برگزیده های پرشین تولز

آموزش کمک پرستار یکساله در استان اصفهان آغاز شد

aminzamani89

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 فوریه 2016
نوشته‌ها
1
لایک‌ها
0
سن
69

تعریف دوره
این دوره یکی از دوره های مهارتی زیر مجموعه پرستاری می باشد که از سه بخش آموزش نظری، عملی و کار آموزی بیمارستانی توسط مجری در مدت یک سال آموزش داده خواهد شد. و منتج به ارائه گواهی نامه مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرا گیران خواهد شد. فرد آموزش دیده بعنوان کمک پرستاری یک سالهبا گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و مؤثر را مطابق با شرح وظایف مصوب برای بیماران انجام می دهند.
مشخصات دوره
نام دوره: یکساله مهارتی
طول دوره و شکل **** آموزشی براساس آئین نامه و ضوابط دوره یک ساله آموزش با رویکرد مهارت آموزی می باشدو از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشکیل می شود.
مدت آموزش نظری، عملی 2/5 ماه (دوماه و نیم) است.
مدت بالینی: 9 ماه بر طبق جدول ب انجام می پذیرد.
2 هفته پایانی دوره برای آمادگی فراگیران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.
تعداد کل ساعات درس نظری و عملی بر اساس جدول 1
تعداد ساعات درسی در این دوره 300 ساعت است كه به شرح زیر می‌باشد:
دروس اختصاصی اجباری 300 ساعت
اطلاعات بیشتر درسایت apnai.ir (مرکز آموزش آپنای)
apnai.ir
 
بالا