منتخب بازارچه

راهنماییم کنین لطفا تعمیرکارانرم افزاری و سخت افزاری ویندوز کمکم کنین

erfan1723

Registered User
سلام دوستان لومیا۶۲۰دارم هنگ میکنه،مثلاگوشی توی جیبه زنگ میخوره برمیدارم جواب بدم هرقدرباگوشی ورمیرم نمیشه انگارتاچش کارنمیکنه و دکه پاورومیزنم صفحه خاموش میشه بازپاورم میزنم روشن میشه تاچش کارمیکنه و جواب میدم.
یامثلا یهوگیرمیکنه دیگه هرچی بزنم روصفحه کارنمیکنه تاکه باز پاورشو دوباربزنم راه میفته،
مشکل چیه چکاکنم؟
ویندوز۸.۱روشه
مدلشم لومیا۶۲۰
 
بالا