منتخب بازارچه

مشکل خرید از aliexpress

SASAN-BSE

Registered User

awi1369

Registered User
باید وریفای بشی!همیشه خریداول این طوری هست.
باید مدارکتا که تایید می کنه این ویزا کارت مال شما هست.را بفرستی! (کپی کارت و statementو.. ) به این ایمیل [email protected] f باتوضیح!
بعد از چند روز بهتون ایمیل میدن که میتونی از همون ویزا کارت بدون مشکل برای همیشه خرید کنی!!!
 
بالا