منتخب بازارچه

لیست معروفترین آنتی ویروس های جهان + مقایسه

IT GALAXY

Registered User
این فهرست شامل نرم‌افزارهای ضدویروس معروف به همراه جدول مقایسه‌ای آنها می‌باشد.نرم‌افزارویندوزمکینتاشلینوکسفری بی‌اس‌دییونیکسمجوز نرم‌افزاراسکن در تقاضاحفاظت بلادرنگاسکن در زمان بوت
ضدویروس آواست نسخه خانگیبلهنهبلهنه
نهاختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس آواست نسخه حرفه‌ایبلهبلهبلهنهنهاختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس ای‌وی‌جیبلهنهبلهبلهنهاختصاصیبلهبلهبله (انتخابی)
ضدویروس ای‌وی‌جی نسخه رایگانبلهنهبلهبلهنهاختصاصیبلهبلهبله (انتخابی)
ضدویروس آویرا نسخه رایگانبلهنهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس آویرا نسخه تجارتیبلهنهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس بیت‌دیفندربلهبلهبلهبلهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس بیت‌دیفندر نسخه رایگانبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبله (بهمراه وین‌پوچ )نه
ضدویروس بول‌گاردبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس سی‌ایبلهبلهبلهنهبلهاختصاصیبله
ضدویروس کلمبلهبلهبلهبلهبلهGPLبلهفقط برای فری بی‌اس‌دی و لینوکسنه
ضدویروس کلم‌وینبلهنهنهنهنهGPLبلهبله (بهمراه وین‌پوچ )نه
ضدویروس کومودوبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس دکتر وببلهبلهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبله
ضدویروس دکتر وب نسخه رایگانبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهنهنه
ضدویروس اف‌پورتبلهنهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس اف‌سکیوربلهبلهبلهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
فورتینت اینترنت سکیوریتیبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس جی‌دیتابلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس گراگنبلهنهنهنهنهGPLبلهبله
ضدویروس ایمونت پروتکتبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبله
ضدویروس ویروس‌بری‌یرنهبلهنهنهنهاختصاصیبلهبله
ضدویروس کاسپرسکیبلهبلهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس مک‌آفیبلهبلهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
مایکروسافت سکیوریتی اسنشالزبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس ناد۳۲بلهبلهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس نورمنبلهنهبلهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس پاندابلهنهبلهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس پاندا نسخه رایگانبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس پی‌سی‌تولزبلهبلهنهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس پی‌سی‌تولز نسخه رایگانبلهبلهنهنهنهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس کوایک‌هیلبلهنهبلهنهنهاختصاصیبلهبلهبله (انتخابی)
ضدویروس سوفوسبلهبلهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس نورتونبلهبلهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبله
ترند میکرو اینترنت سکیوریتیبلهبلهنهنهنه
اختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس وی‌بی‌ای32بلهنهنهنهنهاختصاصیبلهفقط برای ویندوزنه
ضدویروس سان‌بلتبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبله
ضدویروس ویروس‌بوستربلهنهبلهبلهبلهاختصاصیبلهبلهنه
ضدویروس ایمنبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبلهبله
ضدویروس زون‌آلارمبلهنهنهنهنهاختصاصیبلهبله

 

IT GALAXY

Registered User
[h=3]For Microsoft Windows[/h]
CompanySoftwareOn-demand scanOn-access scanBoot-time scansFirewallEmail securityAntiSpamWeb protectionMacro protectionLive-UpdateSupportVirus Bulletin VB100AV ComparativesAV-TestLicensePriceFirst releaseCountry of originNotes
Kaspersky LabKaspersky Anti-VirusYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1997RussiaNational regime firewall
Kaspersky LabKaspersky Internet SecurityYesYesYesYesNoYesYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2007RussiaNational regime firewall
SymantecNorton AntiVirusYesYesYesNoYesNoNoNoYesYesYesNoYesProprietaryNon-free1990United StatesWhitelists FBI backdoor[SUP][4][/SUP][SUP][5][/SUP]
SymantecNorton Internet SecurityYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesNoYesProprietaryNon-free2000United StatesWhitelists FBI backdoor[SUP][4][/SUP][SUP][5][/SUP]
SymantecPC Tools Free AntiVirus Protection?????????????ProprietaryFree?United States
Symantec (originally PC Tools)Spyware Doctor with AntiVirusYesN/ANoNoNoNoYesNoYesNoYesNoYesProprietaryNon-free2003United States
Symantec (originally PC Tools)PC Tools Internet SecurityYesN/ANoYesNoYesYesNoYesNoYesNoYesProprietaryNon-free2008United States
F-SecureF-Secure AntivirusYesYesYesNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1994Finland
F-SecureF-Secure Internet SecurityYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2005Finland
ESETNOD32 AntivirusYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesYesNoNoProprietaryNon-free1987Slovakia
ESETESET Smart SecurityYesYesYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2007Slovakia
SoftwinBitdefender Antivirus PlusYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2001Romania
SoftwinBitdefender Internet SecurityYesYesYesYesNoYesNoNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2008Romania
AgnitumOutpost AntiVirus ProYesYesNoNoNoNoNoNoNoYesYesNoNoProprietaryNon-free2007Russia
AgnitumOutpost Security SuiteYesYesNoYesNoYesYesNoYesYesYesNoNoProprietaryNon-free2008Russia
AhnLabAhnLab V3 Internet SecurityYesYesNoNoYesNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1995South Korea
avast!avast! Free AntivirusYesYesYesNoNoNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryFree1995Czech Republic
avast!avast! Pro AntivirusYesYesYesNoNoNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryTrialware1997Czech Republic
avast!avast! Internet SecurityYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesProprietaryTrialware2009Czech Republic
AVG Technologies (Grisoft)AVG AntiVirus (formerly AntiVir)YesYesYesNoNoNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryFreemium1997Czech Republic
AVG Technologies (Grisoft)AVG Internet SecurityYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2008Czech Republic
Avira OperationsAvira AntivirusYesYesYesNoYesNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryFreemium1988GermanyIn the Free Edition, users were required to install the Ask.com toolbar if they wanted to receive the Web Protection.
Avira OperationsAvira Internet SecurityYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2008Germany
AVM TechnologySTOPzilla! AVMYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryNon-free2012United States
AVZAVZ AntivirusYesNoNoNoNoNoNoNoYesN/ANoNoNoProprietary?2007Russia
BullGuardBullGuard AntivirusYesYesYesNoNoNoYesN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2002United Kingdom
BullGuardBullGuard Internet SecurityYesYesYesYesYesYesYesN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2004United Kingdom
Check Point Software TechnologiesZoneAlarm PRO Antivirus + FirewallYesYesNoYesNoNoYesNoYesYesYesNoYesProprietaryNon-free2002United States
Check Point Software TechnologiesZoneAlarm Internet Security SuiteYesYesNoYesYesYesYesNoYesYesYesNoYesProprietaryNon-free2012United States
ClamWinClamWinYesYes (with Winpooch or Clam Sentinel)Yes (with Clam Sentinel)NoNoNoNoNoYesNoNoNoNoGPLFree2002Australia
Comodo GroupComodo AntivirusYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesYesNoNoProprietaryFreemium2008United States
Comodo GroupComodo Internet SecurityYesYesYesYesNoNoNoNoYesYesYesNoNoProprietaryFreemium2008United States
Dr. WebDr. Web Anti-virusYesYesN/AYesNoNoNoN/AYesYesNoNoNoProprietaryTrialware1992Russia
Dr. WebDr. Web Security SpaceYesYesN/AYesNoYesYesN/AYesYesNoNoNoProprietaryTrialware2006Russia
EmsisoftEmsisoft Anti-MalwareYesYesYesNoNoNoYesNoYesYesYesNoNoProprietaryNon-free2003Austria
FaronicsFaronics Anti-VirusYesYesN/ANoNoNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryNon-free2010Canada
FRISK Software InternationalF-PROT AntivirusYesYesYesNoYesNoNoYesYesYesYesNoNoProprietaryTrialware1989Iceland
FortinetAntivirus and Anti-Spyware ProtectionYesYesNoNoNoNoNoNoYesYesYesYesNoProprietary?2004United States
G Data SoftwareG Data AntiVirusYesYesYesNoNoNoYesN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1990Germany
G Data SoftwareG Data InternetSecurityYesYesYesYesYesYesYesN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2004Germany
GFI SoftwareVIPRE AntivirusYesYesN/ANoYesNoNoNoNoYesYesYesYesProprietaryTrialware1994Malta
GFI SoftwareVIPRE Internet SecurityYesYesN/AYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesProprietaryTrialware2010Malta
iolo technologiesSystem Shield AntiVirus & AntiSpywareYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryNon-free?United States
K7 ComputingK7 Antivirus PlusYesYesYesN/AYesN/AN/AYesYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1992India
K7 ComputingK7 Total SecurityYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2004India
KingSoftKingSoft AntivirusYesYesN/AYesNoNoNoN/AYesNoYesNoNoProprietaryShareware2000ChinaTrojan Seekportals.com scandal
McAfeeMcAfee AntiVirus PlusYesYesYesNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1994United States
McAfeeMcAfee Internet SecurityYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2006United States
MicrosoftMicrosoft Security EssentialsYesYesNoNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesProprietaryFree2009United States
NANO SecurityNANO AntivirusYesYesYes (if set to do so)NoNoNoYesYesYesYesNoNoNoProprietaryFree beta version2009Russia
Panda SecurityPanda Antivirus ProYesYesYesYesNoNoNoN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1990Spain
Panda SecurityPanda Internet SecurityYesYesYesYesNoYesYesN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2006Spain
Qihoo 360360 SafeguardYesYesNoNoNoYesNoNoNoNoYesNoYesProprietary?2006China
RisingRising AntivirusYesNoNoNoNoNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryFreemium1991China
RisingRising Internet SecurityYesYesNoYesYesNoYesNoYesYesNoNoNoProprietaryTrialware1991China
Scandium SecurityUnThreat Professional AntivirusYesYesNoYesYesNoNoNoYesYesYesNoNoProprietaryFreemium2010USA
Scandium SecurityUnThreat Internet SecurityYesYesNoNoYesNoYesNoYesYesYesNoNoProprietaryNon-free2010USA
SophosSophos Anti-VirusYesYesNoYesNoNoNoN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1990United Kingdom
SophosSophos EndUser ProtectionYesYesNoYesYesNoYesN/AYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2005United Kingdom
Sourcefire (originally Immunet)ImmunetYesYesNoNoYesNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryFreemium?United Statescloud-based, uses GPL'd ClamAV
StraySpark ComputingElement Anti-VirusYesYesYesYesNoNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryNon-free2002United Kingdom
TG SoftVirIT eXplorer PROYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesNoNoNoProprietaryFreemium1993Italy
Trend MicroTitanium Antivirus PlusYesYesYesNoYesNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free1992Japan
Trend MicroTitanium Internet SecurityYesYesYesNoYesNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2008Japan
TrustPortTrustPort AntivirusYesYesNoNoNoNoNoNoYesYesNoNoNoProprietaryTrialware2008Czech Republic
TrustPortTrustPort Internet SecurityYesYesNoYesYesNoYesNoYesYesNoNoNoProprietaryTrialware2008Czech Republic
VirusBlokAdaVba32 AntiVirusYesYesNoNoNoNoNoNoN/AN/ANoNoNoProprietary??Belarus
VirusBusterVirusBuster AntivirusYesYesNoNoNoNoNoNoN/AYesNoNoNoProprietary??Hungary
WebrootSecureAnywhere AntiVirusYesYesYesYesNoNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryTrialware2006United States
WebrootSecureAnywhere Internet Security PlusYesYesYesYesNoNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryTrialware2008United States
ZeobitPCKeeperYesYesYesNoNoNoYesNoYesYesYesNoNoProprietaryNon-free2010United States
Incredible Antivirus (IAV)RMG Technologies International.YesYesYesYesNoNoYesNoYesYesYesYesYesProprietaryNon-free2010Pakistan
CompanySoftwareOn-demand scanOn-access scanBoot-time scansFirewallEmail securityAntiSpamWeb protectionMacro protectionLive-UpdateSupportVirus Bulletin VB100AV ComparativesAV-TestLicensePriceFirst releaseCountry of originNotes
[h=3][/h]
 

IT GALAXY

Registered User
[h=3][/h][h=3]Apple Mac OS X[/h]
CompanySoftwareOn-demand scanOn-access scanFirewallEmail securityAntiSpamWeb protectionLive-UpdateSupportAV ComparativesLicensePriceFirst releaseCountry of originNotes
avast!avast! Free Antivirus for MacYesYesNoYesNoYesYesYesYesProprietaryFree2010Czech Republic
Avira OperationsAvira Free Mac SecurityYesYesNoNoNoNoYesNoYesProprietaryFree2012Germany
Sourcefire VRTClam AntiVirusYesYesNoNoNoNoYesNoNoGPLFree2000United States
Comodo GroupComodo Antivirus for MacYesYesNoNoNoNoYesNoNoProprietaryFree2012United States
Dr. WebDr. Web Anti-virus for Mac OS XYesYesNoNoNoNoYesYesNoProprietaryTrialware2002Russia
F-SecureF-Secure Anti-Virus for MacYesYesYesNoNoYesYesYesYesProprietaryNon-free2008Finland
IntegoVirusBarrierYesYesNoNoNoNoYesYesNoProprietaryNon-free1997United States
IntegoMac Internet SecurityYesYesYesNoNoYesYesYesNoProprietaryNon-free2000United States
Kaspersky LabKaspersky Security for MacYesYesNoNoNoYesYesYesYesProprietaryNon-free2010Russia
Panda SecurityPanda Antivirus for MacYesYesNoNoNoYesYesYesYesProprietaryNon-free2009Spain
SoftwinBitdefender Antivirus for MacYesYesNoNoNoYesYesYesNoProprietaryNon-free2010Romania
SophosSophos Anti-Virus for MacYesYesNoNoNoNoYesNoNoProprietaryFree2010United Kingdom
SymantecSymantec Endpoint Protection?????????ProprietaryNon-free2012United States
SymantecNorton AntiVirus for MacYesYesNoNoNoNoYesYesNoProprietaryNon-free2012United States
Trend MicroTitanium Internet Security for MacYesYesNoNoNoYesYesYesNoProprietaryNon-free2011Japan
WebrootSecureAnywhere AntiVirusYesYesNoNoNoYes (only in Apple Safari)YesYesNoProprietaryTrialware2012United States
WebrootSecureAnywhere Internet Security PlusYesYesNoNoNoYes (only in Apple Safari)YesYesNoProprietaryTrialware2012United States
ZeobitMacKeeperYesYesNoNoNoYesYesNoYesProprietaryTrialware2010United States
CompanySoftwareOn-demand scanOn-access scanFirewallEmail securityAntiSpamWeb protectionLive-UpdateSupportAV ComparativesLicensePriceFirst releaseCountry of originNotes
[h=3][/h]
 

IT GALAXY

Registered User
[h=3]Linux[/h]
CompanySoftwareOn-demand scanOn-access scanFirewallEmail securityAntiSpamWeb protectionLive-UpdateSupportLicensePriceFirst releaseCountry of originNotes
AVG Technologies (Grisoft)AVG Linux Server EditionYesYesNoYesYesNoYesNoProprietaryNon-free2008Czech Republic
Sourcefire VRTClam AntiVirusYesYesNoNoNoNoYesNoGPLFree1998United States
Comodo GroupComodo Antivirus for LinuxYesYesNoYesYesNoYesNoProprietaryFree2008United StatesCloud-based
Dr. WebDr. Web Anti-virus for LinuxYesYesNoNoNoNoYesYesProprietaryTrialware1992Russia
FRISK Software InternationalF-PROT AntivirusYesYesNoYesNoNoYesYesProprietaryTrialware1989Iceland
Panda SecurityPanda DesktopSecure for LinuxYesYesYesYesNoNoYesYesProprietary?2009Spain
CompanySoftwareOn-demand scanOn-access scanFirewallEmail securityAntiSpamWeb protectionLive-UpdateSupportLicensePriceFirst releaseCountry of originNotes
[h=3][/h]
 

disna

Registered User
سلام .

ممنون ولی ی سری مسائل رعایت نشده .

مثلا ترند میکرو و پاندا اصلا تستهای VB100 رو قبول ندارن .

سایمنتک هم به همین ترتیب .

بعدش وقتی قراره مقایسه کنیم باید 2 محصول مشابه رو مقایسه کنیم . نباید مثلا ماشین سمند رو با تویوتا مقایسه کرد . درسته ؟ هرچقدر هم شبیه هم باشن تفاوتهای بسیاری باهم دارن .

macro protection چیه ؟
 

aylar6888

Registered User
سلام .

ممنون ولی ی سری مسائل رعایت نشده .

مثلا ترند میکرو و پاندا اصلا تستهای VB100 رو قبول ندارن .

سایمنتک هم به همین ترتیب .

بعدش وقتی قراره مقایسه کنیم باید 2 محصول مشابه رو مقایسه کنیم . نباید مثلا ماشین سمند رو با تویوتا مقایسه کرد . درسته ؟ هرچقدر هم شبیه هم باشن تفاوتهای بسیاری باهم دارن .

macro protection چیه ؟
شما هنوز ماشین سواری مثال میزنی؟؟؟
ویروس ماکرو به کدهای مخرب تزریق شده به اسناد میگن مثلا ورد


ویروس های ماکرو که از مزایای برنامه نویسی ماکرو سود می برند، دستوراتی هستند که در دستورات داخل فایل ها ادغام شده و به صورت خودکار اجرا می شوند.
بسیاری از برنامه ها مانند برنامه های وا‍ژه پرداز یا تهیه کننده صفحه گسترده از خاصیت برنامه نویسی ماکرو استفاده می کنند.
ویروس ماکرو، یک برنامه ماکرو است که می تواند از خود کپی ساخته و از فایلی به فایل دیگر گسترش پیدا کند. در صورتیکه شما فایلی را باز کنید که حامل ویروسی از نوع ماکرو است، در اینصورت ویروس خود را در فایل های آغازین اجرای آن برنامه کپی می کند و این زمان زمانی است که کامپیوتر آلوده شده است.
زمانی که شما در مرحله بعد فایلی را باز می کنید که از همان برنامه استفاده می کند، ویروس، آن فایل را هم آلوده خواهد کرد. در صورتیکه کامپیوتر شما در یک شبکه باشد، این آلودگی به سرعت گسترش پیدا می کند و دلیل آن هم این است که هنگامی که شما فایلی آلوده را برای فرد دیگری می فرستید، او هم با باز کردن فایل آلوده خواهد شد.
یک ماکروی مخرب همچنین می تواند باعث بوجود آمدن تغییرات در اسناد یا تنظیمات شما شود.
ویروسهای ماکرو می توانن فایل هایی که در بیشتر ادارات مورد استفاده قرار می گیرند را آلوده کنند و همچنین بعضی از آنها می توانند چندین نوع متفاوت از فایلها مانند فایلهای برنامه های Word یا Excel را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین آنها می توانند به تمام فایلهایی که توسط برنامه میزبان آنها مورد اجرا قرار می گیرد، گسترش پیدا کنند. بالاتر از همه اینکه آنها مس توانند براحتی گسترش پیدا کنند، چرا که اسناد بطور مداوم در نامه های الکترونیک و وب سایت ها در حال تبادل هستند.
 

disna

Registered User
شما هنوز ماشین سواری مثال میزنی؟؟؟

برخی از برنامه‌ها، به فایل‌های داده‌ای، مانند فایل‌های پردازشگر word، اجازه می‌دهند که در داخل خودشان «ماکرو» داشته باشند. ماکروها، تکه کدهای کوچک نوشته شده در یک زبانی هستند که معمولاً توسط برنامه کاربردی تفسیر می‌شود، یک زبانی که توانایی و امکانات کافی برای نوشتن یک ویروس را داراست. بنابراین، ویروس‌های ماکرو، بهتر است آلوده‌کننده‌های فایل‌های داده‌ای نامیده شوند، اما به دلیل اینکه فرمت ماکروی آن‌ها، خیلی مورد توجه و برجسته‌است، نام ماکرو به آن‌ها منتسب شده‌است[SUP][۱][/SUP].
وقتی فایل حاوی ماکرو، توسط برنامه کاربردی لود می‌شود، ماکروها می‌توانند به طور اتوماتیک اجرا شوند که با این کار، کنترل به ویروس ماکرو واگذار می‌شود. برخی از برنامه‌ها در مورد وجود ماکروها در فایل به کاربر هشدار می‌دهند، اما این هشدارها ممکن است به سادگی نادیده گرفته شوند. درستی نظریهٔ ویروس‌های ماکرو، در پاسخ به شایعاتی که در خصوص وجود آن‌ها قوت گرفته بود، در سـال ۱۹۸۹ منتشر شد. تا قبل از سـال ۱۹۹۵، زمـانی که ویروس Concept که فـایـل‌های Microsoft Word را بر روی پلتفرم‌های مختلف را هدف می‌گرفت، منتشر شد، ویروس‌های ماکرو به طور چشمگیر نمایان نشده بودند

خوب من فکر کنم الان همه ضد ویروسها ادعا می کنن محصولاتشون همه نوع ویروس ، تروجان ، روت کیت ، مکرو ویروس و .. رو شناسایی می کنه .

درسته .

راستی بسیار سپاسگذارم بابت توضیحتون درباره مکرو .
 
بالا