وقتی عزيزترين کست از پيشت بره ...

كم پشت

کاربر تازه وارد
غم بزرگيه ... وقتی عزيزترين کست از پيشت بره ...
تحملش خيلی سخته ... بيشتر از اونی که فکر ميکنی ...!
ای خدا ! اين چه مصيبتی بود ...!
چرا تنهام گذاشتی؟ تو که بی معرفت نبودی !
يادته هميشه ميگفتم بدون تو منم نيستم ؟ پس جرا حالا تو
نيستي و من هستم ... شايدم منم نيستم ... يا دارم خواب
ميبينم كه هستم ....
مگه به هم قول نداده بوديم كه با هم بريم ؟ هان؟
پس چرا زدي زير قولت ؟ جرا من و خبر نكردي ؟ بي مرام ....!
خودت رفتي ... تنهاي تنها ... ميدونستم منتظرم نميموني...
خيلي زود بود ... به خدا خيلي زود بود ....
كره خر حالا ما خواب مونديم ... دو تا نون بربري هم واسه مــا ميگرفتي ...! :D
 

black_jack_of_black_city

Registered User
مواظب خودت باش نصفه شب
 

mahmoodreza2000

Registered User
به به چه پستهاي خوب و با ارزشي ميگذارين ;)
 

Gt_Max

Registered User
ما رو باش كه فكر كرديم نوشته كست...! نگو نوشته كست ! :lol: :blink:
 

Beta

کاربر تازه وارد
داداشی منو زوری زوری بردن انداختن تو زندون پی تی !!! آلفای کجای!!!!!!!
 
بالا