******** خریدار گوشی ساده ،******

s_mina_1369

همکار بازنشسته
ساده
امکانات خوبی داشته باشه
کیفیت ال سی دی خوبی داشته باشه
سالم و تمیز باشه
قیمت هم تا ۱۵۰ یا ۲۰۰
 

pouyasysten

Registered User
هوآوی y3c موجوده قیمت 400 . فقط چراقوه روشن نمیشه
 

SHOPING

Registered User
با این شرایط علی اقا
منم یه گوشی ساده میخوام
کسی داشت پخ کنه
 
بالا