوری :شی هو ناگ - اوچی کایتن ناگ - اودکیم ناگ -
گیاکو کاتات دوری : شی هو ناگ - اودکیم ناگ - اوچی کایتن ناگ - سوتو کایتن ناگ.
ایو هنکاوازا:
تاچی وازا:
شومن اوچی ایک کیو گاشی : کوکیو ناگ - کوت گااشی - ایریمی ناگ - شی هو ناگ - کوکیو هو _سانکوکاتا
سوواری وازا : جیو وازا - کاتات دوری - ریوت دوری - کاتات ریوت دوری - شومن اوچی - سان کووازا - یون کو وازا - اوشیرو وازا - تسوکی
----------------------
TACHIWAZA:
RYOTE DORI : IKKYO (UDEOSAE) - YONKYO (TEKUBI OSAE)- KOTE GASHI - IRIMI NAGE - SHIHO NAGE - KOKYO NAGE
(GYAKU HANMI KATATE DORI MEN UCHI :IKKYO (UDEOSAE) - YONKYO (TEKUBI OSAE) - KOTE GASHI - IRIMI NAGE - KOKYO NAGE (NIKOKATA
(CHUDAN TSUKI : IRIMI NAGE - KOSHI NAGE - SANKYO (KOTEHINERI ) - YONKYO(TEKUBI OSAE ) - (NIKOKATA
SHOMEN UCHI : KOSHI NAGE - SUDORI -UCHI KAITEN KOTE GAESHI
AI HANAMISUDE DORI : KOTE GASHI - UDEKIME NAGE - SHIHO NAGE
GYAKU HANMI SUDE DORI : IKKYO ( UDEOSAE) - NIKYO ( KOTEMAWASHI ) - UCHI KAITEN KOTE SANKYO
USHIRO RYOTE DORI : IKKYO ( UDEOSAE) - YONKYO ( TEKUBI OSAE ) - SHIHO NAGE - JUJI GARAMI NAGE - NIKYO ( KOTEMAWASHI ) - KOSHI NAGE ( NIKO KATA ) - UDEGARAMI NAGE
JODORI :
CHUDAN TSUKI :KOTE GASHI - UDEKIME NAGE - KOKYO NAGE -
TANTODORI :
CHUDAN TSUKI : KOTE GASHI - HIJIKIME (UDEOSAE) - IKKYO ( UDEOSAE
SUWARI WAZA :
SHOMEN UCHI : IKKYO ( UDEOSAE) - NIKYO ( TEKUBI OSAE) - YONKYO (TEKUBI OSAE
JUDAN TSUKI :IKKYO (UDEOSAE) - YONKYO ( TEKUBI OSAE) - KOTE GASHI - IKKYO ( UDEOSAE) - YONKYO (TEKUBI OSAE) - NIKYO (KOTEMAWASHI ) - IRIMI NAGE - KOTE GASHI -
AI KATATE DORI : SHIHO NAGE - UCHIKAITEN NAGE - UDEKIME NAGE
GYAKU KATATE DORI :SHIHO NAGE - UDEKIME NAGE - UCHI KAITEN NAGE - SOTO KAITEN NAGE
OYO HENKA WAZA :
TACHI WAZA :
SHOMEN UCHI IKKYO GASHI :KOKYO NAGE - KOTE GASHI - IRIMI NAGE - SHIHO NAGE - KOKYO HO -SANKOKATA
SUWARI WAZA :JIYU WAZA - KATATE DORI - RYOTE DORI - KATATE RYOTE DORI -SHOMEN UCHI - SANKO WAZA - YONKO WAZA - USHIRO WAZA - TSUKI
 

fawn

Registered User
تاریخ عضویت
29 دسامبر 2014
نوشته‌ها
129
لایک‌ها
898
پس چرا ديگه ادامه ندادين؟
 

vernes

Registered User
تاریخ عضویت
8 ژانویه 2016
نوشته‌ها
185
لایک‌ها
56
سن
33
محل سکونت
مشهد
تو مشهد اموزشگاه یا جای سراغ دارین اموزش بده؟
 

roshi.whitewolf

Registered User
تاریخ عضویت
31 دسامبر 2017
نوشته‌ها
495
لایک‌ها
1,449
سن
30
محل سکونت
مشهد
آیکیدو به معنای عشق ورزیدن عجیب ترین هنر دنیا می باشد
که استاد اوشیبا آن را در 25 سالگی ابداع و رفته رفته بر آن افزود تا این شد که میبینید
(اگر بروس زنده می موند سبکش میشد یکی مث آیکیدو حالا که کلا تقلیده)
در این هنر(لطفا از کلمه سبک برای چنین چیزهایی استفاده نکنید)مکرر به شما گفته می شود کی تو باید با کی جهان هستی
یکی شود
این تعریف کوتاهی از هنر عشق ورزیدن است
 
بالا