برگزیده های پرشین تولز

محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره

ali110ali110ali110

Registered User
تاریخ عضویت
17 ژوئن 2017
نوشته‌ها
222
لایک‌ها
78
سن
24
محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره
1987133.jpg
در این برنامه انتگرال توابع دو متغیره به صورت عددی محاسبه می گردد.

ابتدا تابع مورد نظر برحسب x و y از کاربر دریاف شده و دامنه انتگرال گیری با دو مقدار در راستای x و دو مقدار در راستای y مشخص می شود.

سپس تعداد المان های انتگرال گیری در دو راستا تعیین می شود. هر چه تعداد المان ها بیشتر باشد دقت بالاتر می رود، اما سرعت حل پایین تر می آید.

در انتها برنامه نتایج انتگرال حجم زیر رویه تابع در ناحیه مورد نظر را به کاربر ارائه می دهد.

یک نمونه از حل برنامه در زیر آمده است:

*** FEM Function Integrator Program ***
Enter the function f(x,y) to integration : sin(x)*sin(y)
Enter the lower bound of direction x : 0
Enter the upper bound of direction x : pi
Enter the lower bound of direction y : 0
Enter the upper bound of direction y : pi
Enter the number of elements in x direction : 20
Enter the number of elements in y direction : 20
Integration Value of Function f(x,y)
in Range [0,3.1416] and [0,3.1416] is : 3.9836

برای خرید اینجا کلیک کنید.
 
بالا