منتخب بازارچه

بابا اين چه وضعي هستش اصلا نمي ياد نياد همه كه معذرت خواهي كردن بابا نياد مگه چي

saeedonline

کاربر تازه وارد
بابا به خدا اين خوبي كن رو فكر نمي كردم يه همچين ادمي باشه بابا تا ياسر ازش معذرت خواهي و خواهش كرد بابا يعني چي به خاطر رفتن يه نفر خودتونو باختين همه تاپيكها شده اشكان اشكان بابا بيخيال شيد ديگه با چه زبوني بايد منت كشيد بهترين تاپيك هاي اينجا همه خوابيدند يا دارين با هم كل كل ميكنيد يا فحش كاري بابا خيلي پرشين تولز داره بهم ميريزه بابا اشكان بيخيال شده ببين اينجا رو مهرداد به چه آشوبي كشيدي ( لعنت به دهاني كه بي موقع باز ميشود )) آقا بيخيال شدي يا مياد يا نه ميدونم برا منم سخته كه خوبي كن نباشه اما چه فايده چقدر بايد خواهش كرد
 

ladybug

کاربر تازه وارد
به نقل از saeedonline :
بابا به خدا اين خوبي كن رو فكر نمي كردم يه همچين ادمي باشه بابا تا ياسر ازش معذرت خواهي و خواهش كرد بابا يعني چي به خاطر رفتن يه نفر خودتونو باختين همه تاپيكها شده اشكان اشكان بابا بيخيال شيد ديگه با چه زبوني بايد منت كشيد بهترين تاپيك هاي اينجا همه خوابيدند يا دارين با هم كل كل ميكنيد يا فحش كاري بابا خيلي پرشين تولز داره بهم ميريزه بابا اشكان بيخيال شده ببين اينجا رو مهرداد به چه آشوبي كشيدي ( لعنت به دهاني كه بي موقع باز ميشود )) آقا بيخيال شدي يا مياد يا نه ميدونم برا منم سخته كه خوبي كن نباشه اما چه فايده چقدر بايد خواهش كرد
سلام ! :)
 

mehrdad1355

Registered User
به نقل از saeedonline :
بابا به خدا اين خوبي كن رو فكر نمي كردم يه همچين ادمي باشه بابا تا ياسر ازش معذرت خواهي و خواهش كرد بابا يعني چي به خاطر رفتن يه نفر خودتونو باختين همه تاپيكها شده اشكان اشكان بابا بيخيال شيد ديگه با چه زبوني بايد منت كشيد بهترين تاپيك هاي اينجا همه خوابيدند يا دارين با هم كل كل ميكنيد يا فحش كاري بابا خيلي پرشين تولز داره بهم ميريزه بابا اشكان بيخيال شده ببين اينجا رو مهرداد به چه آشوبي كشيدي ( لعنت به دهاني كه بي موقع باز ميشود )) آقا بيخيال شدي يا مياد يا نه ميدونم برا منم سخته كه خوبي كن نباشه اما چه فايده چقدر بايد خواهش كرد
سعيد ديگه تو شروع نكن ها :hmm: ما حالا هر كاري مي كنيم خوبي كن بياد تو ديگه سواستفاده نكن :hmm:
ولي يه چيزو مطمئنم اگه تو يا خيلي ها يه ديگه فرقي نمي كنه كه كي باشه من يا حتي كاكو و.....(البته اگه احسان اينا برن خوب چون در اينجا بسته ميشه اون يه مسئله ديگه هست!!!)اب از اب هم تكون نمي خوره ولي خوب خوبي كن فرقي مي كنه هرچند زود رنجه ولي يه چيز ديگه هستش :(
 

iranvig

کاربر تازه وارد
خودافيظ .
 

saeedonline

کاربر تازه وارد
به نقل از mehrdad1355 :
سعيد ديگه تو شروع نكن ها :hmm: ما حالا هر كاري مي كنيم خوبي كن بياد تو ديگه سواستفاده نكن :hmm:
ولي يه چيزو مطمئنم اگه تو يا خيلي ها يه ديگه فرقي نمي كنه كه كي باشه من يا حتي كاكو و.....(البته اگه احسان اينا برن خوب چون در اينجا بسته ميشه اون يه مسئله ديگه هست!!!)اب از اب هم تكون نمي خوره ولي خوب خوبي كن فرقي مي كنه هرچند زود رنجه ولي يه چيز ديگه هستش :(
ببين اين گندي بود كه تو زدي اونم از روي بچهگي و من سواستفاده نمي كنم اين آدم اگه درك داشت ببين كيا منتشو گشيدن چرا حتي يه معذرت خواهي نكرد من هم دوستش دارم اما اين خودخواهي هستش
 

mehrdad1355

Registered User
به نقل از saeedonline :
ببين اين گندي بود كه تو زدي اونم از روي بچهگي و من سواستفاده نمي كنم اين آدم اگه درك داشت ببين كيا منتشو گشيدن چرا حتي يه معذرت خواهي نكرد من هم دوستش دارم اما اين خودخواهي هستش
هركسي كه گند زده تو چرا همش ميزني :hmm: اصلا تو سر پيازي-ته پيازي -كه ما چي كار مي كنيم يا اون چيكار ميكنه برو با مافيا خوش باش :hmm: فكر كن اون تاپيك هم مثل تاپيك هايه ديگه خوشت نمي ياد ولش كن :hmm:
تازه مگه سن منو ميدوني كه ميگي از رو بچگي _من سنم و حتي تحصيلاتم از خيلي از شما ها بيشتره (از نظر سني فقط خوبي كن و كاكو وايرانويج و شار از من مسن ترن)-حال اين مشكل بين من و خوبي كن پيش اومده يه قطره بوده كه باعث شده كاسه صبر اون سر رفته اونم به خاطر اينكه در طي اين مدت همه به جايه كمك به اون يا مسخره مي كردند يا اينكه يه تشويق ساده (تازه اگه مي كردند) و ما هم كه اومديم بهش حال بدم و كمكش كنم رو حسب اون سابقه ذهني قبلي يه برداشت ديگه كرد و ناراحت شد و اين مسائل پيش اومد :( هرچند طرح اين مسئله هيچ دليل اين مسئله نيست كه من تقصيري نداشتم ولي به تو هم اين حقو نمي ده كه اين حرف ها رو بزني :hmm: منت كشي هم به خودمون مربوطه كه منت كيو و چقدر بكشيم :hmm: تازه اون از چي بايد معذرت بخواد؟؟؟ :blink: تو چرا واسه ما دلسوزي ميكني :hmm: ناراحتي - خوشت نمي ياد از اين كارا -اينهمه تاپيك اينجا هست برو اون تو هر كاري مي خواهي بكن!! :hmm: و ديگه هم هيچ پستي در اين مورد نزن :hmm: لاقل من كه تو هيچ تاپيكي نمي خوام جوابتو بدم ! :hmm:
 

Mafia

کاربر تازه وارد
به نقل از saeedonline :
بابا به خدا اين خوبي كن رو فكر نمي كردم يه همچين ادمي باشه بابا تا ياسر ازش معذرت خواهي و خواهش كرد بابا يعني چي به خاطر رفتن يه نفر خودتونو باختين همه تاپيكها شده اشكان اشكان بابا بيخيال شيد ديگه با چه زبوني بايد منت كشيد بهترين تاپيك هاي اينجا همه خوابيدند يا دارين با هم كل كل ميكنيد يا فحش كاري بابا خيلي پرشين تولز داره بهم ميريزه بابا اشكان بيخيال شده ببين اينجا رو مهرداد به چه آشوبي كشيدي ( لعنت به دهاني كه بي موقع باز ميشود )) آقا بيخيال شدي يا مياد يا نه ميدونم برا منم سخته كه خوبي كن نباشه اما چه فايده چقدر بايد خواهش كرد
باشه ! بهش ميگم ............... گريه نكن !
 

saeedonline

کاربر تازه وارد
به نقل از mehrdad1355 :
هركسي كه گند زده تو چرا همش ميزني :hmm: اصلا تو سر پيازي-ته پيازي -كه ما چي كار مي كنيم يا اون چيكار ميكنه برو با مافيا خوش باش :hmm: فكر كن اون تاپيك هم مثل تاپيك هايه ديگه خوشت نمي ياد ولش كن :hmm:
تازه مگه سن منو ميدوني كه ميگي از رو بچگي _من سنم و حتي تحصيلاتم از خيلي از شما ها بيشتره (از نظر سني فقط خوبي كن و كاكو وايرانويج و شار از من مسن ترن)-حال اين مشكل بين من و خوبي كن پيش اومده يه قطره بوده كه باعث شده كاسه صبر اون سر رفته اونم به خاطر اينكه در طي اين مدت همه به جايه كمك به اون يا مسخره مي كردند يا اينكه يه تشويق ساده (تازه اگه مي كردند) و ما هم كه اومديم بهش حال بدم و كمكش كنم رو حسب اون سابقه ذهني قبلي يه برداشت ديگه كرد و ناراحت شد و اين مسائل پيش اومد :( هرچند طرح اين مسئله هيچ دليل اين مسئله نيست كه من تقصيري نداشتم ولي به تو هم اين حقو نمي ده كه اين حرف ها رو بزني :hmm: منت كشي هم به خودمون مربوطه كه منت كيو و چقدر بكشيم :hmm: تازه اون از چي بايد معذرت بخواد؟؟؟ :blink: تو چرا واسه ما دلسوزي ميكني :hmm: ناراحتي - خوشت نمي ياد از اين كارا -اينهمه تاپيك اينجا هست برو اون تو هر كاري مي خواهي بكن!! :hmm: و ديگه هم هيچ پستي در اين مورد نزن :hmm: لاقل من كه تو هيچ تاپيكي نمي خوام جوابتو بدم ! :hmm:

آقا تند نرو و گوش كن ببين من اينو از سر هرس نزدم و قصد من اين بود دعوا ها تموم شه گويا شما دوست داري منو تو هميشه دست به گريبان هم باشيم و اينكه تحصيلات تو فقط به درد خودت ميخوره و هر سني مي خواي داشته باش ولي اين كارت واقعا از روي بچه گي بود و اينكه با اين كارات داري كليه دوشمنانتو ميريزي سر من ببين هنوز تو محكومي و اين تو هستي كه بايد منت بكش من از اين ميسوزم كه چرا كاكو و ..... بايد جبران ندونم كاري تو را بدن در صورتي كه خودت گردن نمي گيري و اين خيلي بده و كسي هم مجبورت نكرده جواب پست هاي منو بدي :lol:
 

saeedonline

کاربر تازه وارد
مهرداد جان واقعا ببخشيد اگه تند صحبت كردم آقا حرف هاي بالا همه تكذيب ميشود و همچنان منتظر بازگشت خوبي كن هستم هستيم مي مانيم آق اشكان جون همه سيبيلا بي سيبيلا برگرد
 

faridbahal

Registered User
بزن بزن يالا بزن مشت بزن تو دماغش
از فردا حتما چاقو كشي هم ميشه تو پي تي
 

ali206speed

Registered User
به نقل از faridbahal :
بزن بزن يالا بزن مشت بزن تو دماغش
از فردا حتما چاقو كشي هم ميشه تو پي تي
چاقو كشي كه نميشه ولي احتمالا كار به فحاشي ميكشه
 
بالا