منتخب بازارچه

بررسی فارسی و انگلیسی بودن متن

mather

کاربر تازه وارد
برای جاوا اسکریپ فارسی و انگلیسی بودن متن رو جستجو کردم دیدم منبع مناسبی نداره وظیفه دونستم اونو انتشار بدم تا کاربران فارسی زبان که نیاز دارن مشکلشون حل بشه.
کد به این صورت که متن میدی بهش فارسی بود true میده.
برای فانکشن انگلیسی هم به همین صورت
دوستان اگر پی اچ پی میخوان بگن تا بنویسم براشون البته راحت قابل تغییره.
با تشکر

کد:
function valid_persian(text){
  persian=true;
  valid_asci=[1570,1575,1576,1662,1578,1579,1580,1670,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1688,1587,1588,1589,1590,1591,
        1592,1593,1594,1601,1602,1705,1711,1604,1605,1606,1608,1607,1740,1574,1632,1633,1634,1635,1636,1637,
        1638,1639,1640,1641,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
        58,59,60,61,62,63,64,91,92,93,94,95,96,123,124,125,126,127];
  for (var i = 0, len = text.length; i < len; i++) {
  if ($.inArray(text[i].charCodeAt(0),valid_asci) > 0) {
  persian=true;
} else {
 persian=false;
 i=text.length+1;
}

}

return persian;
}

function valid_english(text){
  english=true;
  valid_asci=[65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
        89,90,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,
        114,115,116,117,118,119,120,121,122,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
        44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
        64,91,92,93,94,95,96,123,124,125,126,127];
  for (var i = 0, len = text.length; i < len; i++) {
  if ($.inArray(text[i].charCodeAt(0),valid_asci) > 0) {
  english=true;
} else {
 english=false;
 i=text.length+1;
}

}

return english;
}
 
بالا