خریدار گوشی one v کارکرده در حد اک بدون خط و خش رنگش مهم نیست اصلا . . .

بالا