تبلیغ و پاپ آپ ارزان در سایت با 1000 ای پی بازدید

badbird

Registered User
ادرس سایت:
takfunny.ir
رمز وبگذر:
123456


بنر 120 در 240 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ماهی 1500 تومان

پست ثابت در تمام صفحات سایت :::::::::::::::::::::::::: ماهی 3500 تومان

پاپ آپ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ماهی 6000 تومان
 

hamidreza-p

Registered User
بالا