آژانس هواپیمایی
tanki

parse error please help

شروع موضوع توسط farhad12 ‏16 دسامبر 2005 در انجمن PHP

 1. farhad12

  farhad12 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏5 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  1,013
  تشکر شده:
  0
  هر كاري مي كنم نميشه اين فايل لعنتي رو درست كنم
  موقع اجرا ي اسكريپت اين فايل parse error ميده روي خط 117 ميشه كشي بگه مشگلش كجاست ميدونم پارسارورها مربوط به اشتباهات كد نويسي هست مثلا كم و زياد بودن پرانتزي براكتي چيزي ...
  کد:
  <?php
  //-- mod : Referral Plus -------------------------------------------------------
  /***************************************************************************
   *              usercp_register.php
   *              -------------------
   *  begin        : Saturday, Feb 13, 2001
   *  copyright      : (C) 2001 The phpBB Group
   *  email        : [email protected]
   *
   *  $Id: usercp_register.php,v 1.20.2.57 2004/03/25 15:57:20 acydburn Exp $
   *
   *
   ***************************************************************************/
  
  /***************************************************************************
   *
   *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
   *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   *  (at your option) any later version.
   *
   *
   ***************************************************************************/
  
  if ( !defined('IN_PHPBB') )
  {
  	die("Hacking attempt");
  	exit;
  }
  function gen_reg_key()
  {
  	$key = "";
  	$max_length_reg_key = 5;
  	$chars = array(
  		"a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m",
  		"n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z");
  
  	$count = count($chars) - 1;
  
  	srand((double)microtime()*1000000);
  
  	for($i = 0; $i < $max_length_reg_key; $i++)
  	{
  		$key .= $chars[rand(0, $count)];
  	}
  
  	return($key);
  }
  $unhtml_specialchars_match = array('#&gt;#', '#&lt;#', '#&quot;#', '#&amp;#');
  $unhtml_specialchars_replace = array('>', '<', '"', '&');
  #
  //
  // Referral Plus
  //
  if (isset($_COOKIE['RefCookie']) == true) 
    $refer_id = intval($_COOKIE['RefCookie']);
  else 
  if ( !empty($HTTP_GET_VARS['refer_id']) )
  {
    $refer_id = intval($HTTP_GET_VARS['refer_id']);
  }
  else if (!empty($HTTP_POST_VARS['refer_id']))
  {
    $refer_id = intval($HTTP_POST_VARS['refer_id']);
  }
  else
  {
    $refer_id = intval($board_config['rp_default_id']);
  } 
  //
  // Referral Plus
  //
  #
  
  //
  // CBACK CrackerTracker Register Flood Protection
  //
   $lregtimestamp = '';
   $sql = "SELECT secval FROM " . CRACKTRACK . " WHERE name = 'lastreg'";
   if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
   {
  	message_die(CRITICAL_ERROR, "Could not query config information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
   }
  
   $row = $db->sql_fetchrow($result);
   $lregtimestamp = $row['secval'];
   if($lregtimestamp >= time() && $HTTP_GET_VARS['mode'] == 'register')
   {
    $waittime = 0;
    $waittime = $lregtimestamp - time();
    $waitmsg = '';
    $waitmsg = sprintf($lang['ctrack_rpt'],$waittime);
  	message_die(GENERAL_MESSAGE, $waitmsg);
   }
  
  // ---------------------------------------
  // Load agreement template since user has not yet
  // agreed to registration conditions/coppa
  //
  
  // BEGIN Disable Registration MOD
  if( $board_config['registration_status'] && !$userdata['session_logged_in'] )
  {
   if( $board_config['registration_closed'] == '' )
   {
    message_die(GENERAL_MESSAGE, 'registration_status', 'Information');
   }
   else
   {
    message_die(GENERAL_MESSAGE, $board_config['registration_closed'], 'Information'); 
   } 
  }
  // END Disable Registration MOD
  
  function show_coppa()
  {
  
  
  //
  //-- mod : Referral Plus -------------------------------------------------------
  // modify add: , $refer_id;
  
  
  	global $userdata, $template, $lang, $phpbb_root_path, $phpEx;, $refer_id
  
  
  	$template->set_filenames(array(
  		'body' => 'agreement.tpl')
  	);
  
  	$template->assign_vars(array(
  		'REGISTRATION' => $lang['Registration'],
  		'AGREEMENT' => $lang['Reg_agreement'],
  		"AGREE_OVER_13" => $lang['Agree_over_13'],
  		"AGREE_UNDER_13" => $lang['Agree_under_13'],
  		'DO_NOT_AGREE' => $lang['Agree_not'],
  #
  		//
  		// Referral Plus
  		// modify add: &amp;refer_id=$refer_id
  # 
  
  		"U_AGREE_OVER13" => append_sid("profile.$phpEx?mode=register&amp;agreed=true"),&amp;refer_id=$refer_id
  
  		"U_AGREE_UNDER13" => append_sid("profile.$phpEx?mode=register&amp;agreed=true&amp;coppa=true"))&amp;refer_id=$refer_id
  	//
  		// Referral Plus
  		//
  	);
  
  	$template->pparse('body');
  
  }
  //
  // ---------------------------------------
  
  $error = FALSE;
  $page_title = ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['Edit_profile'] : $lang['Register'];
  
  if ( $mode == 'register' && !isset($_POST['agreed']) && !isset($_GET['agreed']) )
  {
  	include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);
  
  	show_coppa();
  
  	include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);
  }
  
  $coppa = ( empty($_POST['coppa']) && empty($_GET['coppa']) ) ? 0 : TRUE;
  
  //
  // Check and initialize some variables if needed
  //
  
  if (
  	isset($_POST['submit']) ||
  	isset($_POST['avatargallery']) ||
  	isset($_POST['submitavatar']) ||
  	isset($_POST['cancelavatar']) ||
  	$mode == 'register' )
  {
  	include($phpbb_root_path . 'includes/functions_validate.'.$phpEx);
  	include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);
  	include($phpbb_root_path . 'includes/functions_post.'.$phpEx);
  
  	if ( $mode == 'editprofile' )
  	{
  		$user_id = intval($_POST['user_id']);
  		$current_email = trim(htmlspecialchars($_POST['current_email']));
  	}
  
  	$strip_var_list = array('username' => 'username', 'email' => 'email', 'icq' => 'icq', 'aim' => 'aim', 'msn' => 'msn', 'yim' => 'yim', 'website' => 'website', 'location' => 'location', 'occupation' => 'occupation', 'interests' => 'interests');
  
  	// Strip all tags from data ... may p**s some people off, bah, strip_tags is
  	// doing the job but can still break HTML output ... have no choice, have
  	// to use htmlspecialchars ... be prepared to be moaned at.
  	while( list($var, $param) = @each($strip_var_list) )
  	{
  		if ( !empty($_POST[$param]) )
  		{
  			$$var = trim(htmlspecialchars($_POST[$param]));
  		}
  	}
  
  	$trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password', 'new_password' => 'new_password', 'password_confirm' => 'password_confirm', 'signature' => 'signature');
  
  	while( list($var, $param) = @each($trim_var_list) )
  	{
  		if ( !empty($_POST[$param]) )
  		{
  			$$var = trim($_POST[$param]);
  		}
  	}
  
  	$signature = str_replace('<br />', "\n", $signature);
  	// Start add - Gender MOD
  	$gender = ( isset($_POST['gender']) ) ? intval ($_POST['gender']) : 0;
  	// End add - Gender MOD
  	// Start add - Birthday MOD
  	if (isset($_POST['birthday']) )
  	{
  		$birthday = intval ($_POST['birthday']);
  		if ($birthday!=999999)
  		{
  			$b_day = realdate('j',$birthday); 
  			$b_md = realdate('n',$birthday); 
  			$b_year = realdate('Y',$birthday);
  		}
  	} else
  	{
  		$b_day = ( isset($_POST['b_day']) ) ? intval ($_POST['b_day']) : 0;
  		$b_md = ( isset($_POST['b_md']) ) ? intval ($_POST['b_md']) : 0;
  		$b_year = ( isset($_POST['b_year']) ) ? intval ($_POST['b_year']) : 0;
  		if ($b_day && $b_md && $b_year)
  		{
  			$birthday = mkrealdate($b_day,$b_md,$b_year);
  		} else
  		{
  			$birthday = 999999;
  		}
  	}
  // End add - Birthday MOD
  	// Run some validation on the optional fields. These are pass-by-ref, so they'll be changed to
  	// empty strings if they fail.
  	validate_optional_fields($icq, $aim, $msn, $yim, $website, $location, $occupation, $interests, $signature, $user_absence_text);
  
  	$viewemail = ( isset($_POST['viewemail']) ) ? ( ($_POST['viewemail']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$user_absence_mode = abs( intval($_POST['user_absence_mode']) );
  	$user_absence = ( isset($_POST['user_absence']) ) ? ( ($_POST['user_absence']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$user_absence_text = htmlspecialchars($_POST['user_absence_text']);
  	$allowviewonline = ( isset($_POST['hideonline']) ) ? ( ($_POST['hideonline']) ? 0 : TRUE ) : TRUE;
  	$notifyreply = ( isset($_POST['notifyreply']) ) ? ( ($_POST['notifyreply']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$notifypm = ( isset($_POST['notifypm']) ) ? ( ($_POST['notifypm']) ? TRUE : 0 ) : TRUE;
  	$popup_pm = ( isset($_POST['popup_pm']) ) ? ( ($_POST['popup_pm']) ? TRUE : 0 ) : TRUE;
  	$setbm = ( isset($_POST['setbm']) ) ? ( ($_POST['setbm']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	
  	if ( $mode == 'register' )
  	{
  		$attachsig = ( isset($_POST['attachsig']) ) ? ( ($_POST['attachsig']) ? TRUE : 0 ) : $board_config['allow_sig'];
  
  		$allowhtml = ( isset($_POST['allowhtml']) ) ? ( ($_POST['allowhtml']) ? TRUE : 0 ) : $board_config['allow_html'];
  		$allowbbcode = ( isset($_POST['allowbbcode']) ) ? ( ($_POST['allowbbcode']) ? TRUE : 0 ) : $board_config['allow_bbcode'];
  		$allowsmilies = ( isset($_POST['allowsmilies']) ) ? ( ($_POST['allowsmilies']) ? TRUE : 0 ) : $board_config['allow_smilies'];
  	}
  	else
  	{
  		$attachsig = ( isset($_POST['attachsig']) ) ? ( ($_POST['attachsig']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  
  		$allowhtml = ( isset($_POST['allowhtml']) ) ? ( ($_POST['allowhtml']) ? TRUE : 0 ) : $userdata['user_allowhtml'];
  		$allowbbcode = ( isset($_POST['allowbbcode']) ) ? ( ($_POST['allowbbcode']) ? TRUE : 0 ) : $userdata['user_allowbbcode'];
  		$allowsmilies = ( isset($_POST['allowsmilies']) ) ? ( ($_POST['allowsmilies']) ? TRUE : 0 ) : $userdata['user_allowsmile'];
  	}
  
  	$user_style = ( isset($_POST['style']) ) ? intval($_POST['style']) : $board_config['default_style'];
  
  	if ( !empty($_POST['language']) )
  	{
  		if ( preg_match('/^[a-z_]+$/i', $_POST['language']) )
  		{
  			$user_lang = htmlspecialchars($_POST['language']);
  		}
  		else
  		{
  			$error = true;
  			$error_msg = $lang['Fields_empty'];
  		}
  	}
  	else
  	{
  		$user_lang = $board_config['default_lang'];
  	}
  
  	$user_timezone = ( isset($_POST['timezone']) ) ? doubleval($_POST['timezone']) : $board_config['board_timezone'];
  	// FLAGHACK-start
  	$user_flag = ( !empty($_POST['user_flag']) ) ? $_POST['user_flag'] : '' ;
  	// FLAGHACK-end
  	$sql = "SELECT config_value
  		FROM " . CONFIG_TABLE . "
  		WHERE config_name = 'default_dateformat'";
  	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  	{
  		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not select default dateformat', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  	}
  	$row = $db->sql_fetchrow($result);
  	$board_config['default_dateformat'] = $row['config_value'];
  	$user_dateformat = ( !empty($_POST['dateformat']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['dateformat'])) : $board_config['default_dateformat'];
  
  	$user_avatar_local = ( isset($_POST['avatarselect']) && !empty($_POST['submitavatar']) && $board_config['allow_avatar_local'] ) ? htmlspecialchars($_POST['avatarselect']) : ( ( isset($_POST['avatarlocal']) ) ? htmlspecialchars($_POST['avatarlocal']) : '' );
  
  	$user_avatar_remoteurl = ( !empty($_POST['avatarremoteurl']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['avatarremoteurl'])) : '';
  	$user_avatar_upload = ( !empty($_POST['avatarurl']) ) ? trim($_POST['avatarurl']) : ( ( $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] != "none") ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] : '' );
  	$user_avatar_name = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['name']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['name'] : '';
  	$user_avatar_size = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['size']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['size'] : 0;
  	$user_avatar_filetype = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['type']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['type'] : '';
  
  	$user_avatar = ( empty($user_avatar_loc) && $mode == 'editprofile' ) ? $userdata['user_avatar'] : '';
  	$user_avatar_type = ( empty($user_avatar_loc) && $mode == 'editprofile' ) ? $userdata['user_avatar_type'] : '';
  
  	if ( (isset($_POST['avatargallery']) || isset($_POST['submitavatar']) || isset($_POST['cancelavatar'])) && (!isset($_POST['submit'])) )
  	{
  		$username = stripslashes($username);
  		$email = stripslashes($email);
  		$cur_password = htmlspecialchars(stripslashes($cur_password));
  		$new_password = htmlspecialchars(stripslashes($new_password));
  		$password_confirm = htmlspecialchars(stripslashes($password_confirm));
  
  		$icq = stripslashes($icq);
  		$aim = stripslashes($aim);
  		$msn = stripslashes($msn);
  		$yim = stripslashes($yim);
  
  		$website = stripslashes($website);
  		$location = stripslashes($location);
  		$occupation = stripslashes($occupation);
  		$interests = stripslashes($interests);
  		$user_absence_text = stripslashes($user_absence_text);
  		$signature = stripslashes($signature);
  
  		$user_lang = stripslashes($user_lang);
  		$user_dateformat = stripslashes($user_dateformat);
  
  		if ( !isset($_POST['cancelavatar']))
  		{
  			$user_avatar = $user_avatar_local;
  			$user_avatar_type = USER_AVATAR_GALLERY;
  		}
  	}
  }
  
  //
  // Let's make sure the user isn't logged in while registering,
  // and ensure that they were trying to register a second time
  // (Prevents double registrations)
  //
  if ($mode == 'register' && ($userdata['session_logged_in'] || $username == $userdata['username']))
  {
  	message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Username_taken'], '', __LINE__, __FILE__);
  }
  
  //
  // Did the user submit? In this case build a query to update the users profile in the DB
  //
  if ( isset($_POST['submit']) )
  {
  	include($phpbb_root_path . 'includes/usercp_avatar.'.$phpEx);
  
  	$passwd_sql = '';
  	if ( $mode == 'editprofile' )
  	{
  		if ( $user_id != $userdata['user_id'] )
  		{
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Wrong_Profile'];
  		}
  	}
  	else if ( $mode == 'register' )
  	{
    	$stime = time() + 30;
  	  $sql = "UPDATE " . CRACKTRACK . " SET secval = " . $stime . " WHERE name = 'lastreg'";
    	$db->sql_query($sql);
  		if ( empty($username) || empty($new_password) || empty($password_confirm) || empty($email) )
  		{
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Fields_empty'];
  		}
  		
  		if ($plus_config['enable_antirobot'] == 1)
  		{
  		
  		//
  		// Anti Robotic Registration
  		//
  		$sql = "SELECT * FROM " . ANTI_ROBOT_TABLE . " WHERE session_id = '" . $userdata['session_id'] . "' LIMIT 1";
  		if( !$result = $db->sql_query($sql) )
  		{
  			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain registration information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  		}
  
  		$anti_robot_row = $db->sql_fetchrow($result);
   
  		if (( strtolower($_POST['reg_key']) != $anti_robot_row['reg_key'] ) or ($anti_robot_row['reg_key'] == ''))
  		{
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Wrong_reg_key'];
  		}
  		else
  		{
  			$sql = "DELETE FROM " . ANTI_ROBOT_TABLE . " WHERE session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
  			if( !$result = $db->sql_query($sql) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete validation key', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  		}
  		// --------------------------
  		//
  		}
  	}
  
  	$passwd_sql = '';
  	if ( !empty($new_password) && !empty($password_confirm) )
  	{
  		// Start add - Protect user account MOD
  // validate that the password is complex
  $result = validate_complex_password ($username, $new_password);
  if ( $result['error'] )
  {
  	$error = TRUE;
  	$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $result['error_msg'];
  
  }
  // End add - Protect user account MOD
  		if ( $new_password != $password_confirm )
  		{
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Password_mismatch'];
  		}
  		else if ( strlen($new_password) > 32 )
  		{
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Password_long'];
  		}
  		else
  		{
  			if ( $mode == 'editprofile' )
  			{
  				$sql = "SELECT user_password
  					FROM " . USERS_TABLE . "
  					WHERE user_id = $user_id";
  				if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  				{
  					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user_password information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  				}
  
  				$row = $db->sql_fetchrow($result);
  
  				if ( $row['user_password'] != md5($cur_password) )
  				{
  					$error = TRUE;
  					$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Current_password_mismatch'];
  				}
  			}
  
  			if ( !$error )
  			{
  				$new_password = md5($new_password);
  				$passwd_sql = "user_password = '$new_password', ";
  			}
  		}
  	}
  	else if ( ( empty($new_password) && !empty($password_confirm) ) || ( !empty($new_password) && empty($password_confirm) ) )
  	{
  		$error = TRUE;
  		$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Password_mismatch'];
  	}
  
  	//
  	// Do a ban check on this email address
  	//
  	if ( $email != $userdata['user_email'] || $mode == 'register' )
  	{
  		$result = validate_email($email);
  		if ( $result['error'] )
  		{
  			$email = $userdata['user_email'];
  
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $result['error_msg'];
  		}
  
  		if ( $mode == 'editprofile' )
  		{
  			$sql = "SELECT user_password
  				FROM " . USERS_TABLE . "
  				WHERE user_id = $user_id";
  			if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user_password information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  
  			$row = $db->sql_fetchrow($result);
  
  			if ( $row['user_password'] != md5($cur_password) )
  			{
  				$email = $userdata['user_email'];
  
  				$error = TRUE;
  				$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Current_password_mismatch'];
  			}
  		}
  	}
  
  	$username_sql = '';
  	if ( $board_config['allow_namechange'] || $mode == 'register' )
  	{
  		if ( empty($username) )
  		{
  			// Error is already triggered, since one field is empty.
  			$error = TRUE;
  		}
  		else if ( $username != $userdata['username'] || $mode == 'register' )
  		{
  			if (strtolower($username) != strtolower($userdata['username']) || $mode == 'register')
  			{
  				$result = validate_username($username);
  				if ( $result['error'] )
  				{
  					$error = TRUE;
  					$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $result['error_msg'];
  				}
  			}
  
  			if (!$error)
  			{
  				$username_sql = "username = '" . str_replace("\'", "''", $username) . "', ";
  			}
  		}
  	}
  
  	if ( $signature != '' )
  	{
  		if ( strlen($signature) > $board_config['max_sig_chars'] )
  		{
  			$error = TRUE;
  			$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Signature_too_long'];
  		}
  
  		if ( $signature_bbcode_uid == '' )
  		{
  			$signature_bbcode_uid = ( $allowbbcode ) ? make_bbcode_uid() : '';
  		}
  		$signature = prepare_message($signature, $allowhtml, $allowbbcode, $allowsmilies, $signature_bbcode_uid);
  	}
  
  	if ( $website != '' )
  	{
  		rawurlencode($website);
  	}
  
  	$avatar_sql = '';
  
  	if ( isset($_POST['avatardel']) && $mode == 'editprofile' )
  	{
  		$avatar_sql = user_avatar_delete($userdata['user_avatar_type'], $userdata['user_avatar']);
  	}
  		else
  	if ( ( !empty($user_avatar_upload) || !empty($user_avatar_name) ) && $board_config['allow_avatar_upload'] )
  	{
  		if ( !empty($user_avatar_upload) )
  		{
  			$avatar_mode = (empty($user_avatar_name)) ? 'remote' : 'local'; 
  			$avatar_sql = user_avatar_upload($mode, $avatar_mode, $userdata['user_avatar'], $userdata['user_avatar_type'], $error, $error_msg, $user_avatar_upload, $user_avatar_name, $user_avatar_size, $user_avatar_filetype);
  		}
  		else if ( !empty($user_avatar_name) )
  		{
  			$l_avatar_size = sprintf($lang['Avatar_filesize'], round($board_config['avatar_filesize'] / 1024));
  
  			$error = true;
  			$error_msg .= ( ( !empty($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $l_avatar_size;
  		}
  	}
  	else if ( $user_avatar_remoteurl != '' && $board_config['allow_avatar_remote'] )
  	{
  		if ( @file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'])) )
  		{
  			@unlink(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar']));
  		}
  		$avatar_sql = user_avatar_url($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_remoteurl);
  	}
  	else if ( $user_avatar_local != '' && $board_config['allow_avatar_local'] )
  	{
  		if ( @file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'])) )
  		{
  			@unlink(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar']));
  		}
  		$avatar_sql = user_avatar_gallery($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_local);
  	}
  	// Start add - Birthday MOD
  // find the birthday values, reflected by the $lang['Submit_date_format']
  	if ($b_day || $b_md || $b_year) //if a birthday is submited, then validate it
  	{
  		$user_age=(date('md')>=$b_md.(($b_day <= 9) ? '0':'').$b_day) ? date('Y') - $b_year : date('Y') - $b_year - 1 ;
  		// Check date, maximum / minimum user age
  		if (!checkdate($b_md,$b_day,$b_year))
  		{
  			$error = TRUE;
  			if( isset($error_msg) )$error_msg .= "<br />";
  			$error_msg .= $lang['Wrong_birthday_format'];
  		} else
  		if ($user_age>$board_config['max_user_age'])
  		{
  			$error = TRUE;
  			if( isset($error_msg) )$error_msg .= "<br />";
  			$error_msg .= sprintf($lang['Birthday_to_high'],$board_config['max_user_age']);
  		} else
  		if ($user_age<$board_config['min_user_age'])
  		{
  			$error = TRUE;
  			if( isset($error_msg) )$error_msg .= "<br />";
  			$error_msg .= sprintf($lang['Birthday_to_low'],$board_config['min_user_age']);
  		} else
  		{
  			$birthday = ($error) ? $birthday : mkrealdate($b_day,$b_md,$b_year);
  			$next_birthday_greeting = (date('md')<$b_md.(($b_day <= 9) ? '0':'').$b_day) ? date('Y'):date('Y')+1 ;
  		}
  	} else
  	{
  		if ($board_config['birthday_required'])
  		{
  			$error = TRUE;
  			if( isset($error_msg) )$error_msg .= "<br />";
  			$error_msg .= sprintf($lang['Birthday_require']);
  		}
  		$birthday = 999999;
  	}
  // End add - Birthday MOD
  	if ( !$error )
  	{
  		if ( $avatar_sql == '' )
  		{
  			$avatar_sql = ( $mode == 'editprofile' ) ? '' : "'', " . USER_AVATAR_NONE;
  		}
  
  		if ( $mode == 'editprofile' )
  		{
  			if ( $email != $userdata['user_email'] && $board_config['require_activation'] != USER_ACTIVATION_NONE && $userdata['user_level'] != ADMIN )
  			{
  				$user_active = 0;
  
  				$user_actkey = gen_rand_string(true);
  				$key_len = 54 - ( strlen($server_url) );
  				$key_len = ( $key_len > 6 ) ? $key_len : 6;
  				$user_actkey = substr($user_actkey, 0, $key_len);
  
  				if ( $userdata['session_logged_in'] )
  				{
  					session_end($userdata['session_id'], $userdata['user_id']);
  				}
  			}
  			else
  			{
  				$user_active = 'user_active'; 
  				$user_actkey = 'user_actkey'; 
  				// Start add - Protect user account MOD
  				$passwd_sql .= (empty($passwd_sql)) ? "" : " user_passwd_change=".time().",";
  				// End add - Protect user account MOD
  			}
  
  			$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "
  				SET " . $username_sql . $passwd_sql . "user_email = '" . str_replace("\'", "''", $email) ."', user_icq = '" . str_replace("\'", "''", $icq) . "', user_website = '" . str_replace("\'", "''", $website) . "', user_occ = '" . str_replace("\'", "''", $occupation) . "', user_from = '" . str_replace("\'", "''", $location) . "', user_from_flag = '$user_flag', user_interests = '" . str_replace("\'", "''", $interests) . "', user_absence_mode = $user_absence_mode, user_absence = $user_absence, user_absence_text = '" . str_replace("\'", "''", $user_absence_text) . "', user_birthday = '$birthday', user_next_birthday_greeting = '$next_birthday_greeting', user_viewemail = $viewemail, user_aim = '" . str_replace("\'", "''", str_replace(' ', '+', $aim)) . "', user_yim = '" . str_replace("\'", "''", $yim) . "', user_msnm = '" . str_replace("\'", "''", $msn) . "', user_attachsig = $attachsig, user_setbm = $setbm, user_allowsmile = $allowsmilies, user_allowhtml = $allowhtml, user_allowbbcode = $allowbbcode, user_allow_viewonline = $allowviewonline, user_notify = $notifyreply, user_notify_pm = $notifypm, user_popup_pm = $popup_pm, user_timezone = $user_timezone, user_dateformat = '" . str_replace("\'", "''", $user_dateformat) . "', user_lang = '" . str_replace("\'", "''", $user_lang) . "', user_style = $user_style, user_active = $user_active, user_actkey = '$user_actkey'" . $avatar_sql . ", user_gender = '$gender'
  				WHERE user_id = $user_id";
  			if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update users table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  
  			if ( !$user_active )
  			{
  				//
  				// The users account has been deactivated, send them an email with a new activation key
  				//
  				include($phpbb_root_path . 'includes/emailer.'.$phpEx);
  				$emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);
  
  				$emailer->from($board_config['board_email']);
  				$emailer->replyto($board_config['board_email']);
  
  				$emailer->use_template('user_activate', stripslashes($user_lang));
  				$emailer->email_address($email);
  				$emailer->set_subject($lang['Reactivate']);
  
  				$emailer->assign_vars(array(
  					'SITENAME' => $board_config['sitename'],
  					'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match, $unhtml_specialchars_replace, substr(str_replace("\'", "'", $username), 0, 25)),
  					'EMAIL_SIG' => (!empty($board_config['board_email_sig'])) ? str_replace('<br />', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']) : '',
  
  					'U_ACTIVATE' => $server_url . '?mode=activate&' . POST_USERS_URL . '=' . $user_id . '&act_key=' . $user_actkey)
  				);
  				$emailer->send();
  				$emailer->reset();
  
  				$message = $lang['Profile_updated_inactive'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a>');
  			}
  			else
  			{
  				$message = $lang['Profile_updated'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a>');
  			}
  
  			$template->assign_vars(array(
  				"META" => '<meta http-equiv="refresh" content="5;url=' . append_sid("index.$phpEx") . '">')
  			);
  
  			message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);
  		}
  		else
  		{
  			$sql = "SELECT MAX(user_id) AS total
  				FROM " . USERS_TABLE;
  			if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain next user_id information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  
  			if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain next user_id information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  			$user_id = $row['total'] + 1;
  
  			//
  			// Get current date
  			//
  			$sql = "INSERT INTO " . USERS_TABLE . "	(user_id, username, user_regdate, user_password, user_email, user_icq, user_website, user_occ, user_from, user_from_flag, user_interests, user_absence_mode, user_absence, user_absence_text, user_sig, user_sig_bbcode_uid, user_avatar, user_avatar_type, user_viewemail, user_aim, user_yim, user_msnm, user_attachsig, user_setbm, user_allowsmile, user_allowhtml, user_allowbbcode, user_allow_viewonline, user_notify, user_notify_pm, user_popup_pm, user_timezone, user_dateformat, user_lang, user_style, user_gender, user_level, user_allow_pm, user_birthday, user_next_birthday_greeting, user_passwd_change, user_active, user_actkey)
  				VALUES ($user_id, '" . str_replace("\'", "''", $username) . "', " . time() . ", '" . str_replace("\'", "''", $new_password) . "', '" . str_replace("\'", "''", $email) . "', '" . str_replace("\'", "''", $icq) . "', '" . str_replace("\'", "''", $website) . "', '" . str_replace("\'", "''", $occupation) . "', '" . str_replace("\'", "''", $location) . "', '$user_flag', '" . str_replace("\'", "''", $interests) . "', $user_absence_mode, $user_absence, '" . str_replace("\'", "''", $user_absence_text) . "', '" . str_replace("\'", "''", $signature) . "', '$signature_bbcode_uid', $avatar_sql, $viewemail, '" . str_replace("\'", "''", str_replace(' ', '+', $aim)) . "', '" . str_replace("\'", "''", $yim) . "', '" . str_replace("\'", "''", $msn) . "', $attachsig, $setbm, $allowsmilies, $allowhtml, $allowbbcode, $allowviewonline, $notifyreply, $notifypm, $popup_pm, $user_timezone, '" . str_replace("\'", "''", $user_dateformat) . "', '" . str_replace("\'", "''", $user_lang) . "', $user_style, '$gender', 0, 1, '$birthday', '$next_birthday_greeting', ".time().",";
  			if ( $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_SELF || $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_ADMIN || $coppa )
  			{
  				$user_actkey = gen_rand_string(true);
  				$key_len = 54 - (strlen($server_url));
  				$key_len = ( $key_len > 6 ) ? $key_len : 6;
  				$user_actkey = substr($user_actkey, 0, $key_len);
  				$sql .= "0, '" . str_replace("\'", "''", $user_actkey) . "')";
  			}
  			else
  			{
  				$sql .= "1, '')";
  			}
  
  			if ( !($result = $db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not insert data into users table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
   //
              // Referral Plus
              //
              if ($board_config['rp_enable'])
              {
                  if ($refer_id != '')
                  {
                     $sql = "INSERT INTO " . REFER_PLUS_TABLE . " (rp_id, refer_id, refer_new, rp_time)
                         VALUES ('', '" . $refer_id . "', '" . intval($user_id) . "', '" . time() . "')";
                     if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
                     {
                         message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Rp_error_enter'], '', __LINE__, __FILE__, $sql);
                     }
                  }
              }
  
              if ($board_config['rp_enable'])
              {
                  if ($refer_id != '')
                  {
                     $sql = "INSERT INTO " . REFER_TOP_TABLE . " (rp_id, refer_id, refer_new, rp_time)
                         VALUES ('', '" . $refer_id . "', '" . intval($user_id) . "', '" . time() . "')";
                     if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
                     {
                         message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Rp_error_enter'], '', __LINE__, __FILE__, $sql);
                     }
                  }
              }
              //
              // Referral Plus
              //
  #
  			$sql = "INSERT INTO " . GROUPS_TABLE . " (group_name, group_description, group_single_user, group_moderator)
  				VALUES ('', 'Personal User', 1, 0)";
  			if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not insert data into groups table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  
  			$group_id = $db->sql_nextid();
  
  			$sql = "INSERT INTO " . USER_GROUP_TABLE . " (user_id, group_id, user_pending)
  				VALUES ($user_id, $group_id, 0)";
  			if( !($result = $db->sql_query($sql, END_TRANSACTION)) )
  			{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not insert data into user_group table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  			}
  
  			if ( $coppa )
  			{
  				$message = $lang['COPPA'];
  				$email_template = 'coppa_welcome_inactive';
  			}
  			else if ( $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_SELF )
  			{
  				$message = $lang['Account_inactive'];
  				$email_template = 'user_welcome_inactive';
  			}
  			else if ( $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_ADMIN )
  			{
  				$message = $lang['Account_inactive_admin'];
  				$email_template = 'admin_welcome_inactive';
  			}
  			else
  			{
  				$message = $lang['Account_added'];
  				$email_template = 'user_welcome';
  			}
  
  			include($phpbb_root_path . 'includes/emailer.'.$phpEx);
  			$emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);
  
  			$emailer->from($board_config['board_email']);
  			$emailer->replyto($board_config['board_email']);
  
  			$emailer->use_template($email_template, stripslashes($user_lang));
  			$emailer->email_address($email);
  			$emailer->set_subject(sprintf($lang['Welcome_subject'], $board_config['sitename']));
  
  			if( $coppa )
  			{
  				$emailer->assign_vars(array(
  					'SITENAME' => $board_config['sitename'],
  					'WELCOME_MSG' => sprintf($lang['Welcome_subject'], $board_config['sitename']),
  					'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match, $unhtml_specialchars_replace, substr(str_replace("\'", "'", $username), 0, 25)),
  					'PASSWORD' => $password_confirm,
  					'EMAIL_SIG' => str_replace('<br />', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']),
  
  					'FAX_INFO' => $board_config['coppa_fax'],
  					'MAIL_INFO' => $board_config['coppa_mail'],
  					'EMAIL_ADDRESS' => $email,
  					'ICQ' => $icq,
  					'AIM' => $aim,
  					'YIM' => $yim,
  					'MSN' => $msn,
  					'WEB_SITE' => $website,
  					'FROM' => $location,
  					'OCC' => $occupation,
  					'INTERESTS' => $interests,
  					'SITENAME' => $board_config['sitename']));
  			}
  			else
  			{
  				$emailer->assign_vars(array(
  					'SITENAME' => $board_config['sitename'],
  					'WELCOME_MSG' => sprintf($lang['Welcome_subject'], $board_config['sitename']),
  					'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match, $unhtml_specialchars_replace, substr(str_replace("\'", "'", $username), 0, 25)),
  					'PASSWORD' => $password_confirm,
  					'EMAIL_SIG' => str_replace('<br />', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']),
  
  					'U_ACTIVATE' => $server_url . '?mode=activate&' . POST_USERS_URL . '=' . $user_id . '&act_key=' . $user_actkey)
  				);
  			}
  
  			$emailer->send();
  			$emailer->reset();
  
  			if ( $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_ADMIN )
  			{
  				$sql = "SELECT user_email, user_lang 
  					FROM " . USERS_TABLE . "
  					WHERE user_level = " . ADMIN;
  				
  				if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
  				{
  					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not select Administrators', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  				}
  				
  				while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
  				{
  					$emailer->from($board_config['board_email']);
  					$emailer->replyto($board_config['board_email']);
  					
  					$emailer->email_address(trim($row['user_email']));
  					$emailer->use_template("admin_activate", $row['user_lang']);
  					$emailer->set_subject($lang['New_account_subject']);
  
  					$emailer->assign_vars(array(
  						'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match, $unhtml_specialchars_replace, substr(str_replace("\'", "'", $username), 0, 25)),
  						'EMAIL_SIG' => str_replace('<br />', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']),
  
  						'U_ACTIVATE' => $server_url . '?mode=activate&' . POST_USERS_URL . '=' . $user_id . '&act_key=' . $user_actkey)
  					);
  					$emailer->send();
  					$emailer->reset();
  				}
  				$db->sql_freeresult($result);
  			}
  
  			$message = $message . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a>');
  #
  
  //
  // Referral Plus
  //
        $reward = $board_config['rp_reward'];
        if ( ($board_config['rp_rewards_enable'] == '1') )
  			{
  			$rp_reward = $reward + $board_config['rp_gold']; 
          $sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " 
              SET $reward = $reward + $rp_reward 
              WHERE user_id = '" . str_replace("\'", "''", $refer_id) . "'"; 
  				if( !$db->sql_query($sql) ) 
          { 
            message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Rp_error'] . $board_config['rp_reward'], '', __LINE__, __FILE__, $sql); 
          }
  			}
  
  //
  // Referral Plus 
  //
  
  # 
  
  			message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);
  		} // if mode == register
  	}
  } // End of submit
  
  
  if ( $error )
  {
  	//
  	// If an error occured we need to stripslashes on returned data
  	//
  	$username = stripslashes($username);
  	$email = stripslashes($email);
  	$new_password = '';
  	$password_confirm = '';
  
  	$icq = stripslashes($icq);
  	$aim = str_replace('+', ' ', stripslashes($aim));
  	$msn = stripslashes($msn);
  	$yim = stripslashes($yim);
  
  	$website = stripslashes($website);
  	$location = stripslashes($location);
  	$occupation = stripslashes($occupation);
  	$interests = stripslashes($interests);
  	$user_absence_text = stripslashes($user_absence_text);
  	$signature = stripslashes($signature);
  	$signature = ($signature_bbcode_uid != '') ? preg_replace("/:(([a-z0-9]+:)?)$signature_bbcode_uid(=|\])/si", '\\3', $signature) : $signature;
  
  	$user_lang = stripslashes($user_lang);
  	$user_dateformat = stripslashes($user_dateformat);
  
  }
  else if ( $mode == 'editprofile' && !isset($_POST['avatargallery']) && !isset($_POST['submitavatar']) && !isset($_POST['cancelavatar']) && !isset($_GET['second']) )
  {
  	$user_id = $userdata['user_id'];
  	$username = $userdata['username'];
  	$email = $userdata['user_email'];
  	$new_password = '';
  	$password_confirm = '';
  
  	$icq = $userdata['user_icq'];
  	$aim = str_replace('+', ' ', $userdata['user_aim']);
  	$msn = $userdata['user_msnm'];
  	$yim = $userdata['user_yim'];
  
  	$website = $userdata['user_website'];
  	$location = $userdata['user_from'];
  	// FLAGHACK-start
  	$user_flag = $userdata['user_from_flag'];	
  	// FLAGHACK-end
  	$occupation = $userdata['user_occ'];
  	$interests = $userdata['user_interests'];
  	// Start add - Gender MOD
  	$gender = $userdata['user_gender']; 
  	// End add - Gender MOD
  	// Start add - Birthday MOD
  	$birthday = $userdata['user_birthday'];
  	// End add - Birthday MOD
  	$signature_bbcode_uid = $userdata['user_sig_bbcode_uid'];
  	$signature = ($signature_bbcode_uid != '') ? preg_replace("/:(([a-z0-9]+:)?)$signature_bbcode_uid(=|\])/si", '\\3', $userdata['user_sig']) : $userdata['user_sig'];
  
  	$viewemail = $userdata['user_viewemail'];
  	$user_absence_mode = $userdata['user_absence_mode'];
  	$user_absence = $userdata['user_absence'];
  	$user_absence_text = $userdata['user_absence_text'];
  	$notifypm = $userdata['user_notify_pm'];
  	$popup_pm = $userdata['user_popup_pm'];
  	$notifyreply = $userdata['user_notify'];
  	$attachsig = $userdata['user_attachsig'];
  	$setbm = $userdata['user_setbm'];
  	$allowhtml = $userdata['user_allowhtml'];
  	$allowbbcode = $userdata['user_allowbbcode'];
  	$allowsmilies = $userdata['user_allowsmile'];
  	$allowviewonline = $userdata['user_allow_viewonline'];
  
  	$user_avatar = ( $userdata['user_allowavatar'] ) ? $userdata['user_avatar'] : '';
  	$user_avatar_type = ( $userdata['user_allowavatar'] ) ? $userdata['user_avatar_type'] : USER_AVATAR_NONE;
  
  	$user_style = $userdata['user_style'];
  	$user_lang = $userdata['user_lang'];
  	$user_timezone = $userdata['user_timezone'];
  	$user_dateformat = $userdata['user_dateformat'];
  }
  else if ( $mode == 'editprofile' && !isset($_POST['avatargallery']) && !isset($_POST['submitavatar']) && !isset($_POST['cancelavatar']) && isset($_GET['second']) )
  {
  	$strip_var_list = array('user_id' => 'user_id', 'username' => 'username', 'email' => 'email', 'icq' => 'icq', 'aim' => 'aim', 'msn' => 'msn', 'yim' => 'yim', 'website' => 'website', 'location' => 'location', 'occupation' => 'occupation', 'interests' => 'interests');
  	while( list($var, $param) = @each($strip_var_list) )
  	{
  		if ( !empty($_POST[$param]) )
  		{
  			$$var = trim(htmlspecialchars($_POST[$param]));
  		}
  	}
  
  	$trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password', 'new_password' => 'new_password', 'password_confirm' => 'password_confirm', 'signature' => 'signature');
  	while( list($var, $param) = @each($trim_var_list) )
  	{
  		if ( !empty($_POST[$param]) )
  		{
  			$$var = trim($_POST[$param]);
  		}
  	}
  
  	$user_absence = ( isset($_POST['user_absence']) ) ? ( ($_POST['user_absence']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$user_absence_mode = abs( intval($_POST['user_absence_mode']) );
  	$user_absence_text = htmlspecialchars($_POST['user_absence_text']);
  	$gender = intval ($_POST['gender']);
  	$birthday = intval ($_POST['birthday']);
  	$b_day = ( isset($_POST['b_day']) ) ? intval ($_POST['b_day']) : 0;
  	$b_md = ( isset($_POST['b_md']) ) ? intval ($_POST['b_md']) : 0;
  	$b_year = ( isset($_POST['b_year']) ) ? intval ($_POST['b_year']) : 0;
  	$viewemail = ( isset($_POST['viewemail']) ) ? ( ($_POST['viewemail']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$allowviewonline = ( isset($_POST['hideonline']) ) ? ( ($_POST['hideonline']) ? 0 : TRUE ) : TRUE;
  	$notifyreply = ( isset($_POST['notifyreply']) ) ? ( ($_POST['notifyreply']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$notifypm = ( isset($_POST['notifypm']) ) ? ( ($_POST['notifypm']) ? TRUE : 0 ) : TRUE;
  	$popup_pm = ( isset($_POST['popup_pm']) ) ? ( ($_POST['popup_pm']) ? TRUE : 0 ) : TRUE;
  	$attachsig = ( isset($_POST['attachsig']) ) ? ( ($_POST['attachsig']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$setbm = ( isset($_POST['setbm']) ) ? ( ($_POST['setbm']) ? TRUE : 0 ) : 0;
  	$allowbbcode = ( isset($_POST['allowbbcode']) ) ? ( ($_POST['allowbbcode']) ? TRUE : 0 ) : $userdata['user_allowbbcode'];
  	$allowhtml = ( isset($_POST['allowhtml']) ) ? ( ($_POST['allowhtml']) ? TRUE : 0 ) : $userdata['user_allowhtml'];
  	$allowsmilies = ( isset($_POST['allowsmilies']) ) ? ( ($_POST['allowsmilies']) ? TRUE : 0 ) : $userdata['user_allowsmile'];
  	$user_lang = htmlspecialchars($_POST['language']);
  	$user_style = intval($_POST['style']);
  	$user_timezone = ( isset($_POST['timezone']) ) ? doubleval($_POST['timezone']) : $board_config['board_timezone'];
  	$user_dateformat = ( !empty($_POST['dateformat']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['dateformat'])) : $board_config['default_dateformat'];
  	$user_avatar_name = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['name']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['name'] : '';
  	$user_avatar_size = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['size']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['size'] : 0;
  	$user_avatar_filetype = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['type']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['type'] : '';
  	$user_avatar_upload = ( !empty($_POST['avatarurl']) ) ? trim($_POST['avatarurl']) : ( ( $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] != "none") ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] : '' );
  	$user_avatar_remoteurl = ( !empty($_POST['avatarremoteurl']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['avatarremoteurl'])) : '';
  	$user_flag = ( !empty($_POST['user_flag']) ) ? $_POST['user_flag'] : '' ;
  }
  
  //
  // Default pages
  //
  include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);
  
  make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);
  
  if ( $mode == 'editprofile' )
  {
  	if ( $user_id != $userdata['user_id'] )
  	{
  		$error = TRUE;
  		$error_msg = $lang['Wrong_Profile'];
  	}
  }
  
  if( isset($_POST['avatargallery']) && !$error )
  {
  	include($phpbb_root_path . 'includes/usercp_avatar.'.$phpEx);
  
  	$avatar_category = ( !empty($_POST['avatarcategory']) ) ? htmlspecialchars($_POST['avatarcategory']) : '';
  
  	$template->set_filenames(array(
  		'body' => 'profile_avatar_gallery.tpl')
  	);
  
  	$allowviewonline = !$allowviewonline;
  
  	display_avatar_gallery($mode, $avatar_category, $user_id, $email, $current_email, $coppa, $username, $email, &$new_password, &$cur_password, $password_confirm, $icq, $aim, $msn, $yim, $website, $location, $user_flag, $occupation, $interests, $signature, $viewemail, $notifypm, $popup_pm, $notifyreply, $attachsig, $setbm, $allowhtml, $allowbbcode, $allowsmilies, $allowviewonline, $user_style, $user_lang, $user_timezone, $user_dateformat, $user_absence_mode, $user_absence, $user_absence_text, $userdata['session_id'], $birthday, $gender);
  }
  else
  {
  	include($phpbb_root_path . 'includes/functions_selects.'.$phpEx);
  
  	if ( !isset($coppa) )
  	{
  		$coppa = FALSE;
  	}
  
  	if ( !isset($user_template) )
  	{
  		$selected_template = $board_config['system_template'];
  	}
  
  	$avatar_img = '';
  	if ( $user_avatar_type )
  	{
  		switch( $user_avatar_type )
  		{
  			case USER_AVATAR_UPLOAD:
  				$avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $user_avatar . '" alt="" />' : '';
  				break;
  			case USER_AVATAR_REMOTE:
  				$avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<img src="' . $user_avatar . '" alt="" />' : '';
  				break;
  			case USER_AVATAR_GALLERY:
  				$avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $user_avatar . '" alt="" />' : '';
  				break;
  		}
  	}
  
  
  //
  // Referral Plus
  // modify-add <input type="hidden" name="refer_id" value="' . $refer_id . '" />'
  
  	$s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="mode" value="' . $mode . '" /><input type="hidden" name="agreed" value="true" /><input type="hidden" name="coppa" value="' . $coppa . '" />';<input type="hidden" name="refer_id" value="' . $refer_id . '" />
  #
  //
  // Referral Plus
  //
  
  #
  
  	if( $mode == 'editprofile' )
  	{
  		$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="user_id" value="' . $userdata['user_id'] . '" />';
  		//
  		// Send the users current email address. If they change it, and account activation is turned on
  		// the user account will be disabled and the user will have to reactivate their account.
  		//
  		$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="current_email" value="' . $userdata['user_email'] . '" />';
  	}
  
  	if ( !empty($user_avatar_local) )
  	{
  		$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="avatarlocal" value="' . $user_avatar_local . '" />';
  	}
  
  	$html_status = ( $userdata['user_allowhtml'] && $board_config['allow_html'] ) ? $lang['HTML_is_ON'] : $lang['HTML_is_OFF'];
  	$bbcode_status = ( $userdata['user_allowbbcode'] && $board_config['allow_bbcode'] ) ? $lang['BBCode_is_ON'] : $lang['BBCode_is_OFF'];
  	$smilies_status = ( $userdata['user_allowsmile'] && $board_config['allow_smilies'] ) ? $lang['Smilies_are_ON'] : $lang['Smilies_are_OFF'];
  	
  	// Start add - Gender MOD
  switch ($gender) 
  { 
    case 1: $gender_male_checked="checked=\"checked\"";break; 
    case 2: $gender_female_checked="checked=\"checked\"";break; 
    default:$gender_no_specify_checked="checked=\"checked\""; 
  }
  // End add - Gender MOD
  	// Start add - Birthday MOD
  if ( $birthday!=999999 )
  {
  	$b_day = realdate('j', $birthday);
  	$b_md = realdate('n', $birthday);
  	$b_year = realdate('Y', $birthday);
  	$birthday = realdate($lang['Submit_date_format'], $birthday);
  } else
  {
  	$b_day = '';
  	$b_md = '';
  	$b_year = '';
  	$birthday = '';
  }
  // End add - Birthday MOD
  
  	if ( $error )
  	{
  		$template->set_filenames(array(
  			'reg_header' => 'error_body.tpl')
  		);
  		$template->assign_vars(array(
  			'ERROR_MESSAGE' => $error_msg)
  		);
  		$template->assign_var_from_handle('ERROR_BOX', 'reg_header');
  	}
  
  	$template->set_filenames(array(
  		'body' => 'profile_add_body.tpl')
  	);
  	if ( ($userdata['user_level'] == USER && $board_config['users_allow_absence'] == TRUE) || ($userdata['user_level'] != USER && $userdata['user_level'] != ANONYMOUS) )
  	{
  		$template->assign_block_vars('allow_absence', array());
  	}
  
  	$s_user_absence_mode = '<select name = "user_absence_mode">';
  	$s_user_absence_mode .= '<option value = "1">' . $lang['On_holidays'] . '</option>';
  	$s_user_absence_mode .= '<option value = "2">' . $lang['User_ill'] . '</option>';
  	$s_user_absence_mode .= '<option value = "3">' . $lang['Longer_absenct'] . '</option>';
  	$s_user_absence_mode .= '</select>';
  
  	$s_user_absence_mode = str_replace('value = "' . $userdata['user_absence_mode'] . '">', 'value = "' . $userdata['user_absence_mode'] . '" SELECTED>' ,$s_user_absence_mode);
  	if ( $mode == 'editprofile' )
  	{
  		$template->assign_block_vars('switch_edit_profile', array());
  	}
  	// FLAGHACK-start
  	// query to get the list of flags
  	$sql = "SELECT *
  		FROM " . FLAG_TABLE . "
  		ORDER BY flag_id";
  	if(!$flags_result = $db->sql_query($sql))
  	{
  		message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain flags information.", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
  	}
  	$flag_row = $db->sql_fetchrowset($ranksresult);
  	$num_flags = $db->sql_numrows($ranksresult) ;
  
  	// build the html select statement
  	$flag_start_image = 'blank.gif' ;
  	$selected = ( isset($user_flag) ) ? '' : ' selected="selected"' ;
  	$flag_select = "<select name=\"user_flag\" onChange=\"document.images['user_flag'].src = 'images/flags/'
   + this.value;\" >";
  	$flag_select .= "<option value=\"blank.gif\"$selected>" . $lang['Select_Country'] . "</option>";
  	for ($i = 0; $i < $num_flags; $i++)
  	{
  		$flag_name = $flag_row[$i]['flag_name'];
  		$flag_image = $flag_row[$i]['flag_image'];
  		$selected = ( isset( $user_flag) ) ? (($user_flag == $flag_image) ? 'selected="selected"' : '' ) : '' ;
  		$flag_select .= "\t<option value=\"$flag_image\"$selected>$flag_name</option>";
  		if ( isset( $user_flag) && ($user_flag == $flag_image))
  		{
  			$flag_start_image = $flag_image ;
  		}
  	}
  	$flag_select .= '</select>';
  	// FLAGHACK-end
  	if ( ($mode == 'register') || ($board_config['allow_namechange']) )
  	{
  		$template->assign_block_vars('switch_namechange_allowed', array());
  	}
  	else
  	{
  		$template->assign_block_vars('switch_namechange_disallowed', array());
  	}
  	// Start add - Birthday MOD
  	$s_b_day = '<span class="genmed">' . $lang['Day'] . '&nbsp;</span><select name="b_day" size="1" class="gensmall"> 
  		<option value="0">&nbsp;-&nbsp;</option> 
  		<option value="1">&nbsp;1&nbsp;</option>
  		<option value="2">&nbsp;2&nbsp;</option>
  		<option value="3">&nbsp;3&nbsp;</option>
  		<option value="4">&nbsp;4&nbsp;</option>
  		<option value="5">&nbsp;5&nbsp;</option>
  		<option value="6">&nbsp;6&nbsp;</option>
  		<option value="7">&nbsp;7&nbsp;</option>
  		<option value="8">&nbsp;8&nbsp;</option>
  		<option value="9">&nbsp;9&nbsp;</option>
  		<option value="10">&nbsp;10&nbsp;</option>
  		<option value="11">&nbsp;11&nbsp;</option>
  		<option value="12">&nbsp;12&nbsp;</option>
  		<option value="13">&nbsp;13&nbsp;</option>
  		<option value="14">&nbsp;14&nbsp;</option>
  		<option value="15">&nbsp;15&nbsp;</option>
  		<option value="16">&nbsp;16&nbsp;</option>
  		<option value="17">&nbsp;17&nbsp;</option>
  		<option value="18">&nbsp;18&nbsp;</option>
  		<option value="19">&nbsp;19&nbsp;</option>
  		<option value="20">&nbsp;20&nbsp;</option>
  		<option value="21">&nbsp;21&nbsp;</option>
  		<option value="22">&nbsp;22&nbsp;</option>
  		<option value="23">&nbsp;23&nbsp;</option>
  		<option value="24">&nbsp;24&nbsp;</option>
  		<option value="25">&nbsp;25&nbsp;</option>
  		<option value="26">&nbsp;26&nbsp;</option>
  		<option value="27">&nbsp;27&nbsp;</option>
  		<option value="28">&nbsp;28&nbsp;</option>
  		<option value="29">&nbsp;29&nbsp;</option>
  		<option value="30">&nbsp;30&nbsp;</option>
  		<option value="31">&nbsp;31&nbsp;</option>
  	 	</select>&nbsp;&nbsp;';
  	$s_b_md = '<span class="genmed">' . $lang['Month'] . '&nbsp;</span><select name="b_md" size="1" class="gensmall"> 
     		<option value="0">&nbsp;-&nbsp;</option> 
  		<option value="1">&nbsp;'.$lang['datetime']['January'].'&nbsp;</option>
  		<option value="2">&nbsp;'.$lang['datetime']['February'].'&nbsp;</option>
  		<option value="3">&nbsp;'.$lang['datetime']['March'].'&nbsp;</option>
  		<option value="4">&nbsp;'.$lang['datetime']['April'].'&nbsp;</option>
  		<option value="5">&nbsp;'.$lang['datetime']['May'].'&nbsp;</option>
  		<option value="6">&nbsp;'.$lang['datetime']['June'].'&nbsp;</option>
  		<option value="7">&nbsp;'.$lang['datetime']['July'].'&nbsp;</option>
  		<option value="8">&nbsp;'.$lang['datetime']['August'].'&nbsp;</option>
  		<option value="9">&nbsp;'.$lang['datetime']['September'].'&nbsp;</option>
  		<option value="10">&nbsp;'.$lang['datetime']['October'].'&nbsp;</option>
  		<option value="11">&nbsp;'.$lang['datetime']['November'].'&nbsp;</option>
  		<option value="12">&nbsp;'.$lang['datetime']['December'].'&nbsp;</option>
  		</select>&nbsp;&nbsp;';
  	$s_b_day= str_replace("value=\"".$b_day."\">", "value=\"".$b_day."\" SELECTED>" ,$s_b_day);
  	$s_b_md = str_replace("value=\"".$b_md."\">", "value=\"".$b_md."\" SELECTED>" ,$s_b_md);
  	$s_b_year = '<span class="genmed">' . $lang['Year'] . '&nbsp;</span><input type="text" class="post" style="width: 50px" name="b_year" size="4" maxlength="4" value="' . $b_year . '" />&nbsp;&nbsp;'; 
  	$i = 0;
  	$s_birthday = '';
  	for ($i=0; $i<=strlen($lang['Submit_date_format']); $i++)
  	{
  		switch ($lang['Submit_date_format'][$i])
  		{
  			case d: $s_birthday .= $s_b_day;break;
  			case m: $s_birthday .= $s_b_md;break;
  			case Y: $s_birthday .= $s_b_year;break;
  		}
  	}
  // End add - Birthday MOD
  	//
  	// Let's do an overall check for settings/versions which would prevent
  	// us from doing file uploads....
  	//
  	$ini_val = ( phpversion() >= '4.0.0' ) ? 'ini_get' : 'get_cfg_var';
  	$form_enctype = ( @$ini_val('file_uploads') == '0' || strtolower(@$ini_val('file_uploads') == 'off') || phpversion() == '4.0.4pl1' || !$board_config['allow_avatar_upload'] || ( phpversion() < '4.0.3' && @$ini_val('open_basedir') != '' ) ) ? '' : 'enctype="multipart/form-data"';
  	include($phpbb_root_path . "ctracker/engine/cachelist." . $phpEx);
  	
  	if ($plus_config['enable_antirobot'] == 1)
  	{
  	
  	//
  	// Anti Robotic Registration
  	//
  	if ($mode == 'register')
  	{
  		$sql = "DELETE FROM " . ANTI_ROBOT_TABLE . " WHERE timestamp < '" . (time() - 3600) . "' OR session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
  		if( !$result = $db->sql_query($sql) )
  		{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete validation key', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  		}
  
  		$reg_key = gen_reg_key();
  
  		$sql = "INSERT INTO ". ANTI_ROBOT_TABLE . " VALUES ('" . $userdata['session_id'] . "', '" . $reg_key . "', '" . time() . "')";
  		if( !$result = $db->sql_query($sql) )
  		{
  				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not check registration information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  		}
  	}
  	//-----------------------
  	//
  	}
  	$template->assign_vars(array(
  		'USERNAME' => $username,
  		'CUR_PASSWORD' => $cur_password,
  		'CTVALID' => $ctrack_forumid,
  		'NEW_PASSWORD' => $new_password,
  		'PASSWORD_CONFIRM' => $password_confirm,
  		'EMAIL' => $email,
  		//signature editor
  		'SIG_DESC' => $lang['sig_description'],
  		'SIG_BUTTON_DESC' => $lang['sig_edit'],
  		//signature editor
  		'YIM' => $yim,
  		'ICQ' => $icq,
  		'MSN' => $msn,
  		'AIM' => $aim,
  		'OCCUPATION' => $occupation,
  		'INTERESTS' => $interests,
  		'L_USER_ABSENCE' => $lang['User_absence'],
  		'L_USER_ABSENCE_MODE' => $lang['User_absence_mode'],
  		'L_USER_ABSENCE_TEXT' => $lang['User_absence_text'],
  		'USER_ABSENCE_YES' => ($user_absence) ? 'checked="checked"' : '',
  		'USER_ABSENCE_NO' => (!$user_absence) ? 'checked="checked"' : '',
  		'S_USER_ABSENCE_MODE' => $s_user_absence_mode,
  		'S_USER_ABSENCE_TEXT' => $user_absence_text,
  		// Start add - Birthday MOD
  		'S_BIRTHDAY' => $s_birthday,
  		'BIRTHDAY_REQUIRED' => ($board_config['birthday_required']) ? '*' : '',
  		// End add - Birthday MOD 
  		'LOCATION' => $location,
  		// FLAGHACK-start
  		'L_FLAG' => $lang['Country_Flag'],
  		'FLAG_SELECT' => $flag_select,
  		'FLAG_START' => $flag_start_image,
  		// FLAGHACK-end
  		'WEBSITE' => $website,
  		'SIGNATURE' => str_replace('<br />', "\n", $signature),
  		// Start add - Gender MOD
  		'LOCK_GENDER' =>($mode!='register') ? 'DISABLED':'', 
  		'GENDER' => $gender, 
  		'GENDER_NO_SPECIFY_CHECKED' => $gender_no_specify_checked, 
  		'GENDER_MALE_CHECKED' => $gender_male_checked, 
  		'GENDER_FEMALE_CHECKED' => $gender_female_checked, 
  		// End add - Gender MOD
  		'VIEW_EMAIL_YES' => ( $viewemail ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'VIEW_EMAIL_NO' => ( !$viewemail ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'HIDE_USER_YES' => ( !$allowviewonline ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'HIDE_USER_NO' => ( $allowviewonline ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'NOTIFY_PM_YES' => ( $notifypm ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'NOTIFY_PM_NO' => ( !$notifypm ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'POPUP_PM_YES' => ( $popup_pm ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'POPUP_PM_NO' => ( !$popup_pm ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES' => ( $attachsig ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO' => ( !$attachsig ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_SET_BOOKMARK_YES' => ( $setbm ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_SET_BOOKMARK_NO' => ( !$setbm ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'NOTIFY_REPLY_YES' => ( $notifyreply ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'NOTIFY_REPLY_NO' => ( !$notifyreply ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES' => ( $allowbbcode ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO' => ( !$allowbbcode ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ALLOW_HTML_YES' => ( $allowhtml ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ALLOW_HTML_NO' => ( !$allowhtml ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES' => ( $allowsmilies ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO' => ( !$allowsmilies ) ? 'checked="checked"' : '',
  		'ALLOW_AVATAR' => $board_config['allow_avatar_upload'],
  		'AVATAR' => $avatar_img,
  		'AVATAR_SIZE' => $board_config['avatar_filesize'],
  		'LANGUAGE_SELECT' => language_select($user_lang, 'language'),
  		'STYLE_SELECT' => style_select($user_style, 'style'),
  		'TIMEZONE_SELECT' => tz_select($user_timezone, 'timezone'),
  		'DATE_FORMAT_SELECT' => date_format_select($user_dateformat, $user_timezone),
  		'HTML_STATUS' => $html_status,
  		'BBCODE_STATUS' => sprintf($bbcode_status, '<a href="' . append_sid("faq.$phpEx?mode=bbcode") . '" target="_phpbbcode">', '</a>'),
  		'SMILIES_STATUS' => $smilies_status,
  
  		'L_CURRENT_PASSWORD' => $lang['Current_password'],
  		'L_NEW_PASSWORD' => ( $mode == 'register' ) ? $lang['Password'] : $lang['New_password'],
  		'L_CONFIRM_PASSWORD' => $lang['Confirm_password'],
  		'L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN' => ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['Confirm_password_explain'] : '',
  		'L_PASSWORD_IF_CHANGED' => ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['password_if_changed'] : '',
  		'L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED' => ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['password_confirm_if_changed'] : '',
  		'L_SUBMIT' => $lang['Submit'],
  		'L_RESET' => $lang['Reset'],
  		'L_ICQ_NUMBER' => $lang['ICQ'],
  		'L_MESSENGER' => $lang['MSNM'],
  		'L_YAHOO' => $lang['YIM'],
  		'L_WEBSITE' => $lang['Website'],
  		'L_AIM' => $lang['AIM'],
  		'L_LOCATION' => $lang['Location'],
  		'L_OCCUPATION' => $lang['Occupation'],
  		'L_BOARD_LANGUAGE' => $lang['Board_lang'],
  		'L_BOARD_STYLE' => $lang['Board_style'],
  		'L_TIMEZONE' => $lang['Timezone'],
  		'L_DATE_FORMAT' => $lang['Date_format'],
  		'L_DATE_FORMAT_EXPLAIN' => $lang['Date_format_explain'],
  		'L_YES' => $lang['Yes'],
  		'L_NO' => $lang['No'],
  		'L_INTERESTS' => $lang['Interests'],
  		// Start add - Gender MOD
  		'L_GENDER' =>$lang['Gender'], 
  		'L_GENDER_MALE' =>$lang['Male'], 
  		'L_GENDER_FEMALE' =>$lang['Female'], 
  		'L_GENDER_NOT_SPECIFY' =>$lang['No_gender_specify'], 
  		// End add - Gender MOD
  		// Start add - Birthday MOD
  		'L_BIRTHDAY' => $lang['Birthday'],
  		// End add - Birthday MOD
  		'L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES' => $lang['Always_smile'],
  		'L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE' => $lang['Always_bbcode'],
  		'L_ALWAYS_ALLOW_HTML' => $lang['Always_html'],
  		'L_HIDE_USER' => $lang['Hide_user'],
  		'L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE' => $lang['Always_add_sig'],
  		'L_ALWAYS_SET_BOOKMARK' => $lang['Always_set_bm'],
  		
  		'L_AVATAR_PANEL' => $lang['Avatar_panel'],
  		'L_AVATAR_EXPLAIN' => sprintf($lang['Avatar_explain'], $board_config['avatar_max_width'], $board_config['avatar_max_height'], (round($board_config['avatar_filesize'] / 1024))),
  		'L_UPLOAD_AVATAR_FILE' => $lang['Upload_Avatar_file'],
  		'L_UPLOAD_AVATAR_URL' => $lang['Upload_Avatar_URL'],
  		'L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN' => $lang['Upload_Avatar_URL_explain'],
  		'L_AVATAR_GALLERY' => $lang['Select_from_gallery'],
  		'L_SHOW_GALLERY' => $lang['View_avatar_gallery'],
  		'L_LINK_REMOTE_AVATAR' => $lang['Link_remote_Avatar'],
  		'L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN' => $lang['Link_remote_Avatar_explain'],
  		'L_DELETE_AVATAR' => $lang['Delete_Image'],
  		'L_CURRENT_IMAGE' => $lang['Current_Image'],
  
  		'L_SIGNATURE' => $lang['Signature'],
  		'L_SIGNATURE_EXPLAIN' => sprintf($lang['Signature_explain'], $board_config['max_sig_chars']),
  		'L_NOTIFY_ON_REPLY' => $lang['Always_notify'],
  		'L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN' => $lang['Always_notify_explain'],
  		'L_NOTIFY_ON_PRIVMSG' => $lang['Notify_on_privmsg'],
  		'L_POPUP_ON_PRIVMSG' => $lang['Popup_on_privmsg'],
  		'L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN' => $lang['Popup_on_privmsg_explain'],
  		'L_PREFERENCES' => $lang['Preferences'],
  		'L_PUBLIC_VIEW_EMAIL' => $lang['Public_view_email'],
  		'L_ITEMS_REQUIRED' => $lang['Items_required'],
  		'L_REGISTRATION_INFO' => $lang['Registration_info'],
  		'L_PROFILE_INFO' => $lang['Profile_info'],
  		'L_PROFILE_INFO_NOTICE' => $lang['Profile_info_warn'],
  		'L_EMAIL_ADDRESS' => $lang['Email_address'],
  		// Anti Robotic Registration MOD
  		'L_VALIDATION' => $lang['Validation'],
  		'L_VALIDATION_EXPLAIN' => $lang['Validation_explain'],
  		'S_ANTI_ROBOT1' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=1'),
  		'S_ANTI_ROBOT2' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=2'),
  		'S_ANTI_ROBOT3' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=3'),
  		'S_ANTI_ROBOT4' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=4'),
  		'S_ANTI_ROBOT5' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=5'),
  		'S_ALLOW_AVATAR_UPLOAD' => $board_config['allow_avatar_upload'],
  		'S_ALLOW_AVATAR_LOCAL' => $board_config['allow_avatar_local'],
  		'S_ALLOW_AVATAR_REMOTE' => $board_config['allow_avatar_remote'],
  		'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields,
  		'S_FORM_ENCTYPE' => $form_enctype,
  		'S_PROFILE_ACTION' => append_sid("profile.$phpEx"))
  	);
  
  	//
  	// This is another cheat using the block_var capability
  	// of the templates to 'fake' an IF...ELSE...ENDIF solution
  	// it works well :)
  	//
  	if ( $mode != 'register' )
  	{
  		if ( $userdata['user_allowavatar'] && ( $board_config['allow_avatar_upload'] || $board_config['allow_avatar_local'] || $board_config['allow_avatar_remote'] ) )
  		{
  			$template->assign_block_vars('switch_avatar_block', array() );
  
  			if ( $board_config['allow_avatar_upload'] && file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'])) )
  			{
  				if ( $form_enctype != '' )
  				{
  					$template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_local_upload', array() );
  				}
  				$template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_remote_upload', array() );
  			}
  
  			if ( $board_config['allow_avatar_remote'] )
  			{
  				$template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_remote_link', array() );
  			}
  
  			if ( $board_config['allow_avatar_local'] && file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_gallery_path'])) )
  			{
  				$template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_local_gallery', array() );
  			}
  		}
  	}
  	
  	if (($mode == 'register') && ($plus_config['enable_antirobot'] == 1))
  	{
  		$template->assign_block_vars('switch_validation', array() );
  	}
  }
  
  $template->pparse('body');
  
  include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);
  
  ?>
   
 2. knowhow

  knowhow مدیران قدیمی

  تاریخ عضویت:
  ‏25 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  3,477
  تشکر شده:
  19
  ببین توی function coppa


  function show_coppa()
  {


  //
  //-- mod : Referral Plus -------------------------------------------------------
  // modify add: , $refer_id;


  global $userdata, $template, $lang, $phpbb_root_path, $phpEx;, $refer_id

  همونطور که می بینی بعد از ; یک , هست که باید حذف بشه.
   
 3. PersianPC

  PersianPC کاربر فعال صفحات داینامیک کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏9 فوریه 2005
  نوشته ها:
  582
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  Tehran
  شکل صحیحش اینطوری میشه :
  PHP:
   global $userdata$template$lang$phpbb_root_path$phpEx$refer_id
   
 4. farhad12

  farhad12 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏5 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  1,013
  تشکر شده:
  0
  ممنون
  اونو قبلا خودمم فكر مي كردم اضافه باشه ولي بازم بعد از درست كردن اون لاين ايندفعه اين ارور رو ميده
  Parse error: parse error in e:\easyphp1-7\www\rew\includes\usercp_register.php on line 127
  روي خط 127 كه همچين تيكه كدي اونجاست :
   
 5. Moein

  Moein Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏2 مارس 2004
  نوشته ها:
  1,149
  تشکر شده:
  63
  محل سکونت:
  تهران - شهرک غرب
  PHP:
  $template->set_filenames(array(
  'body' => 'agreement.tpl')
  );

  $template->assign_vars(array(
  'REGISTRATION' => $lang['Registration'],
  'AGREEMENT' => $lang['Reg_agreement'],
  "AGREE_OVER_13" => $lang['Agree_over_13'],
  "AGREE_UNDER_13" => $lang['Agree_under_13'],
  'DO_NOT_AGREE' => $lang['Agree_not'],
  #
  //
  // Referral Plus
  // modify add: &amp;refer_id=$refer_id
  #
   
 6. Moein

  Moein Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏2 مارس 2004
  نوشته ها:
  1,149
  تشکر شده:
  63
  محل سکونت:
  تهران - شهرک غرب
  بعد از
  PHP:
  'DO_NOT_AGREE' => $lang['Agree_not'], 
  بازم آرایه ادامه داره؟
   
 7. خرید بیت کوین
 8. farhad12

  farhad12 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏5 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  1,013
  تشکر شده:
  0
  نه با اين بسته ميشه ولي خود فايل ادامه داره منظور اينكه اين تيكه كد مربوط به كاركرد خاص بسته ميشه
  PHP:
  //
          // Referral Plus
          // modify add: &amp;refer_id=$refer_id
   
 9. farhad12

  farhad12 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏5 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  1,013
  تشکر شده:
  0
  ادامه ش اينطوريه :rolleyes:

  PHP:
  #
          //
          // Referral Plus
          // modify add: &amp;refer_id=$refer_id


          
  "U_AGREE_OVER13" => append_sid("profile.$phpEx?mode=register&amp;agreed=true"),&amp;refer_id=$refer_id

          
  "U_AGREE_UNDER13" => append_sid("profile.$phpEx?mode=register&amp;agreed=true&amp;coppa=true"))&amp;refer_id=$refer_id
      
  //
          // Referral Plus
          //
      
  );

      
  $template->pparse('body');

  }
  //
  // ---------------------------------------

  $error FALSE;
  $page_title = ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['Edit_profile'] : $lang['Register'];

  if ( 
  $mode == 'register' && !isset($_POST['agreed']) && !isset($_GET['agreed']) )
  {
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/page_header.'.$phpEx);

      
  show_coppa();

      include(
  $phpbb_root_path 'includes/page_tail.'.$phpEx);
  }

  $coppa = ( empty($_POST['coppa']) && empty($_GET['coppa']) ) ? TRUE;

  //
  // Check and initialize some variables if needed
  //

  if (
      isset(
  $_POST['submit']) ||
      isset(
  $_POST['avatargallery']) ||
      isset(
  $_POST['submitavatar']) ||
      isset(
  $_POST['cancelavatar']) ||
      
  $mode == 'register' )
  {
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/functions_validate.'.$phpEx);
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/bbcode.'.$phpEx);
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/functions_post.'.$phpEx);

      if ( 
  $mode == 'editprofile' )
      {
          
  $user_id intval($_POST['user_id']);
          
  $current_email trim(htmlspecialchars($_POST['current_email']));
      }

      
  $strip_var_list = array('username' => 'username''email' => 'email''icq' => 'icq''aim' => 'aim''msn' => 'msn''yim' => 'yim''website' => 'website''location' => 'location''occupation' => 'occupation''interests' => 'interests');

      
  // Strip all tags from data ... may p**s some people off, bah, strip_tags is
      // doing the job but can still break HTML output ... have no choice, have
      // to use htmlspecialchars ... be prepared to be moaned at.
      
  while( list($var$param) = @each($strip_var_list) )
      {
          if ( !empty(
  $_POST[$param]) )
          {
              $
  $var trim(htmlspecialchars($_POST[$param]));
          }
      }

      
  $trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password''new_password' => 'new_password''password_confirm' => 'password_confirm''signature' => 'signature');

      while( list(
  $var$param) = @each($trim_var_list) )
      {
          if ( !empty(
  $_POST[$param]) )
          {
              $
  $var trim($_POST[$param]);
          }
      }

      
  $signature str_replace('<br />'"\n"$signature);
      
  // Start add - Gender MOD
      
  $gender = ( isset($_POST['gender']) ) ? intval ($_POST['gender']) : 0;
      
  // End add - Gender MOD
      // Start add - Birthday MOD
      
  if (isset($_POST['birthday']) )
      {
          
  $birthday intval ($_POST['birthday']);
          if (
  $birthday!=999999)
          {
              
  $b_day realdate('j',$birthday); 
              
  $b_md realdate('n',$birthday); 
              
  $b_year realdate('Y',$birthday);
          }
      } else
      {
          
  $b_day = ( isset($_POST['b_day']) ) ? intval ($_POST['b_day']) : 0;
          
  $b_md = ( isset($_POST['b_md']) ) ? intval ($_POST['b_md']) : 0;
          
  $b_year = ( isset($_POST['b_year']) ) ? intval ($_POST['b_year']) : 0;
          if (
  $b_day && $b_md && $b_year)
          {
              
  $birthday mkrealdate($b_day,$b_md,$b_year);
          } else
          {
              
  $birthday 999999;
          }
      }
  // End add - Birthday MOD
      // Run some validation on the optional fields. These are pass-by-ref, so they'll be changed to
      // empty strings if they fail.
      
  validate_optional_fields($icq$aim$msn$yim$website$location$occupation$interests$signature$user_absence_text);

      
  $viewemail = ( isset($_POST['viewemail']) ) ? ( ($_POST['viewemail']) ? TRUE ) : 0;
      
  $user_absence_mode absintval($_POST['user_absence_mode']) );
      
  $user_absence = ( isset($_POST['user_absence']) ) ? ( ($_POST['user_absence']) ? TRUE ) : 0;
      
  $user_absence_text htmlspecialchars($_POST['user_absence_text']);
      
  $allowviewonline = ( isset($_POST['hideonline']) ) ? ( ($_POST['hideonline']) ? TRUE ) : TRUE;
      
  $notifyreply = ( isset($_POST['notifyreply']) ) ? ( ($_POST['notifyreply']) ? TRUE ) : 0;
      
  $notifypm = ( isset($_POST['notifypm']) ) ? ( ($_POST['notifypm']) ? TRUE ) : TRUE;
      
  $popup_pm = ( isset($_POST['popup_pm']) ) ? ( ($_POST['popup_pm']) ? TRUE ) : TRUE;
      
  $setbm = ( isset($_POST['setbm']) ) ? ( ($_POST['setbm']) ? TRUE ) : 0;
      
      if ( 
  $mode == 'register' )
      {
          
  $attachsig = ( isset($_POST['attachsig']) ) ? ( ($_POST['attachsig']) ? TRUE ) : $board_config['allow_sig'];

          
  $allowhtml = ( isset($_POST['allowhtml']) ) ? ( ($_POST['allowhtml']) ? TRUE ) : $board_config['allow_html'];
          
  $allowbbcode = ( isset($_POST['allowbbcode']) ) ? ( ($_POST['allowbbcode']) ? TRUE ) : $board_config['allow_bbcode'];
          
  $allowsmilies = ( isset($_POST['allowsmilies']) ) ? ( ($_POST['allowsmilies']) ? TRUE ) : $board_config['allow_smilies'];
      }
      else
      {
          
  $attachsig = ( isset($_POST['attachsig']) ) ? ( ($_POST['attachsig']) ? TRUE ) : 0;

          
  $allowhtml = ( isset($_POST['allowhtml']) ) ? ( ($_POST['allowhtml']) ? TRUE ) : $userdata['user_allowhtml'];
          
  $allowbbcode = ( isset($_POST['allowbbcode']) ) ? ( ($_POST['allowbbcode']) ? TRUE ) : $userdata['user_allowbbcode'];
          
  $allowsmilies = ( isset($_POST['allowsmilies']) ) ? ( ($_POST['allowsmilies']) ? TRUE ) : $userdata['user_allowsmile'];
      }

      
  $user_style = ( isset($_POST['style']) ) ? intval($_POST['style']) : $board_config['default_style'];

      if ( !empty(
  $_POST['language']) )
      {
          if ( 
  preg_match('/^[a-z_]+$/i'$_POST['language']) )
          {
              
  $user_lang htmlspecialchars($_POST['language']);
          }
          else
          {
              
  $error true;
              
  $error_msg $lang['Fields_empty'];
          }
      }
      else
      {
          
  $user_lang $board_config['default_lang'];
      }

      
  $user_timezone = ( isset($_POST['timezone']) ) ? doubleval($_POST['timezone']) : $board_config['board_timezone'];
      
  // FLAGHACK-start
      
  $user_flag = ( !empty($_POST['user_flag']) ) ? $_POST['user_flag'] : '' ;
      
  // FLAGHACK-end
      
  $sql "SELECT config_value
          FROM " 
  CONFIG_TABLE "
          WHERE config_name = 'default_dateformat'"
  ;
      if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
      {
          
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not select default dateformat'''__LINE____FILE__$sql);
      }
      
  $row $db->sql_fetchrow($result);
      
  $board_config['default_dateformat'] = $row['config_value'];
      
  $user_dateformat = ( !empty($_POST['dateformat']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['dateformat'])) : $board_config['default_dateformat'];

      
  $user_avatar_local = ( isset($_POST['avatarselect']) && !empty($_POST['submitavatar']) && $board_config['allow_avatar_local'] ) ? htmlspecialchars($_POST['avatarselect']) : ( ( isset($_POST['avatarlocal'])  ) ? htmlspecialchars($_POST['avatarlocal']) : '' );

      
  $user_avatar_remoteurl = ( !empty($_POST['avatarremoteurl']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['avatarremoteurl'])) : '';
      
  $user_avatar_upload = ( !empty($_POST['avatarurl']) ) ? trim($_POST['avatarurl']) : ( ( $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] != "none") ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] : '' );
      
  $user_avatar_name = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['name']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['name'] : '';
      
  $user_avatar_size = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['size']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['size'] : 0;
      
  $user_avatar_filetype = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['type']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['type'] : '';

      
  $user_avatar = ( empty($user_avatar_loc) && $mode == 'editprofile' ) ? $userdata['user_avatar'] : '';
      
  $user_avatar_type = ( empty($user_avatar_loc) && $mode == 'editprofile' ) ? $userdata['user_avatar_type'] : '';

      if ( (isset(
  $_POST['avatargallery']) || isset($_POST['submitavatar']) || isset($_POST['cancelavatar'])) && (!isset($_POST['submit'])) )
      {
          
  $username stripslashes($username);
          
  $email stripslashes($email);
          
  $cur_password htmlspecialchars(stripslashes($cur_password));
          
  $new_password htmlspecialchars(stripslashes($new_password));
          
  $password_confirm htmlspecialchars(stripslashes($password_confirm));

          
  $icq stripslashes($icq);
          
  $aim stripslashes($aim);
          
  $msn stripslashes($msn);
          
  $yim stripslashes($yim);

          
  $website stripslashes($website);
          
  $location stripslashes($location);
          
  $occupation stripslashes($occupation);
          
  $interests stripslashes($interests);
          
  $user_absence_text stripslashes($user_absence_text);
          
  $signature stripslashes($signature);

          
  $user_lang stripslashes($user_lang);
          
  $user_dateformat stripslashes($user_dateformat);

          if ( !isset(
  $_POST['cancelavatar']))
          {
              
  $user_avatar $user_avatar_local;
              
  $user_avatar_type USER_AVATAR_GALLERY;
          }
      }
  }

  //
  // Let's make sure the user isn't logged in while registering,
  // and ensure that they were trying to register a second time
  // (Prevents double registrations)
  //
  if ($mode == 'register' && ($userdata['session_logged_in'] || $username == $userdata['username']))
  {
      
  message_die(GENERAL_MESSAGE$lang['Username_taken'], ''__LINE____FILE__);
  }

  //
  // Did the user submit? In this case build a query to update the users profile in the DB
  //
  if ( isset($_POST['submit']) )
  {
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/usercp_avatar.'.$phpEx);

      
  $passwd_sql '';
      if ( 
  $mode == 'editprofile' )
      {
          if ( 
  $user_id != $userdata['user_id'] )
          {
              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Wrong_Profile'];
          }
      }
      else if ( 
  $mode == 'register' )
      {
          
  $stime time() + 30;
          
  $sql "UPDATE " CRACKTRACK " SET secval = " $stime " WHERE name = 'lastreg'";
          
  $db->sql_query($sql);
          if ( empty(
  $username) || empty($new_password) || empty($password_confirm) || empty($email) )
          {
              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Fields_empty'];
          }
          
          if (
  $plus_config['enable_antirobot'] == 1)
          {
          
          
  //
          // Anti Robotic Registration
          //
          
  $sql "SELECT * FROM " ANTI_ROBOT_TABLE " WHERE session_id = '" $userdata['session_id'] . "' LIMIT 1";
          if( !
  $result $db->sql_query($sql) )
          {
              
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not obtain registration information'''__LINE____FILE__$sql);
          }

          
  $anti_robot_row $db->sql_fetchrow($result);
   
          if (( 
  strtolower($_POST['reg_key']) != $anti_robot_row['reg_key'] ) or ($anti_robot_row['reg_key'] == ''))
          {
              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Wrong_reg_key'];
          }
          else
          {
              
  $sql "DELETE FROM " ANTI_ROBOT_TABLE " WHERE session_id = '" $userdata['session_id'] . "'";
              if( !
  $result $db->sql_query($sql) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not delete validation key'''__LINE____FILE__$sql);
              }
          }
          
  // --------------------------
          //
          
  }
      }

      
  $passwd_sql '';
      if ( !empty(
  $new_password) && !empty($password_confirm) )
      {
          
  // Start add - Protect user account MOD
  // validate that the password is complex
  $result validate_complex_password ($username$new_password);
  if ( 
  $result['error'] )
  {
      
  $error TRUE;
      
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $result['error_msg'];

  }
  // End add - Protect user account MOD
          
  if ( $new_password != $password_confirm )
          {
              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Password_mismatch'];
          }
          else if ( 
  strlen($new_password) > 32 )
          {
              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Password_long'];
          }
          else
          {
              if ( 
  $mode == 'editprofile' )
              {
                  
  $sql "SELECT user_password
                      FROM " 
  USERS_TABLE "
                      WHERE user_id = 
  $user_id";
                  if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
                  {
                      
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not obtain user_password information'''__LINE____FILE__$sql);
                  }

                  
  $row $db->sql_fetchrow($result);

                  if ( 
  $row['user_password'] != md5($cur_password) )
                  {
                      
  $error TRUE;
                      
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Current_password_mismatch'];
                  }
              }

              if ( !
  $error )
              {
                  
  $new_password md5($new_password);
                  
  $passwd_sql "user_password = '$new_password', ";
              }
          }
      }
      else if ( ( empty(
  $new_password) && !empty($password_confirm) ) || ( !empty($new_password) && empty($password_confirm) ) )
      {
          
  $error TRUE;
          
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Password_mismatch'];
      }

      
  //
      // Do a ban check on this email address
      //
      
  if ( $email != $userdata['user_email'] || $mode == 'register' )
      {
          
  $result validate_email($email);
          if ( 
  $result['error'] )
          {
              
  $email $userdata['user_email'];

              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $result['error_msg'];
          }

          if ( 
  $mode == 'editprofile' )
          {
              
  $sql "SELECT user_password
                  FROM " 
  USERS_TABLE "
                  WHERE user_id = 
  $user_id";
              if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not obtain user_password information'''__LINE____FILE__$sql);
              }

              
  $row $db->sql_fetchrow($result);

              if ( 
  $row['user_password'] != md5($cur_password) )
              {
                  
  $email $userdata['user_email'];

                  
  $error TRUE;
                  
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Current_password_mismatch'];
              }
          }
      }

      
  $username_sql '';
      if ( 
  $board_config['allow_namechange'] || $mode == 'register' )
      {
          if ( empty(
  $username) )
          {
              
  // Error is already triggered, since one field is empty.
              
  $error TRUE;
          }
          else if ( 
  $username != $userdata['username'] || $mode == 'register' )
          {
              if (
  strtolower($username) != strtolower($userdata['username']) || $mode == 'register')
              {
                  
  $result validate_username($username);
                  if ( 
  $result['error'] )
                  {
                      
  $error TRUE;
                      
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $result['error_msg'];
                  }
              }

              if (!
  $error)
              {
                  
  $username_sql "username = '" str_replace("\'""''"$username) . "', ";
              }
          }
      }

      if ( 
  $signature != '' )
      {
          if ( 
  strlen($signature) > $board_config['max_sig_chars'] )
          {
              
  $error TRUE;
              
  $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $lang['Signature_too_long'];
          }

          if ( 
  $signature_bbcode_uid == '' )
          {
              
  $signature_bbcode_uid = ( $allowbbcode ) ? make_bbcode_uid() : '';
          }
          
  $signature prepare_message($signature$allowhtml$allowbbcode$allowsmilies$signature_bbcode_uid);
      }

      if ( 
  $website != '' )
      {
          
  rawurlencode($website);
      }

      
  $avatar_sql '';

      if ( isset(
  $_POST['avatardel']) && $mode == 'editprofile' )
      {
          
  $avatar_sql user_avatar_delete($userdata['user_avatar_type'], $userdata['user_avatar']);
      }
          else
      if ( ( !empty(
  $user_avatar_upload) || !empty($user_avatar_name) ) && $board_config['allow_avatar_upload'] )
      {
          if ( !empty(
  $user_avatar_upload) )
          {
              
  $avatar_mode = (empty($user_avatar_name)) ? 'remote' 'local'
              
  $avatar_sql user_avatar_upload($mode$avatar_mode$userdata['user_avatar'], $userdata['user_avatar_type'], $error$error_msg$user_avatar_upload$user_avatar_name$user_avatar_size$user_avatar_filetype);
          }
          else if ( !empty(
  $user_avatar_name) )
          {
              
  $l_avatar_size sprintf($lang['Avatar_filesize'], round($board_config['avatar_filesize'] / 1024));

              
  $error true;
              
  $error_msg .= ( ( !empty($error_msg) ) ? '<br />' '' ) . $l_avatar_size;
          }
      }
      else if ( 
  $user_avatar_remoteurl != '' && $board_config['allow_avatar_remote'] )
      {
          if ( @
  file_exists(@phpbb_realpath('./' $board_config['avatar_path'] . '/' $userdata['user_avatar'])) )
          {
              @
  unlink(@phpbb_realpath('./' $board_config['avatar_path'] . '/' $userdata['user_avatar']));
          }
          
  $avatar_sql user_avatar_url($mode$error$error_msg$user_avatar_remoteurl);
      }
      else if ( 
  $user_avatar_local != '' && $board_config['allow_avatar_local'] )
      {
          if ( @
  file_exists(@phpbb_realpath('./' $board_config['avatar_path'] . '/' $userdata['user_avatar'])) )
          {
              @
  unlink(@phpbb_realpath('./' $board_config['avatar_path'] . '/' $userdata['user_avatar']));
          }
          
  $avatar_sql user_avatar_gallery($mode$error$error_msg$user_avatar_local);
      }
      
  // Start add - Birthday MOD
  // find the birthday values, reflected by the $lang['Submit_date_format']
      
  if ($b_day || $b_md || $b_year//if a birthday is submited, then validate it
      
  {
          
  $user_age=(date('md')>=$b_md.(($b_day <= 9) ? '0':'').$b_day) ? date('Y') - $b_year date('Y') - $b_year ;
          
  // Check date, maximum / minimum user age
          
  if (!checkdate($b_md,$b_day,$b_year))
          {
              
  $error TRUE;
              if( isset(
  $error_msg) )$error_msg .= "<br />";
              
  $error_msg .= $lang['Wrong_birthday_format'];
          } else
          if (
  $user_age>$board_config['max_user_age'])
          {
              
  $error TRUE;
              if( isset(
  $error_msg) )$error_msg .= "<br />";
              
  $error_msg .= sprintf($lang['Birthday_to_high'],$board_config['max_user_age']);
          } else
          if (
  $user_age<$board_config['min_user_age'])
          {
              
  $error TRUE;
              if( isset(
  $error_msg) )$error_msg .= "<br />";
              
  $error_msg .= sprintf($lang['Birthday_to_low'],$board_config['min_user_age']);
          } else
          {
              
  $birthday = ($error) ? $birthday mkrealdate($b_day,$b_md,$b_year);
              
  $next_birthday_greeting = (date('md')<$b_md.(($b_day <= 9) ? '0':'').$b_day) ? date('Y'):date('Y')+;
          }
      } else
      {
          if (
  $board_config['birthday_required'])
          {
              
  $error TRUE;
              if( isset(
  $error_msg) )$error_msg .= "<br />";
              
  $error_msg .= sprintf($lang['Birthday_require']);
          }
          
  $birthday 999999;
      }
  // End add - Birthday MOD
      
  if ( !$error )
      {
          if ( 
  $avatar_sql == '' )
          {
              
  $avatar_sql = ( $mode == 'editprofile' ) ? '' "'', " USER_AVATAR_NONE;
          }

          if ( 
  $mode == 'editprofile' )
          {
              if ( 
  $email != $userdata['user_email'] && $board_config['require_activation'] != USER_ACTIVATION_NONE && $userdata['user_level'] != ADMIN )
              {
                  
  $user_active 0;

                  
  $user_actkey gen_rand_string(true);
                  
  $key_len 54 - ( strlen($server_url) );
                  
  $key_len = ( $key_len ) ? $key_len 6;
                  
  $user_actkey substr($user_actkey0$key_len);

                  if ( 
  $userdata['session_logged_in'] )
                  {
                      
  session_end($userdata['session_id'], $userdata['user_id']);
                  }
              }
              else
              {
                  
  $user_active 'user_active'
                  
  $user_actkey 'user_actkey'
                  
  // Start add - Protect user account MOD
                  
  $passwd_sql .= (empty($passwd_sql)) ? "" " user_passwd_change=".time().",";
                  
  // End add - Protect user account MOD
              
  }

              
  $sql "UPDATE " USERS_TABLE "
                  SET " 
  $username_sql $passwd_sql "user_email = '" str_replace("\'""''"$email) ."', user_icq = '" str_replace("\'""''"$icq) . "', user_website = '" str_replace("\'""''"$website) . "', user_occ = '" str_replace("\'""''"$occupation) . "', user_from = '" str_replace("\'""''"$location) . "', user_from_flag = '$user_flag', user_interests = '" str_replace("\'""''"$interests) . "', user_absence_mode = $user_absence_mode, user_absence = $user_absence, user_absence_text = '" str_replace("\'""''"$user_absence_text) . "', user_birthday = '$birthday', user_next_birthday_greeting = '$next_birthday_greeting', user_viewemail = $viewemail, user_aim = '" str_replace("\'""''"str_replace(' ''+'$aim)) . "', user_yim = '" str_replace("\'""''"$yim) . "', user_msnm = '" str_replace("\'""''"$msn) . "', user_attachsig = $attachsig, user_setbm = $setbm, user_allowsmile = $allowsmilies, user_allowhtml = $allowhtml, user_allowbbcode = $allowbbcode, user_allow_viewonline = $allowviewonline, user_notify = $notifyreply, user_notify_pm = $notifypm, user_popup_pm = $popup_pm, user_timezone = $user_timezone, user_dateformat = '" str_replace("\'""''"$user_dateformat) . "', user_lang = '" str_replace("\'""''"$user_lang) . "', user_style = $user_style, user_active = $user_active, user_actkey = '$user_actkey'" $avatar_sql ", user_gender = '$gender'
                  WHERE user_id = 
  $user_id";
              if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not update users table'''__LINE____FILE__$sql);
              }

              if ( !
  $user_active )
              {
                  
  //
                  // The users account has been deactivated, send them an email with a new activation key
                  //
                  
  include($phpbb_root_path 'includes/emailer.'.$phpEx);
                  
  $emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);

                  
  $emailer->from($board_config['board_email']);
                  
  $emailer->replyto($board_config['board_email']);

                  
  $emailer->use_template('user_activate'stripslashes($user_lang));
                  
  $emailer->email_address($email);
                  
  $emailer->set_subject($lang['Reactivate']);

                  
  $emailer->assign_vars(array(
                      
  'SITENAME' => $board_config['sitename'],
                      
  'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match$unhtml_specialchars_replacesubstr(str_replace("\'""'"$username), 025)),
                      
  'EMAIL_SIG' => (!empty($board_config['board_email_sig'])) ? str_replace('<br />'"\n""-- \n" $board_config['board_email_sig']) : '',

                      
  'U_ACTIVATE' => $server_url '?mode=activate&' POST_USERS_URL '=' $user_id '&act_key=' $user_actkey)
                  );
                  
  $emailer->send();
                  
  $emailer->reset();

                  
  $message $lang['Profile_updated_inactive'] . '<br /><br />' sprintf($lang['Click_return_index'],  '<a href="' append_sid("index.$phpEx") . '">''</a>');
              }
              else
              {
                  
  $message $lang['Profile_updated'] . '<br /><br />' sprintf($lang['Click_return_index'],  '<a href="' append_sid("index.$phpEx") . '">''</a>');
              }

              
  $template->assign_vars(array(
                  
  "META" => '<meta http-equiv="refresh" content="5;url=' append_sid("index.$phpEx") . '">')
              );

              
  message_die(GENERAL_MESSAGE$message);
          }
          else
          {
              
  $sql "SELECT MAX(user_id) AS total
                  FROM " 
  USERS_TABLE;
              if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not obtain next user_id information'''__LINE____FILE__$sql);
              }

              if ( !(
  $row $db->sql_fetchrow($result)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not obtain next user_id information'''__LINE____FILE__$sql);
              }
              
  $user_id $row['total'] + 1;

              
  //
              // Get current date
              //
              
  $sql "INSERT INTO " USERS_TABLE "    (user_id, username, user_regdate, user_password, user_email, user_icq, user_website, user_occ, user_from, user_from_flag, user_interests, user_absence_mode, user_absence, user_absence_text, user_sig, user_sig_bbcode_uid, user_avatar, user_avatar_type, user_viewemail, user_aim, user_yim, user_msnm, user_attachsig, user_setbm, user_allowsmile, user_allowhtml, user_allowbbcode, user_allow_viewonline, user_notify, user_notify_pm, user_popup_pm, user_timezone, user_dateformat, user_lang, user_style, user_gender, user_level, user_allow_pm, user_birthday, user_next_birthday_greeting, user_passwd_change, user_active, user_actkey)
                  VALUES (
  $user_id, '" str_replace("\'""''"$username) . "', " time() . ", '" str_replace("\'""''"$new_password) . "', '" str_replace("\'""''"$email) . "', '" str_replace("\'""''"$icq) . "', '" str_replace("\'""''"$website) . "', '" str_replace("\'""''"$occupation) . "', '" str_replace("\'""''"$location) . "', '$user_flag', '" str_replace("\'""''"$interests) . "', $user_absence_mode$user_absence, '" str_replace("\'""''"$user_absence_text) . "', '" str_replace("\'""''"$signature) . "', '$signature_bbcode_uid', $avatar_sql$viewemail, '" str_replace("\'""''"str_replace(' ''+'$aim)) . "', '" str_replace("\'""''"$yim) . "', '" str_replace("\'""''"$msn) . "', $attachsig$setbm$allowsmilies$allowhtml$allowbbcode$allowviewonline$notifyreply$notifypm$popup_pm$user_timezone, '" str_replace("\'""''"$user_dateformat) . "', '" str_replace("\'""''"$user_lang) . "', $user_style, '$gender', 0, 1, '$birthday', '$next_birthday_greeting', ".time().",";
              if ( 
  $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_SELF || $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_ADMIN || $coppa )
              {
                  
  $user_actkey gen_rand_string(true);
                  
  $key_len 54 - (strlen($server_url));
                  
  $key_len = ( $key_len ) ? $key_len 6;
                  
  $user_actkey substr($user_actkey0$key_len);
                  
  $sql .= "0, '" str_replace("\'""''"$user_actkey) . "')";
              }
              else
              {
                  
  $sql .= "1, '')";
              }

              if ( !(
  $result $db->sql_query($sqlBEGIN_TRANSACTION)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not insert data into users table'''__LINE____FILE__$sql);
              }
   
  //
                          // Referral Plus
                          //
                          
  if ($board_config['rp_enable'])
                          {
                                 if (
  $refer_id != '')
                                 {
                                        
  $sql "INSERT INTO " REFER_PLUS_TABLE " (rp_id, refer_id, refer_new, rp_time)
                                                VALUES ('', '" 
  $refer_id "', '" intval($user_id) . "', '" time() . "')";
                                        if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
                                        {
                                               
  message_die(GENERAL_ERROR$lang['Rp_error_enter'], ''__LINE____FILE__$sql);
                                        }
                                  }
                          }

                          if (
  $board_config['rp_enable'])
                          {
                                 if (
  $refer_id != '')
                                 {
                                        
  $sql "INSERT INTO " REFER_TOP_TABLE " (rp_id, refer_id, refer_new, rp_time)
                                                VALUES ('', '" 
  $refer_id "', '" intval($user_id) . "', '" time() . "')";
                                        if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
                                        {
                                               
  message_die(GENERAL_ERROR$lang['Rp_error_enter'], ''__LINE____FILE__$sql);
                                        }
                                  }
                          }
                          
  //
                          // Referral Plus
                          //
  #
              
  $sql "INSERT INTO " GROUPS_TABLE " (group_name, group_description, group_single_user, group_moderator)
                  VALUES ('', 'Personal User', 1, 0)"
  ;
              if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not insert data into groups table'''__LINE____FILE__$sql);
              }

              
  $group_id $db->sql_nextid();

              
  $sql "INSERT INTO " USER_GROUP_TABLE " (user_id, group_id, user_pending)
                  VALUES (
  $user_id$group_id, 0)";
              if( !(
  $result $db->sql_query($sqlEND_TRANSACTION)) )
              {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not insert data into user_group table'''__LINE____FILE__$sql);
              }

              if ( 
  $coppa )
              {
                  
  $message $lang['COPPA'];
                  
  $email_template 'coppa_welcome_inactive';
              }
              else if ( 
  $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_SELF )
              {
                  
  $message $lang['Account_inactive'];
                  
  $email_template 'user_welcome_inactive';
              }
              else if ( 
  $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_ADMIN )
              {
                  
  $message $lang['Account_inactive_admin'];
                  
  $email_template 'admin_welcome_inactive';
              }
              else
              {
                  
  $message $lang['Account_added'];
                  
  $email_template 'user_welcome';
              }

              include(
  $phpbb_root_path 'includes/emailer.'.$phpEx);
              
  $emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);

              
  $emailer->from($board_config['board_email']);
              
  $emailer->replyto($board_config['board_email']);

              
  $emailer->use_template($email_templatestripslashes($user_lang));
              
  $emailer->email_address($email);
              
  $emailer->set_subject(sprintf($lang['Welcome_subject'], $board_config['sitename']));

              if( 
  $coppa )
              {
                  
  $emailer->assign_vars(array(
                      
  'SITENAME' => $board_config['sitename'],
                      
  'WELCOME_MSG' => sprintf($lang['Welcome_subject'], $board_config['sitename']),
                      
  'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match$unhtml_specialchars_replacesubstr(str_replace("\'""'"$username), 025)),
                      
  'PASSWORD' => $password_confirm,
                      
  'EMAIL_SIG' => str_replace('<br />'"\n""-- \n" $board_config['board_email_sig']),

                      
  'FAX_INFO' => $board_config['coppa_fax'],
                      
  'MAIL_INFO' => $board_config['coppa_mail'],
                      
  'EMAIL_ADDRESS' => $email,
                      
  'ICQ' => $icq,
                      
  'AIM' => $aim,
                      
  'YIM' => $yim,
                      
  'MSN' => $msn,
                      
  'WEB_SITE' => $website,
                      
  'FROM' => $location,
                      
  'OCC' => $occupation,
                      
  'INTERESTS' => $interests,
                      
  'SITENAME' => $board_config['sitename']));
              }
              else
              {
                  
  $emailer->assign_vars(array(
                      
  'SITENAME' => $board_config['sitename'],
                      
  'WELCOME_MSG' => sprintf($lang['Welcome_subject'], $board_config['sitename']),
                      
  'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match$unhtml_specialchars_replacesubstr(str_replace("\'""'"$username), 025)),
                      
  'PASSWORD' => $password_confirm,
                      
  'EMAIL_SIG' => str_replace('<br />'"\n""-- \n" $board_config['board_email_sig']),

                      
  'U_ACTIVATE' => $server_url '?mode=activate&' POST_USERS_URL '=' $user_id '&act_key=' $user_actkey)
                  );
              }

              
  $emailer->send();
              
  $emailer->reset();

              if ( 
  $board_config['require_activation'] == USER_ACTIVATION_ADMIN )
              {
                  
  $sql "SELECT user_email, user_lang 
                      FROM " 
  USERS_TABLE "
                      WHERE user_level = " 
  ADMIN;
                  
                  if ( !(
  $result $db->sql_query($sql)) )
                  {
                      
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not select Administrators'''__LINE____FILE__$sql);
                  }
                  
                  while (
  $row $db->sql_fetchrow($result))
                  {
                      
  $emailer->from($board_config['board_email']);
                      
  $emailer->replyto($board_config['board_email']);
                      
                      
  $emailer->email_address(trim($row['user_email']));
                      
  $emailer->use_template("admin_activate"$row['user_lang']);
                      
  $emailer->set_subject($lang['New_account_subject']);

                      
  $emailer->assign_vars(array(
                          
  'USERNAME' => preg_replace($unhtml_specialchars_match$unhtml_specialchars_replacesubstr(str_replace("\'""'"$username), 025)),
                          
  'EMAIL_SIG' => str_replace('<br />'"\n""-- \n" $board_config['board_email_sig']),

                          
  'U_ACTIVATE' => $server_url '?mode=activate&' POST_USERS_URL '=' $user_id '&act_key=' $user_actkey)
                      );
                      
  $emailer->send();
                      
  $emailer->reset();
                  }
                  
  $db->sql_freeresult($result);
              }

              
  $message $message '<br /><br />' sprintf($lang['Click_return_index'],  '<a href="' append_sid("index.$phpEx") . '">''</a>');
  #

  //
  // Referral Plus
  //
              
  $reward $board_config['rp_reward'];
              if ( (
  $board_config['rp_rewards_enable'] == '1') )
              {
              
  $rp_reward $reward $board_config['rp_gold']; 
                  
  $sql "UPDATE " USERS_TABLE 
                         SET 
  $reward = $reward + $rp_reward 
                         WHERE user_id = '" 
  str_replace("\'""''"$refer_id) . "'"
                  if( !
  $db->sql_query($sql) ) 
                  { 
                      
  message_die(GENERAL_ERROR$lang['Rp_error'] . $board_config['rp_reward'], ''__LINE____FILE__$sql); 
                  }
              }

  //
  // Referral Plus 
  //              
  message_die(GENERAL_MESSAGE$message);
          } 
  // if mode == register
      
  }
  // End of submit


  if ( $error )
  {
      
  //
      // If an error occured we need to stripslashes on returned data
      //
      
  $username stripslashes($username);
      
  $email stripslashes($email);
      
  $new_password '';
      
  $password_confirm '';

      
  $icq stripslashes($icq);
      
  $aim str_replace('+'' 'stripslashes($aim));
      
  $msn stripslashes($msn);
      
  $yim stripslashes($yim);

      
  $website stripslashes($website);
      
  $location stripslashes($location);
      
  $occupation stripslashes($occupation);
      
  $interests stripslashes($interests);
      
  $user_absence_text stripslashes($user_absence_text);
      
  $signature stripslashes($signature);
      
  $signature = ($signature_bbcode_uid != '') ? preg_replace("/:(([a-z0-9]+:)?)$signature_bbcode_uid(=|\])/si"'\\3'$signature) : $signature;

      
  $user_lang stripslashes($user_lang);
      
  $user_dateformat stripslashes($user_dateformat);

  }
  else if ( 
  $mode == 'editprofile' && !isset($_POST['avatargallery']) && !isset($_POST['submitavatar']) && !isset($_POST['cancelavatar']) && !isset($_GET['second']) )
  {
      
  $user_id $userdata['user_id'];
      
  $username $userdata['username'];
      
  $email $userdata['user_email'];
      
  $new_password '';
      
  $password_confirm '';

      
  $icq $userdata['user_icq'];
      
  $aim str_replace('+'' '$userdata['user_aim']);
      
  $msn $userdata['user_msnm'];
      
  $yim $userdata['user_yim'];

      
  $website $userdata['user_website'];
      
  $location $userdata['user_from'];
      
  // FLAGHACK-start
      
  $user_flag $userdata['user_from_flag'];    
      
  // FLAGHACK-end
      
  $occupation $userdata['user_occ'];
      
  $interests $userdata['user_interests'];
      
  // Start add - Gender MOD
      
  $gender $userdata['user_gender']; 
      
  // End add - Gender MOD
      // Start add - Birthday MOD
      
  $birthday $userdata['user_birthday'];
      
  // End add - Birthday MOD
      
  $signature_bbcode_uid $userdata['user_sig_bbcode_uid'];
      
  $signature = ($signature_bbcode_uid != '') ? preg_replace("/:(([a-z0-9]+:)?)$signature_bbcode_uid(=|\])/si"'\\3'$userdata['user_sig']) : $userdata['user_sig'];

      
  $viewemail $userdata['user_viewemail'];
      
  $user_absence_mode $userdata['user_absence_mode'];
      
  $user_absence $userdata['user_absence'];
      
  $user_absence_text $userdata['user_absence_text'];
      
  $notifypm $userdata['user_notify_pm'];
      
  $popup_pm $userdata['user_popup_pm'];
      
  $notifyreply $userdata['user_notify'];
      
  $attachsig $userdata['user_attachsig'];
      
  $setbm $userdata['user_setbm'];
      
  $allowhtml $userdata['user_allowhtml'];
      
  $allowbbcode $userdata['user_allowbbcode'];
      
  $allowsmilies $userdata['user_allowsmile'];
      
  $allowviewonline $userdata['user_allow_viewonline'];

      
  $user_avatar = ( $userdata['user_allowavatar'] ) ? $userdata['user_avatar'] : '';
      
  $user_avatar_type = ( $userdata['user_allowavatar'] ) ? $userdata['user_avatar_type'] : USER_AVATAR_NONE;

      
  $user_style $userdata['user_style'];
      
  $user_lang $userdata['user_lang'];
      
  $user_timezone $userdata['user_timezone'];
      
  $user_dateformat $userdata['user_dateformat'];
  }
  else if ( 
  $mode == 'editprofile' && !isset($_POST['avatargallery']) && !isset($_POST['submitavatar']) && !isset($_POST['cancelavatar']) && isset($_GET['second']) )
  {
      
  $strip_var_list = array('user_id' => 'user_id''username' => 'username''email' => 'email''icq' => 'icq''aim' => 'aim''msn' => 'msn''yim' => 'yim''website' => 'website''location' => 'location''occupation' => 'occupation''interests' => 'interests');
      while( list(
  $var$param) = @each($strip_var_list) )
      {
          if ( !empty(
  $_POST[$param]) )
          {
              $
  $var trim(htmlspecialchars($_POST[$param]));
          }
      }

      
  $trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password''new_password' => 'new_password''password_confirm' => 'password_confirm''signature' => 'signature');
      while( list(
  $var$param) = @each($trim_var_list) )
      {
          if ( !empty(
  $_POST[$param]) )
          {
              $
  $var trim($_POST[$param]);
          }
      }

      
  $user_absence = ( isset($_POST['user_absence']) ) ? ( ($_POST['user_absence']) ? TRUE ) : 0;
      
  $user_absence_mode absintval($_POST['user_absence_mode']) );
      
  $user_absence_text htmlspecialchars($_POST['user_absence_text']);
      
  $gender intval ($_POST['gender']);
      
  $birthday intval ($_POST['birthday']);
      
  $b_day = ( isset($_POST['b_day']) ) ? intval ($_POST['b_day']) : 0;
      
  $b_md = ( isset($_POST['b_md']) ) ? intval ($_POST['b_md']) : 0;
      
  $b_year = ( isset($_POST['b_year']) ) ? intval ($_POST['b_year']) : 0;
      
  $viewemail = ( isset($_POST['viewemail']) ) ? ( ($_POST['viewemail']) ? TRUE ) : 0;
      
  $allowviewonline = ( isset($_POST['hideonline']) ) ? ( ($_POST['hideonline']) ? TRUE ) : TRUE;
      
  $notifyreply = ( isset($_POST['notifyreply']) ) ? ( ($_POST['notifyreply']) ? TRUE ) : 0;
      
  $notifypm = ( isset($_POST['notifypm']) ) ? ( ($_POST['notifypm']) ? TRUE ) : TRUE;
      
  $popup_pm = ( isset($_POST['popup_pm']) ) ? ( ($_POST['popup_pm']) ? TRUE ) : TRUE;
      
  $attachsig = ( isset($_POST['attachsig']) ) ? ( ($_POST['attachsig']) ? TRUE ) : 0;
      
  $setbm = ( isset($_POST['setbm']) ) ? ( ($_POST['setbm']) ? TRUE ) : 0;
      
  $allowbbcode = ( isset($_POST['allowbbcode']) ) ? ( ($_POST['allowbbcode']) ? TRUE ) : $userdata['user_allowbbcode'];
      
  $allowhtml = ( isset($_POST['allowhtml']) ) ? ( ($_POST['allowhtml']) ? TRUE ) : $userdata['user_allowhtml'];
      
  $allowsmilies = ( isset($_POST['allowsmilies']) ) ? ( ($_POST['allowsmilies']) ? TRUE ) : $userdata['user_allowsmile'];
      
  $user_lang htmlspecialchars($_POST['language']);
      
  $user_style intval($_POST['style']);
      
  $user_timezone = ( isset($_POST['timezone']) ) ? doubleval($_POST['timezone']) : $board_config['board_timezone'];
      
  $user_dateformat = ( !empty($_POST['dateformat']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['dateformat'])) : $board_config['default_dateformat'];
      
  $user_avatar_name = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['name']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['name'] : '';
      
  $user_avatar_size = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['size']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['size'] : 0;
      
  $user_avatar_filetype = ( !empty($HTTP_POST_FILES['avatar']['type']) ) ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['type'] : '';
      
  $user_avatar_upload = ( !empty($_POST['avatarurl']) ) ? trim($_POST['avatarurl']) : ( ( $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] != "none") ? $HTTP_POST_FILES['avatar']['tmp_name'] : '' );
      
  $user_avatar_remoteurl = ( !empty($_POST['avatarremoteurl']) ) ? trim(htmlspecialchars($_POST['avatarremoteurl'])) : '';
      
  $user_flag = ( !empty($_POST['user_flag']) ) ? $_POST['user_flag'] : '' ;
  }

  //
  // Default pages
  //
  include($phpbb_root_path 'includes/page_header.'.$phpEx);

  make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);

  if ( 
  $mode == 'editprofile' )
  {
      if ( 
  $user_id != $userdata['user_id'] )
      {
          
  $error TRUE;
          
  $error_msg $lang['Wrong_Profile'];
      }
  }

  if( isset(
  $_POST['avatargallery']) && !$error )
  {
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/usercp_avatar.'.$phpEx);

      
  $avatar_category = ( !empty($_POST['avatarcategory']) ) ? htmlspecialchars($_POST['avatarcategory']) : '';

      
  $template->set_filenames(array(
          
  'body' => 'profile_avatar_gallery.tpl')
      );

      
  $allowviewonline = !$allowviewonline;

      
  display_avatar_gallery($mode$avatar_category$user_id$email$current_email$coppa$username$email, &$new_password, &$cur_password$password_confirm$icq$aim$msn$yim$website$location$user_flag$occupation$interests$signature$viewemail$notifypm$popup_pm$notifyreply$attachsig$setbm$allowhtml$allowbbcode$allowsmilies$allowviewonline$user_style$user_lang$user_timezone$user_dateformat$user_absence_mode$user_absence$user_absence_text$userdata['session_id'], $birthday$gender);
  }
  else
  {
      include(
  $phpbb_root_path 'includes/functions_selects.'.$phpEx);

      if ( !isset(
  $coppa) )
      {
          
  $coppa FALSE;
      }

      if ( !isset(
  $user_template) )
      {
          
  $selected_template $board_config['system_template'];
      }

      
  $avatar_img '';
      if ( 
  $user_avatar_type )
      {
          switch( 
  $user_avatar_type )
          {
              case 
  USER_AVATAR_UPLOAD:
                  
  $avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<img src="' $board_config['avatar_path'] . '/' $user_avatar '" alt="" />' '';
                  break;
              case 
  USER_AVATAR_REMOTE:
                  
  $avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<img src="' $user_avatar '" alt="" />' '';
                  break;
              case 
  USER_AVATAR_GALLERY:
                  
  $avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<img src="' $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' $user_avatar '" alt="" />' '';
                  break;
          }
      }


  //
  // Referral Plus
  // modify-add <input type="hidden" name="refer_id" value="' . $refer_id . '" />'

      
  $s_hidden_fields '<input type="hidden" name="mode" value="' $mode '" /><input type="hidden" name="agreed" value="true" /><input type="hidden" name="coppa" value="' $coppa '" />';<input type="hidden" name="refer_id" value="' . $refer_id . '" />
  #
  //
  // Referral Plus
  //

  #

      
  if( $mode == 'editprofile' )
      {
          
  $s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="user_id" value="' $userdata['user_id'] . '" />';
          
  //
          // Send the users current email address. If they change it, and account activation is turned on
          // the user account will be disabled and the user will have to reactivate their account.
          //
          
  $s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="current_email" value="' $userdata['user_email'] . '" />';
      }

      if ( !empty(
  $user_avatar_local) )
      {
          
  $s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="avatarlocal" value="' $user_avatar_local '" />';
      }

      
  $html_status =  ( $userdata['user_allowhtml'] && $board_config['allow_html'] ) ? $lang['HTML_is_ON'] : $lang['HTML_is_OFF'];
      
  $bbcode_status = ( $userdata['user_allowbbcode'] && $board_config['allow_bbcode']  ) ? $lang['BBCode_is_ON'] : $lang['BBCode_is_OFF'];
      
  $smilies_status = ( $userdata['user_allowsmile'] && $board_config['allow_smilies']  ) ? $lang['Smilies_are_ON'] : $lang['Smilies_are_OFF'];
      
      
  // Start add - Gender MOD
  switch ($gender

     case 
  1$gender_male_checked="checked=\"checked\"";break; 
     case 
  2$gender_female_checked="checked=\"checked\"";break; 
     default:
  $gender_no_specify_checked="checked=\"checked\""
  }
  // End add - Gender MOD
      // Start add - Birthday MOD
  if ( $birthday!=999999 )
  {
      
  $b_day realdate('j'$birthday);
      
  $b_md realdate('n'$birthday);
      
  $b_year realdate('Y'$birthday);
      
  $birthday realdate($lang['Submit_date_format'], $birthday);
  } else
  {
      
  $b_day '';
      
  $b_md '';
      
  $b_year '';
      
  $birthday '';
  }
  // End add - Birthday MOD

      
  if ( $error )
      {
          
  $template->set_filenames(array(
              
  'reg_header' => 'error_body.tpl')
          );
          
  $template->assign_vars(array(
              
  'ERROR_MESSAGE' => $error_msg)
          );
          
  $template->assign_var_from_handle('ERROR_BOX''reg_header');
      }

      
  $template->set_filenames(array(
          
  'body' => 'profile_add_body.tpl')
      );
      if ( (
  $userdata['user_level'] == USER && $board_config['users_allow_absence'] == TRUE) || ($userdata['user_level'] != USER && $userdata['user_level'] != ANONYMOUS) )
      {
          
  $template->assign_block_vars('allow_absence', array());
      }

      
  $s_user_absence_mode '<select name = "user_absence_mode">';
      
  $s_user_absence_mode .= '<option value = "1">' $lang['On_holidays'] . '</option>';
      
  $s_user_absence_mode .= '<option value = "2">' $lang['User_ill'] . '</option>';
      
  $s_user_absence_mode .= '<option value = "3">' $lang['Longer_absenct'] . '</option>';
      
  $s_user_absence_mode .= '</select>';

      
  $s_user_absence_mode str_replace('value = "' $userdata['user_absence_mode'] . '">''value = "' $userdata['user_absence_mode'] . '" SELECTED>' ,$s_user_absence_mode);
      if ( 
  $mode == 'editprofile' )
      {
          
  $template->assign_block_vars('switch_edit_profile', array());
      }
      
  // FLAGHACK-start
      // query to get the list of flags
      
  $sql "SELECT *
          FROM " 
  FLAG_TABLE "
          ORDER BY flag_id"
  ;
      if(!
  $flags_result $db->sql_query($sql))
      {
          
  message_die(GENERAL_ERROR"Couldn't obtain flags information."""__LINE____FILE__$sql);
      }
      
  $flag_row $db->sql_fetchrowset($ranksresult);
      
  $num_flags $db->sql_numrows($ranksresult) ;

      
  // build the html select statement
      
  $flag_start_image 'blank.gif' ;
      
  $selected = ( isset($user_flag) ) ? '' ' selected="selected"'  ;
      
  $flag_select "<select name=\"user_flag\" onChange=\"document.images['user_flag'].src = 'images/flags/'
   + this.value;\" >"
  ;
      
  $flag_select .= "<option value=\"blank.gif\"$selected>" $lang['Select_Country'] . "</option>";
      for (
  $i 0$i $num_flags$i++)
      {
          
  $flag_name $flag_row[$i]['flag_name'];
          
  $flag_image $flag_row[$i]['flag_image'];
          
  $selected = ( isset( $user_flag) ) ? (($user_flag == $flag_image) ? 'selected="selected"' '' ) : '' ;
          
  $flag_select .= "\t<option value=\"$flag_image\"$selected>$flag_name</option>";
          if ( isset( 
  $user_flag) && ($user_flag == $flag_image))
          {
              
  $flag_start_image $flag_image ;
          }
      }
      
  $flag_select .= '</select>';
      
  // FLAGHACK-end
      
  if ( ($mode == 'register') || ($board_config['allow_namechange']) )
      {
          
  $template->assign_block_vars('switch_namechange_allowed', array());
      }
      else
      {
          
  $template->assign_block_vars('switch_namechange_disallowed', array());
      }
      
  // Start add - Birthday MOD
      
  $s_b_day '<span class="genmed">' $lang['Day'] . '&nbsp;</span><select name="b_day" size="1" class="gensmall"> 
          <option value="0">&nbsp;-&nbsp;</option> 
          <option value="1">&nbsp;1&nbsp;</option>
          <option value="2">&nbsp;2&nbsp;</option>
          <option value="3">&nbsp;3&nbsp;</option>
          <option value="4">&nbsp;4&nbsp;</option>
          <option value="5">&nbsp;5&nbsp;</option>
          <option value="6">&nbsp;6&nbsp;</option>
          <option value="7">&nbsp;7&nbsp;</option>
          <option value="8">&nbsp;8&nbsp;</option>
          <option value="9">&nbsp;9&nbsp;</option>
          <option value="10">&nbsp;10&nbsp;</option>
          <option value="11">&nbsp;11&nbsp;</option>
          <option value="12">&nbsp;12&nbsp;</option>
          <option value="13">&nbsp;13&nbsp;</option>
          <option value="14">&nbsp;14&nbsp;</option>
          <option value="15">&nbsp;15&nbsp;</option>
          <option value="16">&nbsp;16&nbsp;</option>
          <option value="17">&nbsp;17&nbsp;</option>
          <option value="18">&nbsp;18&nbsp;</option>
          <option value="19">&nbsp;19&nbsp;</option>
          <option value="20">&nbsp;20&nbsp;</option>
          <option value="21">&nbsp;21&nbsp;</option>
          <option value="22">&nbsp;22&nbsp;</option>
          <option value="23">&nbsp;23&nbsp;</option>
          <option value="24">&nbsp;24&nbsp;</option>
          <option value="25">&nbsp;25&nbsp;</option>
          <option value="26">&nbsp;26&nbsp;</option>
          <option value="27">&nbsp;27&nbsp;</option>
          <option value="28">&nbsp;28&nbsp;</option>
          <option value="29">&nbsp;29&nbsp;</option>
          <option value="30">&nbsp;30&nbsp;</option>
          <option value="31">&nbsp;31&nbsp;</option>
            </select>&nbsp;&nbsp;'
  ;
      
  $s_b_md '<span class="genmed">' $lang['Month'] . '&nbsp;</span><select name="b_md" size="1" class="gensmall"> 
               <option value="0">&nbsp;-&nbsp;</option> 
          <option value="1">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['January'].'&nbsp;</option>
          <option value="2">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['February'].'&nbsp;</option>
          <option value="3">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['March'].'&nbsp;</option>
          <option value="4">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['April'].'&nbsp;</option>
          <option value="5">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['May'].'&nbsp;</option>
          <option value="6">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['June'].'&nbsp;</option>
          <option value="7">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['July'].'&nbsp;</option>
          <option value="8">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['August'].'&nbsp;</option>
          <option value="9">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['September'].'&nbsp;</option>
          <option value="10">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['October'].'&nbsp;</option>
          <option value="11">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['November'].'&nbsp;</option>
          <option value="12">&nbsp;'
  .$lang['datetime']['December'].'&nbsp;</option>
          </select>&nbsp;&nbsp;'
  ;
      
  $s_b_daystr_replace("value=\"".$b_day."\">""value=\"".$b_day."\" SELECTED>" ,$s_b_day);
      
  $s_b_md str_replace("value=\"".$b_md."\">""value=\"".$b_md."\" SELECTED>" ,$s_b_md);
      
  $s_b_year '<span class="genmed">' $lang['Year'] . '&nbsp;</span><input type="text" class="post" style="width: 50px" name="b_year" size="4" maxlength="4" value="' $b_year '" />&nbsp;&nbsp;'
      
  $i 0;
      
  $s_birthday '';
      for (
  $i=0$i<=strlen($lang['Submit_date_format']); $i++)
      {
          switch (
  $lang['Submit_date_format'][$i])
          {
              case 
  d:  $s_birthday .= $s_b_day;break;
              case 
  m:  $s_birthday .= $s_b_md;break;
              case 
  Y:  $s_birthday .= $s_b_year;break;
          }
      }
  // End add - Birthday MOD
      //
      // Let's do an overall check for settings/versions which would prevent
      // us from doing file uploads....
      //
      
  $ini_val = ( phpversion() >= '4.0.0' ) ? 'ini_get' 'get_cfg_var';
      
  $form_enctype = ( @$ini_val('file_uploads') == '0' || strtolower(@$ini_val('file_uploads') == 'off') || phpversion() == '4.0.4pl1' || !$board_config['allow_avatar_upload'] || ( phpversion() < '4.0.3' && @$ini_val('open_basedir') != '' ) ) ? '' 'enctype="multipart/form-data"';
      include(
  $phpbb_root_path "ctracker/engine/cachelist." $phpEx);
      
      if (
  $plus_config['enable_antirobot'] == 1)
      {
      
      
  //
      // Anti Robotic Registration
      //
      
  if ($mode == 'register')
      {
          
  $sql "DELETE FROM " ANTI_ROBOT_TABLE " WHERE timestamp < '" . (time() - 3600) . "' OR session_id = '" $userdata['session_id'] . "'";
          if( !
  $result $db->sql_query($sql) )
          {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not delete validation key'''__LINE____FILE__$sql);
          }

          
  $reg_key gen_reg_key();

          
  $sql "INSERT INTO "ANTI_ROBOT_TABLE " VALUES ('" $userdata['session_id'] . "', '" $reg_key "', '" time() . "')";
          if( !
  $result $db->sql_query($sql) )
          {
                  
  message_die(GENERAL_ERROR'Could not check registration information'''__LINE____FILE__$sql);
          }
      }
      
  //-----------------------
      //
      
  }
      
  $template->assign_vars(array(
          
  'USERNAME' => $username,
          
  'CUR_PASSWORD' => $cur_password,
          
  'CTVALID' => $ctrack_forumid,
          
  'NEW_PASSWORD' => $new_password,
          
  'PASSWORD_CONFIRM' => $password_confirm,
          
  'EMAIL' => $email,
          
  //signature editor
          
  'SIG_DESC' => $lang['sig_description'],
          
  'SIG_BUTTON_DESC' => $lang['sig_edit'],
          
  //signature editor
          
  'YIM' => $yim,
          
  'ICQ' => $icq,
          
  'MSN' => $msn,
          
  'AIM' => $aim,
          
  'OCCUPATION' => $occupation,
          
  'INTERESTS' => $interests,
          
  'L_USER_ABSENCE' => $lang['User_absence'],
          
  'L_USER_ABSENCE_MODE' => $lang['User_absence_mode'],
          
  'L_USER_ABSENCE_TEXT' => $lang['User_absence_text'],
          
  'USER_ABSENCE_YES' => ($user_absence) ? 'checked="checked"' '',
          
  'USER_ABSENCE_NO' => (!$user_absence) ? 'checked="checked"' '',
          
  'S_USER_ABSENCE_MODE' => $s_user_absence_mode,
          
  'S_USER_ABSENCE_TEXT' => $user_absence_text,
          
  // Start add - Birthday MOD
          
  'S_BIRTHDAY' => $s_birthday,
          
  'BIRTHDAY_REQUIRED' => ($board_config['birthday_required']) ? '*' '',
          
  // End add - Birthday MOD 
          
  'LOCATION' => $location,
          
  // FLAGHACK-start
          
  'L_FLAG' => $lang['Country_Flag'],
          
  'FLAG_SELECT' => $flag_select,
          
  'FLAG_START' => $flag_start_image,
          
  // FLAGHACK-end
          
  'WEBSITE' => $website,
          
  'SIGNATURE' => str_replace('<br />'"\n"$signature),
          
  // Start add - Gender MOD
          
  'LOCK_GENDER' =>($mode!='register') ? 'DISABLED':''
          
  'GENDER' => $gender
          
  'GENDER_NO_SPECIFY_CHECKED' => $gender_no_specify_checked
          
  'GENDER_MALE_CHECKED' => $gender_male_checked
          
  'GENDER_FEMALE_CHECKED' => $gender_female_checked
          
  // End add - Gender MOD
          
  'VIEW_EMAIL_YES' => ( $viewemail ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'VIEW_EMAIL_NO' => ( !$viewemail ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'HIDE_USER_YES' => ( !$allowviewonline ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'HIDE_USER_NO' => ( $allowviewonline ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'NOTIFY_PM_YES' => ( $notifypm ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'NOTIFY_PM_NO' => ( !$notifypm ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'POPUP_PM_YES' => ( $popup_pm ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'POPUP_PM_NO' => ( !$popup_pm ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES' => ( $attachsig ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO' => ( !$attachsig ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_SET_BOOKMARK_YES' => ( $setbm ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_SET_BOOKMARK_NO' => ( !$setbm ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'NOTIFY_REPLY_YES' => ( $notifyreply ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'NOTIFY_REPLY_NO' => ( !$notifyreply ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES' => ( $allowbbcode ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO' => ( !$allowbbcode ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ALLOW_HTML_YES' => ( $allowhtml ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ALLOW_HTML_NO' => ( !$allowhtml ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES' => ( $allowsmilies ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO' => ( !$allowsmilies ) ? 'checked="checked"' '',
          
  'ALLOW_AVATAR' => $board_config['allow_avatar_upload'],
          
  'AVATAR' => $avatar_img,
          
  'AVATAR_SIZE' => $board_config['avatar_filesize'],
          
  'LANGUAGE_SELECT' => language_select($user_lang'language'),
          
  'STYLE_SELECT' => style_select($user_style'style'),
          
  'TIMEZONE_SELECT' => tz_select($user_timezone'timezone'),
          
  'DATE_FORMAT_SELECT' => date_format_select($user_dateformat$user_timezone),
          
  'HTML_STATUS' => $html_status,
          
  'BBCODE_STATUS' => sprintf($bbcode_status'<a href="' append_sid("faq.$phpEx?mode=bbcode") . '" target="_phpbbcode">''</a>'),
          
  'SMILIES_STATUS' => $smilies_status,

          
  'L_CURRENT_PASSWORD' => $lang['Current_password'],
          
  'L_NEW_PASSWORD' => ( $mode == 'register' ) ? $lang['Password'] : $lang['New_password'],
          
  'L_CONFIRM_PASSWORD' => $lang['Confirm_password'],
          
  'L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN' => ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['Confirm_password_explain'] : '',
          
  'L_PASSWORD_IF_CHANGED' => ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['password_if_changed'] : '',
          
  'L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED' => ( $mode == 'editprofile' ) ? $lang['password_confirm_if_changed'] : '',
          
  'L_SUBMIT' => $lang['Submit'],
          
  'L_RESET' => $lang['Reset'],
          
  'L_ICQ_NUMBER' => $lang['ICQ'],
          
  'L_MESSENGER' => $lang['MSNM'],
          
  'L_YAHOO' => $lang['YIM'],
          
  'L_WEBSITE' => $lang['Website'],
          
  'L_AIM' => $lang['AIM'],
          
  'L_LOCATION' => $lang['Location'],
          
  'L_OCCUPATION' => $lang['Occupation'],
          
  'L_BOARD_LANGUAGE' => $lang['Board_lang'],
          
  'L_BOARD_STYLE' => $lang['Board_style'],
          
  'L_TIMEZONE' => $lang['Timezone'],
          
  'L_DATE_FORMAT' => $lang['Date_format'],
          
  'L_DATE_FORMAT_EXPLAIN' => $lang['Date_format_explain'],
          
  'L_YES' => $lang['Yes'],
          
  'L_NO' => $lang['No'],
          
  'L_INTERESTS' => $lang['Interests'],
          
  // Start add - Gender MOD
          
  'L_GENDER' =>$lang['Gender'], 
          
  'L_GENDER_MALE' =>$lang['Male'], 
          
  'L_GENDER_FEMALE' =>$lang['Female'], 
          
  'L_GENDER_NOT_SPECIFY' =>$lang['No_gender_specify'], 
          
  // End add - Gender MOD
          // Start add - Birthday MOD
          
  'L_BIRTHDAY' => $lang['Birthday'],
          
  // End add - Birthday MOD
          
  'L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES' => $lang['Always_smile'],
          
  'L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE' => $lang['Always_bbcode'],
          
  'L_ALWAYS_ALLOW_HTML' => $lang['Always_html'],
          
  'L_HIDE_USER' => $lang['Hide_user'],
          
  'L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE' => $lang['Always_add_sig'],
          
  'L_ALWAYS_SET_BOOKMARK' => $lang['Always_set_bm'],
          
          
  'L_AVATAR_PANEL' => $lang['Avatar_panel'],
          
  'L_AVATAR_EXPLAIN' => sprintf($lang['Avatar_explain'], $board_config['avatar_max_width'], $board_config['avatar_max_height'], (round($board_config['avatar_filesize'] / 1024))),
          
  'L_UPLOAD_AVATAR_FILE' => $lang['Upload_Avatar_file'],
          
  'L_UPLOAD_AVATAR_URL' => $lang['Upload_Avatar_URL'],
          
  'L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN' => $lang['Upload_Avatar_URL_explain'],
          
  'L_AVATAR_GALLERY' => $lang['Select_from_gallery'],
          
  'L_SHOW_GALLERY' => $lang['View_avatar_gallery'],
          
  'L_LINK_REMOTE_AVATAR' => $lang['Link_remote_Avatar'],
          
  'L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN' => $lang['Link_remote_Avatar_explain'],
          
  'L_DELETE_AVATAR' => $lang['Delete_Image'],
          
  'L_CURRENT_IMAGE' => $lang['Current_Image'],

          
  'L_SIGNATURE' => $lang['Signature'],
          
  'L_SIGNATURE_EXPLAIN' => sprintf($lang['Signature_explain'], $board_config['max_sig_chars']),
          
  'L_NOTIFY_ON_REPLY' => $lang['Always_notify'],
          
  'L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN' => $lang['Always_notify_explain'],
          
  'L_NOTIFY_ON_PRIVMSG' => $lang['Notify_on_privmsg'],
          
  'L_POPUP_ON_PRIVMSG' => $lang['Popup_on_privmsg'],
          
  'L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN' => $lang['Popup_on_privmsg_explain'],
          
  'L_PREFERENCES' => $lang['Preferences'],
          
  'L_PUBLIC_VIEW_EMAIL' => $lang['Public_view_email'],
          
  'L_ITEMS_REQUIRED' => $lang['Items_required'],
          
  'L_REGISTRATION_INFO' => $lang['Registration_info'],
          
  'L_PROFILE_INFO' => $lang['Profile_info'],
          
  'L_PROFILE_INFO_NOTICE' => $lang['Profile_info_warn'],
          
  'L_EMAIL_ADDRESS' => $lang['Email_address'],
          
  // Anti Robotic Registration MOD
          
  'L_VALIDATION' => $lang['Validation'],
          
  'L_VALIDATION_EXPLAIN' => $lang['Validation_explain'],
          
  'S_ANTI_ROBOT1' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=1'),
          
  'S_ANTI_ROBOT2' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=2'),
          
  'S_ANTI_ROBOT3' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=3'),
          
  'S_ANTI_ROBOT4' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=4'),
          
  'S_ANTI_ROBOT5' => append_sid('antirobot_pic.'.$phpEx.'?id=5'),
          
  'S_ALLOW_AVATAR_UPLOAD' => $board_config['allow_avatar_upload'],
          
  'S_ALLOW_AVATAR_LOCAL' => $board_config['allow_avatar_local'],
          
  'S_ALLOW_AVATAR_REMOTE' => $board_config['allow_avatar_remote'],
          
  'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields,
          
  'S_FORM_ENCTYPE' => $form_enctype,
          
  'S_PROFILE_ACTION' => append_sid("profile.$phpEx"))
      );

      
  //
      // This is another cheat using the block_var capability
      // of the templates to 'fake' an IF...ELSE...ENDIF solution
      // it works well :)
      //
      
  if ( $mode != 'register' )
      {
          if ( 
  $userdata['user_allowavatar'] && ( $board_config['allow_avatar_upload'] || $board_config['allow_avatar_local'] || $board_config['allow_avatar_remote'] ) )
          {
              
  $template->assign_block_vars('switch_avatar_block', array() );

              if ( 
  $board_config['allow_avatar_upload'] && file_exists(@phpbb_realpath('./' $board_config['avatar_path'])) )
              {
                  if ( 
  $form_enctype != '' )
                  {
                      
  $template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_local_upload', array() );
                  }
                  
  $template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_remote_upload', array() );
              }

              if ( 
  $board_config['allow_avatar_remote'] )
              {
                  
  $template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_remote_link', array() );
              }

              if ( 
  $board_config['allow_avatar_local'] && file_exists(@phpbb_realpath('./' $board_config['avatar_gallery_path'])) )
              {
                  
  $template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_local_gallery', array() );
              }
          }
      }
      
      if ((
  $mode == 'register') && ($plus_config['enable_antirobot'] == 1))
      {
          
  $template->assign_block_vars('switch_validation', array() );
      }
  }

  $template->pparse('body');

  include(
  $phpbb_root_path 'includes/page_tail.'.$phpEx);

  ?>
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانی