منتخب بازارچه

برنامه دهخدا

a.ghafourian

کاربر تازه وارد


این برنامه شامل کلیه لغات لغتنامه دهخدا می باشد. لغت نامه دهخدا شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است و بیش از چهل سال از وقت دهخدا صرف آن شده است. لغت نامه معانی و تفسیرات و شروح تاریخی بسیاری از واژه های عربی را نیز داراست. لغت نامه بزرگ دهخدا تقریبا شامل همه واژگان زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست. لغت نامه دهخدا حاصل بیش از چهل سال کار او بر روی این اثر می باشد.

قیمت این برنامه در اپ استور ۴.۹۹ دلار می باشد.

منبع : آیدید استور
 
بالا