منتخب بازارچه

گيتاريستها كوشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

black_jack_of_black_city

Registered User
كوشن؟

اگه تا امروز رايتر گير آوردم و تونستم فيلهامو بيارم كافي نت كه براتون ميزارم دانلود كنم


اينو قول ئداده بودم ديسپرادو رو واستون تيكه پاره كردم
 
بالا