منتخب بازارچه

خواهش میکنم راهنمایی کنید

BORO2

کاربر تازه وارد
دوستان من سه چهار تا سئوال دارم بالا غیرتن از اساتید خواهش میکنم راهنمایی کنن.
wx50
h90
ixus230
کدوم یکیشون بهتره بگریم .من یه هفته بیشتر فرصت ندارم میخاو هفته دیگه برم اصفهان باخودم ببرمش.
2-cmosبهتره یاccdاز نظر کیفیتی نه مصرف باتری
راسته که ixusمنه فارسی داره و علی رغم اینکه نوشته ژاپن چینی ولی ixy اصل ژاپن درسته کدومشونو من بگیرم
اصلا چرا سری ixusانقدر کم داره میشه دیگه جدیدش نمیاد مگه کنون دیگه جدید نمیزه؟
 
Last edited:

BORO2

کاربر تازه وارد
اصلا معلومه اینجا چه خبره چرا کسی حالی از ادم نمیپرسه آخه این رسمش نیست من حداقل 5تا پست زدم همش بدون جواب بوده اینجا هم اگه داره تعطیل مشه خوب به ما هم بگید.
 
بالا