خریدار مولتی متر

وضعیت
موضوع بسته شده است.

finepix

Registered User
بدلیل گم شدن مولتی متر صاایرانی که داشتم، مولتی متر دیجیتال یا انالوگ تاحداکثر ۵۰ تومان
خریدارم.
 

bortez

Registered User
یه دیجیتال ژاپنی اصل دارم اگر به کارت میاد بزارم عکساشو...قیمتم 120
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا