• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
سایت‌های کسب درآمد دلاری

1- 2 کپتچا
کارکرد سایت: انجام کپتچا
ارز پرداختی: دلار/بیت‌کوین
کمیسیون: %10
پرداخت به: پی‌ییر/پرفکت‌مانی/وب‌مانی/بیت‌کوین
لینک سایت

2- کوین فارم
کارکرد سایت: بازی
ارز پرداختی: دلار/روبل/بیت‌کوین
کمیسیون: %30
پرداخت به: پی‌ییر/پرفکت‌مانی/وب‌مانی/بیت‌کوین
لینک سایت

سایت‌های فاست

1- فری اتریوم
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: اتریوم
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

2- فری لایت‌کون
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: لایت‌کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

3- کوین‌تیپلی
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین/داگ‌کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %25
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

4- دیجی تسک
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: داگ‌کوین
فاصله زمانی: 1 دقیقه
کمیسیون: %10
پرداخت به: کیف‌پول فاست‌پی
لینک سایت

5- یانیک
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین/یوتا
فاصله زمانی: 10 دقیقه
کمیسیون: %25
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

6- ای دی بی تی سی
کارکرد سایت: بازدید سایت‌ها
ارز پرداختی: بیت‌کوین
کمیسیون: %10
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)/فاست‌پی/اکسپرس کریپتو
لینک سایت

7- کویین فاست
کارکرد سایت: فاست/لینک‌کوتاه
ارز پرداختی: بیت‌کوین/بیت‌کوین‌کش/لایت‌کوین/داگ‌کوین/دش/اتریوم/پیرکوین/ریپل/ترون/دیجی‌بایت/پات‌کوین/زدکش/بایت‌کوین/استراتیس/لیسک/نئو/ویوز
فاصله زمانی: 5 دقیقه
کمیسیون: %10
پرداخت به: کیف‌پول اکسپرس کریپتو
لینک سایت (بیت کوین)
لینک سایت (بیت کوین کش)
لینک سایت (اتریوم)
لینک سایت (دش)
لینک سایت (زد کش)
لینک سایت (لایت کوین)
لینک سایت (داگ کوین)
لینک سایت (پیر کوین)
لینک سایت (ترون)
لینک سایت (استراتیس)
لینک سایت (دیجی بایت)
لینک سایت (پات کوین)
لینک سایت (بایت کوین)
لینک سایت (لیسک)
لینک سایت (نئو)
لینک سایت (ریپل)
لینک سایت (ویوز)

8- استار بیتز
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 8 دقیقه
کمیسیون: %20
پرداخت به: کیف‌پول فاست‌پی
لینک سایت

9- فاتسی
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 6 دقیقه
کمیسیون: %20
پرداخت به: کیف‌پول فاست‌پی
لینک سایت

سایت‌های مجموعه فری‌کوین

1- کوین فاست
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: ریپل
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

2- فری بیت‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

3- فری کاردانو
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: کاردانو
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

4- فری نِم
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: نِم
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

5- فری اتریوم
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: اتریوم
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

6- فری ترون
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: ترون
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

7- فری دش
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: دش
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

8- فری تتر
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: تتر
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

9- فری یو اس دی
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: یو اس دی کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

10- فری استیم
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: استیم
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

11- فری بایننس‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بایننس‌کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

12- فری چین‌لینک
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: چین‌لینک
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

13- فری نئو
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: نئو
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت

سایت‌های مجموعه کوین‌پات

1- بونوس بیت‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 15 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

2- بیت فان
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 3 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

3- مون بیت‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 5 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

4- مون لایت‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: لایت‌کوین
فاصله زمانی: 5 دقیقه
کمیسیون: %25
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

5- مون داگ‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: داگ‌کوین
فاصله زمانی: 5 دقیقه
کمیسیون: %25
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

6- مون دش
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: دش
فاصله زمانی: 5 دقیقه
کمیسیون: %25
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

7- مون کش
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین‌کش
فاصله زمانی: 5 دقیقه
کمیسیون: %25
پرداخت به: کیف‌پول کوین‌پات
لینک سایت

توضیح: برای استفاده از سایت‌های این مجموعه، حتما باید ابتدا در سایت کوین‌پات ثبت‌نام کنید.

کیف‌پول اصلی

توضیح:
شما برای کسب درآمد از سایت‌های مختلف و دریافت و نگهداری درآمد خود، حتما به یک کیف‌پول یا والت مطمئن نیاز دارید که به عنوان کیف‌پول اصلی و دائمی شما باشد. شما می‌توانید از هر کیف‌پول معتبری که می‌شناسید استفاده کنید. در صورتی که در حال حاضر کیف‌پولی ندارید، می‌توانید از کیف‌پول‌های زیر که پیشنهادی می‌باشند و از بهترین و معتبرترین کیف‌پول‌ها به شمار می‌آیند، استفاده کنید.

1- پی‌ییر
ارزهای پشتیبانی شده: دلار
لینک سایت

2- پرفکت‌مانی
ارزهای پشتیبانی شده: دلار/یورو
لینک سایت

3- کوینومی
ارزهای پشتیبانی شده: 1770 عدد ارز دیجیتال و توکن (بیت‌کوین/لایت‌کوین/داگ‌کوین/اتریوم/دش/بیت‌کوین‌کش/دیجی‌بایت/بلک‌کوین/پات‌کوین/ریپل/ و ادامه .....)
توضیح: کوینومی یک کیف‌پول آفلاین است و به صورت نرم‌افزار می‌باشد و باید بر حسب دستگاه و سیستم‌عامل خود، نرم‌افزار مخصوص آن سیستم‌عامل را نصب نمایید.
لینک سایت

4- بلاک‌چین
ارزهای پشتیبانی شده: بیت‌کوین/بیت‌کوین‌کش/اتریوم/استلار
لینک سایت

5- ترینیتی یوتا
ارزهای پشتیبانی شده: یوتا
لینک سایت

کیف‌پول موقت

توضیح:
کیف‌پول موقت یا میکرووالت به کیف‌پولی گفته می‌شود که به عنوان واسطه میان سایت‌های کسب درآمد و کیف‌پول اصلی شما می‌باشد. تعداد زیادی از سایت‌های کسب درآمد، درآمد کاربران را به صورت مستقیم به این نوع کیف‌پول‌ها واریز می‌کنند. با رسیدن موجودی شما به حد معینی در این کیف‌پول‌ها، می‌توانید آن را به حساب اصلی و دائمی خود انتقال دهید. در واقع وجود این نوع کیف‌پول باعث راحت‌تر شدن کار شما و بهینه شدن تراکنش‌ها می‌گردد. از جمله این کیف‌پول‌ها می‌توان به کیف‌پول‌های کوین‌پات، فاست‌پی، اکسپرس کریپتو اشاره کرد. در مجموع کیف‌پول‌های موقت از اعتبار کمتری نسبت به کیف‌پول اصلی برخوردارند و تنها برای نگهداری موقت ارزهای دیجیتال شما مناسب می‌باشند.

1- کوین‌پات
ارزهای پشتیبانی شده: بیت‌کوین/لایت‌کوین/داگ‌کوین/دش/بیت‌کوین‌کش
لینک سایت

2- فاست‌پی
ارزهای پشتیبانی شده: بیت‌کوین/اتریوم/داگ‌کوین/لایت‌کوین/بیت‌کوین‌کش/دش/دیجی‌بایت/ترون
لینک سایت

3- اکسپرس کریپتو
ارزهای پشتیبانی شده: بیت‌کوین/بیت‌کوین‌کش/بایت‌کوین/کاردانو/دش/دیجی‌بایت/داگ‌کوین/اتریوم/اتریوم کلاسیک/اکس‌گلد/اکس‌سیلور/لیسک/لایت‌کوین/مونرو/نئو/پیرکوین/پات‌کوین/رِدکوین/ریپل/استراتیس/تزوس/ترون/ویوز/زدکش
لینک سایت

سایت‌های ایرانی

1- آی‌پی ایرانی

بازدید خودکار/جستجوی گوگل
ارز پرداختی: ریال
کمیسیون: %10
پرداخت به: حساب بانکی
لینک سایت

2- میترا رنک
بازدید خودکار/جستجوی گوگل
ارز پرداختی: ریال
کمیسیون: %5
پرداخت به: حساب بانکی
لینک سایت

3- پیسی رنک
جستجوی گوگل
ارز پرداختی: ریال
کمیسیون: %10
پرداخت به: حساب بانکی
لینک سایت

4- فیس‌نما
بازدید خودکار
ارز پرداختی: ریال
کمیسیون: %20
پرداخت به: حساب بانکی
لینک سایت

5- کلیک طلا
تبلیغات کلیکی
ارز پرداختی: ریال
کمیسیون: %10
پرداخت به: حساب بانکی
لینک سایت

6- رنک ایرانی
بازدید خودکار/جستجوی گوگل
ارز پرداختی: ریال
کمیسیون: 500 امتیاز
پرداخت به: حساب بانکی
لینک سایت
 
Last edited:

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری کاردانو
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: کاردانو
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری تتر
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: تتر
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری اتریوم
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: اتریوم
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری ترون
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: ترون
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
کوین فاست
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: ریپل
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری بیت‌کوین
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: بیت‌کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری نِم
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: نِم
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 

Kambiz7

Registered User
تاریخ عضویت
5 مارس 2018
نوشته‌ها
587
لایک‌ها
56
سن
38
فری یو اس دی
کارکرد سایت: فاست
ارز پرداختی: یو اس دی کوین
فاصله زمانی: 60 دقیقه
کمیسیون: %50
پرداخت به: کیف‌پول اصلی (به صورت مستقیم)
لینک سایت
 
بالا