منتخب بازارچه

فروش گرافیک asus 8800 gts 512

masameq

Registered User
امتیاز - 100%
36   0   0
کارت بدون جعبه یه بار هیت خورده دزست نشد ه شاید با ریبال درست شه اینجا (اردکان) کسی نمیتونه ریبال کنه
پایه 40 فوری 60
پایان مزایده امشب ساعت 1
ASUS - EN8800GTS TOP/HTDP/512M
 
Last edited:
بالا