کسب دوج کوین با وب سایت Uclaim + سند برداشت

bango

Registered User
وب سایت مشابه مون دوج کوین هستش و شما روزی هر چند بار که خواستید می تونید سر بزنید و Claim کنید. لینک کوتاه کننده نداره و فقط با حل solve media می تونید مقداری که جمع شده رو Claim کنید. حداقل برداشت فقط 50 دوج کوین که هر شنبه بصورت خودکار واریز میشه.
برای عضویت در این وب سایت کلیک کنید

Opera Snapshot_2019-01-22_204604_www.uclaim.it.png
 
بالا